Obniżka stóp procentowych

W tym tygodniu zapadną dwie decyzje ważne dla osób spłacających kredyty hipoteczne. W czwartek EBC może obniżyć stopy procentowe w strefie euro. Taka decyzja obniżyłaby ratę kredytu w euro na kwotę 300 000 zł o ok. 50 zł. W środę RPP zdecyduje o poziomie stóp procentowych w Polsce. Te jednak najprawdopodobniej pozostaną bez zmian.

Jeśli dojdzie do obniżki stóp w strefie euro, to będzie ona wynosiła zapewne 25 punktów bazowych. Gdyby w pełni przełożyła się na spadek oprocentowania kredytu na kwotę 300 000 zł na 30 lat, to jego rata zmniejszyłaby się o ok. 50 zł. Lecz rata mogłyby spaść jednak jeszcze bardziej.

Taka obniżka stóp spowodowałaby bowiem dodatkowo wzrost atrakcyjności polskich papierów dłużnych. To z kolei może przynieść umocnienie złotego i dalsze obniżenie rat kredytów walutowych. Już teraz stopy procentowe w naszym kraju (4,75%) są znacznie wyższe niż w strefie euro (1%). Zwiększenie tej różnicy może zachęcić inwestorów do wzmożonych zakupów polskich obligacji.

Nasilić ten proces może też ewentualne podwyższenie stóp procentowych w naszym kraju. W środę decyzję o poziomie stóp w Polsce podejmie Rada Polityki Pieniężnej. Co prawda najprawdopodobniej pozostawi ona stopy na niezmienionym poziomie, istnieje jednak niewielka szansa na podwyżkę o 25 punktów bazowych.

Taka niespodziewana zmiana również mogłaby wpłynąć na umocnienie złotego i spadek rat kredytów walutowych. Nie byłaby to jednak dobra wiadomość dla osób zadłużonych w złotych. Z pewnością przełożyłaby się bowiem na wzrost płaconych przez nich rat. Pod wpływem podwyżki stóp o 25 punktów bazowych rata kredytu w złotych na kwotę 300 000 zł na 30 lat wzrosłaby o ok. 50 zł.

 

Wpływ obniżki stóp procentowych w Strefie Euro o 25 pb na ratę

 

 Kwota kredytu

  100 000 zł

  200 000 zł

 300 000 zł

 400 000 zł

 Rata obecnie

526 zł

1 052 zł

1 578 zł

2 104 zł

 Rata po obniżce o 25 pb

511 zł

1 021 zł

1 532 zł

2 042 zł

 Różnica

16 zł

31 zł

47 zł

62 zł
Dotyczy kredytu w euro, na 30 lat, z oprocentowaniem 4,28%, spread walutowy 6,56%.

Źródło: Expander

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here