Tak zwane “OC” to jedno z najczęściej wykupowanych ubezpieczeń. Choć większości osób kojarzy się jedynie z samochodem, to istnieje również wiele innych ubezpieczeń tego rodzaju. Polisa OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – oznacza to, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe w chwili, kiedy posiadacz polisy zadziała na czyjąś krzywdę, wypłaci poszkodowanej osobie odszkodowanie.

Ubezpieczenie to jest płacone regularnie przez osobę, która je wykupiła; jego stawka w zależności od wybranej oferty może się znacznie różnić. Istnieją rodzaje polis OC, które są wymagane, a także takie, które wykupić można dobrowolnie. Do tych pierwszych zaliczają się m.in. ubezpieczenia niektórych zawodów (np. adwokatów, lekarzy), ubezpieczenia organizatorów imprez masowych czy wspomniane już dotyczące samochodów i odpowiedzialności cywilnej. Te ostatnie są najczęstsze, jako że musi je wykupić każdy posiadacz samochodów.

Firmy oferują m.in. ulgi w opłatach za OC w przypadku długiego stażu w prowadzeniu auta czy bezszkodowej jazdy. Dobrowolne formy asekuracji są możliwe m.in. dla nauczycieli czy osób, które wykonują zawody związane ze zdrowiem (a nie są lekarzami, który to ubezpieczenie mają obowiązkowe), a także przewoźników drogowych, którzy poruszają się w ruchu międzynarodowym. Umowę OC w przypadku, kiedy jest ona obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, zawiera się zwykle na 12 miesięcy. Często towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zniżki za długie korzystanie ze swoich usług. Polisa OC pokrywa wszystkie szkody wywołane przez ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego. Ubezpieczenie komunikacyjne OC jest regulowane prawnie, dlatego sumy gwarancyjne są określone z góry; oznacza to, że każde towarzystwo oferuje taką samą ochronę w razie zdarzenia, a jednocześnie – różne warunki tej ochrony. W spornych sytuacjach (np. wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu) ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu wypłaconej kwoty od właściciela polisy.

Słowniczek pojęć:

  • AC
    Dobrowolne ubezpieczenie AUTO CASCO, przy którym ubezpieczyciel pokrywa szkody w wyniku stłuczki czy wypadku
  • NNW
    ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych. Świadczenie to jest uzależnione od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia, przedmiotem jest zdrowie i życie.
  • Ubezpieczenie assistance
    zapewnienie ochrony kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku czy awarii pojazdu, może polegać na udostępnieniu informacji o lokalizacji najbliższego serwisu, naprawie pojazdu, dostarczeniu paliwa lub uruchomieniu silnika (np. zimą), dodatkowym holowaniu, wynajmie pojazdu zastępczego, zakwaterowaniu w hotelu, umożliwieniu kontynuacji podróży lub powrotu.