W obecnych czasach ubezpieczenie wydaje się absolutną koniecznością. Każdego właściciela samochodu obowiązuje ubezpieczenie OC, ale coraz częściej sięga się również po innego rodzaju zabezpieczenia mienia, głównie ubezpieczenia nieruchomości. Dzięki nim w przypadku zdarzenia losowego nie zaczyna się od zerowego pułapu, ale można odbudować lub odkupić uszkodzone bądź skradzione własności z funduszy wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń. Co jednak w sytuacji, gdy przedmiotem straty staje się zdrowie lub życie? Odpowiedzią na takie sytuacje jest ubezpieczenie na życie.

Luksus czy konieczność?

Jeszcze do niedawna ubezpieczenie na życie było luksusem zarezerwowanym wyłącznie dla najbogatszych, którzy chcieli zabezpieczyć swoją przyszłość, a także losy najbliższych w przypadku swej śmierci. Od jakiegoś czasu jednak zdecydowana większość Polaków objęta jest ubezpieczeniem na życie, co zawdzięcza swym pracodawcom. Niemal każdy zakład ma podpisaną umowę z ubezpieczycielem i oferuje grupowe ubezpieczenia na życie. Dzięki temu w przypadku utraty zdrowia można dysponować funduszami służącymi do jego odzyskania bądź rekompensującymi doznany uszczerbek na zdrowiu. W przypadku śmierci natomiast jest to głównie zabezpieczenie dla bliskich ubezpieczonego, którzy mogą zostać bez środków do życia. Kwota z ubezpieczenia pozwoli im na rozplanowanie życia na nowo po otrząśnięciu się z żałoby.

Ubezpieczenie na życie to tym samym głównie zabezpieczenie najbliższych i zyskanie komfortu wynikającego ze świadomości, że w przypadku śmierci nie zostaną oni bez pomocy finansowej. Mając na uwadze współczesny dynamizm życia, jest to aktualnie jedno z bardziej rekomendowanych rozwiązań. Uzyskane z ubezpieczenie fundusze bowiem mogą posłużyć również do opłacenia kosztów rehabilitacji w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu, a także stanowią dodatek do pensji, gdy wypadek wymaga pozostawania na zwolnieniu lekarskim lub na dłużej uniemożliwia podjęcie pracy.

Typy ubezpieczeń na życie

Na polskim rynku można mówić o trzech typach ubezpieczeń na życie oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Mowa mianowicie o:

  • ubezpieczeniach ochronnych,
  • ubezpieczeniach ochronno-oszczędnościowych,
  • ubezpieczeniach oszczędnościowych.

Ochrona i utrata pieniędzy ze składek

Ubezpieczenia ochronne to najpowszechniejszy typ ubezpieczenia na życie. W podstawowym wariancie oznaczają one, że w przypadku śmierci ubezpieczonego osoba uposażona otrzymuje odszkodowanie. Im wyższa była miesięczna składka, tym wyższa jest ostateczna wypłacona kwota. Jest to zatem zabezpieczenie wyłącznie dla osoby wskazanej w polisie, chociaż wariant ten można rozbudować i bardziej dopasować do swoich potrzeb. Ten typ ubezpieczenia wskazany jest głównie w sytuacji, gdy śmierć ubezpieczonego spowodowałaby znaczące luki w domowym budżecie, gdy jest się jedynym żywicielem rodziny lub ma się na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Warto również rozważyć ten rodzaj ubezpieczenia, gdy ma się zobowiązania finansowe. W zależności od okresu trwania wyróżnia się ubezpieczenie terminowe lub na całe życie. Co bardzo ważne, w przypadku ubezpieczenia ochronnego traci się wszystkie wpłacone składki w sytuacji, gdy nie dojdzie do żadnego wypadku lub śmierci.

Ochrona i inwestowanie

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe to ubezpieczenia, które pozwalają na odzyskanie regularnie wpłacanych składek. Ich główną funkcją jest ochrona przyszłości bliskich, jednak w przeciwieństwie do pierwszego typu, w przypadku braku wypadku możliwe jest odzyskanie części poniesionych wydatków. Wprawdzie ze składek zostaje potrącona opłata za ochronę, jednak w dalszym ciągu dzięki regularności wpłat można oszczędzić znaczną kwotę pieniędzy.

Z uwagi na formę oszczędzania umowy te dzielą się na:

  • Ubezpieczenia kapitałowe, w których część składki ubezpieczyciel poświęca na inwestowanie, dzieląc się następnie zyskiem z ubezpieczonym. Składki są wyższe niż w ubezpieczeniach ochronnych, jednak ten typ oznacza regularny, choć niewielki dochód. Ryzyko inwestycyjne spoczywa na ubezpieczycielu, dlatego są to inwestycje pewne chociaż z niewielką stopą zwrotu.
  • Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, będące stosunkowo nowym rodzajem polisy. Zasada jest podobna mianowicie część pieniędzy ze składek przeznacza się na inwestowanie, jednak w tym celu korzysta się z funduszu inwestycyjnego zewnętrznego lub stworzonego przez ubezpieczyciela. Ryzyko inwestycyjne spoczywa  na płatniku składek, dlatego musi on samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą planu inwestycyjnego.
  • Ubezpieczenia uniwersalne, czyli bardzo elastyczny typ, w którym samodzielnie podejmuje się decyzję, jaka część składek ma być przeznaczona na inwestowanie. Zależy to od bieżącej sytuacji materialnej oraz skłonności do ryzyka ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenia posagowe, których głównym celem jest zapewnienie dzieciom lepszego startu w dorosłość. Gdy dziecko osiąga określony w umowie wiek, towarzystwo wypłaca mu zgromadzone składki. W przypadku przedwczesnej śmierci rodzica ubezpieczyciel zobowiązuje się do regularnego opłacania składek zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Oczywiście wariant ten można rozszerzyć o dodatkowe opcje.

Oszczędzanie i znikoma ochrona

Zakres ochrony w ubezpieczeniach oszczędnościowych jest bardzo wąski. Wypłata pieniędzy następuje zazwyczaj w sytuacji śmierci ubezpieczonego, na koniec okresu rozliczeniowego ujętego w umowie lub po rozwiązaniu umowy w trakcie jej trwania. Ubezpieczenia te są głównie formą oszczędzania, dlatego często wykorzystuje się je jako np. dodatek do emerytury.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie na życie

Zdrowie ma się jedno, dlatego tak ważne jest, by zabezpieczyć się na wypadek jego utraty. Rodzajów ubezpieczeń na życie jest bardzo wiele, dlatego decyzja o najlepszym typie nie może być podjęta bez sprawdzenia kilku informacji, które muszą być zawarte w polisie ubezpieczeniowej. Warto zacząć od sprawdzenia, na podstawie czego wyliczana jest składka. Często kryterium jest wiek oraz stan zdrowia, ale również płeć, wykonywany zawód, czas trwania ubezpieczenia oraz nałogi. Istotny jest także okres karencji, możliwość poszerzenia polisy o dodatkowe opcje (np. podwójne wypłaty w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwszego wypadku, ubezpieczenie na wypadek poważnych zachorowań czy ubezpieczenie opłacania składki). Przede wszystkim jednak trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim celu wykupuje się ubezpieczenie. Czy ma być wyłącznie zabezpieczeniem na wypadek śmierci, czy też ma stanowić formę oszczędzania, z której skorzysta się samodzielnie lub skorzystają bliscy. Dopiero to umożliwi podjęcie w pełni świadomej decyzji.

Dodaj komentarz