Bankkod SWIFT
mBankBREXPLPWMBK
PKO BPBPKOPLPW
Pekao SAPKOPPLPW
InteligoBPKOPLPW
BPHBPHKPLPK
Bank Gospodarki Żywnościowej S.AGOPZPLPW
Bank Millennium S.ABIGBPLPW
Bank Ochrony Środowiska S.AEBOSPLPW
Bank Pocztowy S.APOCZPLP4
Citibank HandlowyCITIPLPX
Fortis Bank Polska S.APPABPLPK
ING Bank Śląski S.AINGBPLPW
Nordea Bank Polska S.ANDEAPLP2
BZWBKWBKPPLPP
Volkswagen Bank DirectVOWAPLP1
Raiffeisen PolbankRCBWPLPW

IBAN – to skrót od International Bank Account Number.

Jest to standard numeracji, który pozwala zidentyfikować kraj, w którym jest rachunek bankowy poprzez dodanie 2 literowego kodu kraju przed numerem konta.W praktyce wygląda to tak, że przed 26-cyfrowy numer rachunku w polskim banku dodaje się PL.

SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. To oznaczenie to kodowy zapis identyfikujący bank.