UNIQA jest Towarzystwem ubezpieczeń, które działa na rynku już ponad 25 lat. Spółki, które działają w Polsce wchodzą w skład koncertu UNIQA Insurance Grup, gdzie ich siedziba mieści się w stolicy Austrii – Wiedniu. UNIQA jest towarzystwem z wieloma wyróżnieniami, jest ona ceniona zarówno przez klientów indywidualnych, niezależnych ekspertów, jak również przedsiębiorstwa działające na rynku od lat.

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU
Ubezpieczenie OC – obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać każdy kierowca. Wersja podstawowa zapewnia pomoc w likwidacji szkód oraz wypłatę odszkodowania za wypadki oraz kolizji. Wersje rozszerzone ubezpieczenia OC:
– MINI – obejmuje ubezpieczenie Assistance, możliwość wzbogacenia ubezpieczenia o rehabilitację,
– MAXI – obejmuje ubezpieczenie Assistance, chroni kierowcę oraz pasażerów.
Ubezpieczenie AC – pokrywa koszty związane z naprawą uszkodzeń oraz kradzieży pojazdu. Wyróżniamy trzy rodzaje ubezpieczenia AC:
– AC MotoMidi – działa na terenie całej Europy, chroni od wypadków związanych z siłami przyrody,
– AC MotoMaxi – nie występuje udział własny, działa na terenie całej Europy, obejmuje wszystkie przypadki ryzyka,
– AC MotoMega – zniżki nie ulegają zmniejszeniu nawet w sytuacji spowodowania wypadku, opłacenie wymiany zamków, zakupu fotelika dla dziecka, opłacenie uszkodzonych felg oraz opon. Ubezpieczenie obejmuje NNW, rehabilitację oraz naprawę bądź wymianę szyb.
Dodatkowa ochrona auta – uzupełnienie ubezpieczenia OC oraz AC. Wyróżniamy następujące ubezpieczenia:
– Assistance – obowiązuje 24 godziny na dobę, w razie wypadku, brak limitów holowania na terenie Polski, a w Europie do 1200 km, w razie wypadku zostaje dostarczony samochód zastępczy, zniżka przy nabycia pakietu Assistance + NNW, można ubezpieczyć nawet 15 letnie samochody,
– NNW – ochrona życia i zdrowia rodziny, działa na całym świecie. Niska składka – jedyne 59 złoty miesięcznie za 5 miejsc w pojeździe,
– NNW kierowcy -ochrona życia i zdrowia kierowcy, wysokość składki – 79 zł, działa na całym świecie,
– Szyby – obejmuje naprawę oraz wymianę, obejmuje pojazdy do 20 lat, nie wpływa na zniżki OC oraz AC,
– Rehabilitacja – dotyczy samej rehabilitacji, jak również sprzętu do niej potrzebnego.

UBEZPIECZENIE NNW I OC
NNW wariant Prosty – pomoc w przypadkach nieszczęśliwych wypadków bądź śmierci, wybór jednej spośród trzech kwot: 10.000 zł, 20.000 zł bądź 50.000 zł.
NNW – wariant Elastyczny – pakiet Prosty oraz dodatkowo pomoc w trakcie leczenia szpitalnego, pokrycie wydatków na leczenie, wypłata w sytuacji złamania kończyny. Kwota ubezpieczenia jest decyzją indywidualną.
OC w życiu prywatnym – obejmuje zniszczenie dobytku, albo uszkodzenie ciała osoby trzeciej przez osobę ubezpieczoną i jej rodzinę, a także zwierzęta. Możliwość wyboru jednej z kwot gwarancyjnych: 10.000 zł, 50.000 zł, 100.000 zł, 200.000 zł oraz 300.000 zł.

UBEZPIECZENIE DOMU ORAZ MIESZKANIA
Twój DOM Plus – obejmuje przeróżne sytuacje losowe. Wyróżniamy cztery warianty tego ubezpieczenia:
– MINI – ubezpieczenie od pożaru, uderzenia pioruna, z także wybuchu, dymu, sadzy, huraganu, na wypadek upadku statku powietrznego oraz huku ponaddźwiękowego,
– MAXI – dotyczy wszystkich sytuacji wymienionych w pakiecie MINI oraz dodatkowo ubezpiecza od szkód wytworzonych przez grad, śnieg oraz zalań,
– MEGA – odnosi się do wszystkich wymienionych już sytuacji, a dodatkowo pakiet pokrywa szkody, które są wyraźną winą ubezpieczonego,

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
Beztroskie dziecko – ubezpieczenie pokrywa wydatki związane z ciężką chorobą dziecka, operacją chirurgiczną, leczeniem szpitalnym, spowodowanym chorobą bądź wypadkiem.
Spokojne Życie – wsparcie finansowe w przypadku śmieci, a także w sytuacji choroby nowotworowej oraz śmiertelnej.
Pakiet Bezpieczeństwa – zawiera assistance medyczny, a także świadczenia dla rodziny, można korzystać z niego do 67 roku życia, a następnie kontynuować.
Wysoka Ochrona – pomoc dla rodziny, służy zabezpieczaniu zaciągniętych kredytów.
Aktywne Życie – ochrona osób, które spędzają czas w aktywny sposób oraz często udających się w podróże.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY
MINI – Ubezpieczenie na 7 dni, wyróżniamy 50.000 zł za koszty leczenia, 100 .000 zł za OC, 20.000 zł za NNW oraz assistance MINI, a dodatkowo możliwość ubezpieczenia bagażu, sprzętu sportowego oraz nieplanowanych wydatków związanych z dojazdem do miejsca docelowego.
MAXI – Ubezpieczenie na 7 dni, wyróżniamy: 100.000 zł za koszty leczenia (na przykład leczenie szpitalne), 150.000 zł za OC, 40.000 zł za NNW oraz assistance MAXI, możliwość dodatkowego ubezpieczenia jak powyżej.
MEGA – Ubezpieczenie na 7 dni, wyróżniamy 200.000 zł za koszty leczenia, 200.000 zł za OC, 60.000 zł za NNW oraz assistance MEGA, możliwość dodatkowego ubezpieczenia jak powyżej.