Dla kogo ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie stworzone jest przede wszystkim z myślą o bliskich osoby ubezpieczonej. Ma zapewnić ochronę finansową i wsparcie w przypadku szkód materialnych jakie mogą dotknąć tych, którzy muszą uporać się ze śmiercią drugiego człowieka. Samotna matka, po śmierci męża, może nie mieć za co utrzymać dzieci, czy spłacić kredyt, albo dziecko po stracie rodzica może zostać bez środków do życia.

O polisę na życie powinny zadbać więc osoby, które mogą pozostawić po sobie bliskich w ciężkiej sytuacji finansowej, dzięki czemu oszczędzą im przynajmniej materialnego cierpienia. Należy pamiętać, że z ubezpieczeniem na życie nie trzeba wiązać się na czas nieokreślony. Może ono zapewnić bezpieczeństwo tylko w okresie podwyższonego ryzyka. Na przykład na czas, gdy rodzina musi spłacić kredyt i śmierć jednego z małżonków byłaby wtedy dużo większym obciążeniem drugiego.

Od czego zależy cena polisy na życie?

Można się spotkać z opinią, że polisa ubezpieczenia na życie jest bardzo droga. Jej cena jednak zależy od tego, jak duże jest prawdopodobieństwo śmierci ubezpieczonego. Im osoba starsza, cierpiąca na jakieś schorzenia lub z nałogami, wykonująca ryzykowny zawód, tym składka będzie wyższa a jej ostateczna wartość będzie zależała jeszcze od sumy ubezpieczenia – czyli kwoty, którą otrzymają osoby uposażone do jej dostania w razie śmierci ubezpieczonego, oraz od okresu trwania polisy. Polisa może być zawarta bezterminowo ale można również określić czas jej obowiązywania (przeważnie jest to od 5 do 30 lat). Średnio składka miesięczna za ubezpieczenie na życie waha się w granicach od 100 do 300 złotych, ale jej ostateczna składka zależy od bardzo wielu czynników. Trzeba też pamiętać, że ubezpieczyciel w ramach niektórych umów ubezpieczenia na życie proponuje możliwość indeksacji składki. Ten zabieg ma na celu zachowanie wartości wysokości świadczenia w stosunku do aktualnej wartości pieniądza na skutek inflacji.

Jaki zakres ubezpieczenia?

Zawierając ubezpieczenie na życie warto wiedzieć, że wypłata świadczenia nie musi być uzależniona tylko od  śmierci ubezpieczonego (zarówno w wypadku jak i naturalnej). Ochrona może pokrywać także takie zdarzenia jak trwałe i całkowite inwalidztwo (czyli uniemożliwiające powrót do sprawności sprzed wypadku, na przykład w wyniku utraty wzoru, czy kończyn) czy poważne zachorowanie, tak, aby niezdolność do pracy ubezpieczonego nie obciążyła finansowo rodziny poszkodowanego.

Ważną rzeczą jest też to, że można mieć kilka polis ubezpieczenia na życia i w razie, gdy przyjdzie konieczność wypłaty świadczenia, to wartości skumulują się.

Według danych GUS dotyczących umieralności Polaków, powodem 46% zgonów w Polsce były choroby kardiologiczne[1], a kolejne 20% to śmierć w wyniku nowotworu.

Dlatego zanim podejmiemy decyzję dotyczącą zawarcia polisy na życie należy dobrze przyjrzeć się ofercie ubezpieczeń na życie i wybrać odpowiednią polisę dopasowaną do indywidulanych potrzeb. Należy przede wszystkim przy wyborze polisy należy:

  • zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia tzn. czy ma być to polisa tylko na wypadek śmierci, a może także od zachorowania na chorobę np. nowotworową czy także zapewniająca wypłatę w przypadku całkowitej niezdolności do pracy.
  • zapoznać się z ofertami, które przygotowały towarzystwa ubezpieczeniowe, w szczególności z aktualnymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, także w zakresie wyłączeń (np. z ochrony mogą być wyłączone szkody związane z uprawianiem sportu).
  • sprawdzić karencję, czyli zapis mówiący o tym, ile czasu musi minąć zanim rozpocznie się ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego zdarzenia. Na przykład w przypadku urodzenia dziecka świadczenie z tego tytułu zazwyczaj ma karencję 9 miesięcy.

Czym jest polisa na dożycie?

A co z obawami Polaków dotyczącymi tego, że na emeryturze mogą sobie nie dać rady finansowo? W takiej sytuacji z pomocą przychodzi inny rodzaj ubezpieczenia na życie, jakim jest ubezpieczenie na dożycie. W ramach takiej polisy wypłata nastąpi wtedy, gdy ubezpieczony dożyje jakiegoś wyznaczonego wieku, przeważnie jest to wiek przejścia na emeryturę. Ubezpieczenie ma chronić przed nagłym spadkiem dochodów i poziomu życia związanym z zaprzestaniem otrzymywania pensji. Niestety w razie, gdy ubezpieczony umrze przed wyznaczonym końcem ubezpieczenia, ubezpieczyciel przeważnie nie wypłaci nic, dlatego najciekawszym wariantem tego typu polis jest połączenie tych dwóch możliwości ochrony, czyli polisa na życie i dożycie.

Takie ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia zarówno w przypadku śmierci ubezpieczonego jak i w momencie dożycia przez niego umówionego wieku. Wysokości wypłat świadczeń mogą być różne w zależności od ustalonego wariantu wysokości wypłat, na przykład 100% sumy ubezpieczenia w wyniku śmierci ubezpieczonego, a 50% w wyniku dożycia ubezpieczonego. Warto jednak wiedzieć, że ten typ polisy (tzw. mieszany) jest najdroższy, a oferty ubezpieczeń mogą być od siebie tak różne, że ciężko je ze sobą porównać i wybrać obiektywnie najlepszą.

Ankieta zdrowotna

W przypadku dowolnego rodzaju polisy na życie ubezpieczyć może się każda osoba, nie tylko młoda i zdrowa. Oczywiście im większe ryzyko zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego związanego z kondycją zdrowotną ubezpieczonego, tym wyższa będzie składka. W sytuacji, gdy wniosek o ubezpieczenie jest na wysoką sumę ubezpieczenia (np. 1 mln złotych), wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe może poprosić o wypełnienie ankiety zdrowotnej a nawet skierować potencjalnego ubezpieczonego na badania (bezpłatne) i na ich podstawie ocenić możliwość przystąpienia do ubezpieczenia.

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie finansowe zarówno dla rodziny osoby zmarłej jak i dla osoby ubezpieczonej, jeśli wybierze ona wariant na dożycie. Warto rozważyć polisę ubezpieczenia na życie, aby nie dokładać zmartwień osobom bliskim w razie własnej śmierci lub aby zapewnić sobie komfort życia na emeryturze lub dobry start w przyszłość bliskiemu dziecku, bo są też polisy, które zapewnią wypłatę beneficjentowi, którym ustanawia się dziecko, gdy przekroczy ono wiek 18 lat. Tego typu ubezpieczenia oferują szeroki wybór zabezpieczenia finansowego, chociaż wybór takiej polisy wiąże się często z tematami trudnymi i ciężkimi, ale dzięki świadomości tego, co może się wydarzyć zapewnimy spokój swoim bliskim i sobie. Warto pamiętać, że im ubezpieczony jest starszy tym cena polisy może być wyższa, dlatego nie należy zwlekać z podjęciem tej decyzji.

[1] https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html

Dodaj komentarz