Na początku stycznia 2021 r. znów wzrosły kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Informujemy o skali podwyżek i pewnych zmianach dotyczących wycofania auta z ruchu.

Podwyżka płacy minimalnej na początku 2021 r. jednak nastąpiła mimo trudnej sytuacji gospodarczej. Ta zmiana prawdopodobnie nie zadowoli najgorzej wynagradzanych pracowników. Warto wiedzieć, że mniejsza od oczekiwanej podwyżka minimalnego wynagrodzenia jednocześnie stanowi dobrą wiadomość dla kierowców, którym zdarza się jeździć bez obowiązkowego ubezpieczenia OC. Kary za brak wymaganej polisy są bowiem bezpośrednio uzależnione od poziomu „najniższej krajowej”. Wyjaśniamy jak bardzo na początku 2021 roku wzrosły wspomniane stawki karne.

Podstawowa kara za brak OC mocno przekracza 5000 zł

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) dokładnie określa zależność pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem oraz poziomem kar za brak OC. Przykładowo podstawowa stawka karna dotycząca kierowców samochodów osobowych wynosi dwukrotność płacy minimalnej (w ujęciu brutto). To oznacza, że w bieżącym roku właściciel samochodu osobowego, który nie posiadał OC przez ponad 14 dni, może być ukarany karą na poziomie aż 5600 zł (2 x 2800 zł). Poprzednio analogiczna kara wynosiła 5200 zł.

Ponad pięciotysięczna kara wydaje się bardzo prawdopodobna, bo Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mocno udoskonalił swoje metody wykrywania nieubezpieczonych kierowców. Większość zgłoszeń obecnie pochodzi już od „wirtualnego policjanta”, czyli specjalnego systemu informatycznego, który na podstawie analizy bazy danych dotyczącej rozpoczętych i zakończonych ubezpieczeń identyfikuje kierowców bez OC.

Wspomniany wirtualny policjant łatwo wyszukuje również przerwy w okresie ubezpieczenia OC trwające krócej niż 14 dni. W przypadku takich nieciągłości okresu ochrony, kara dla właściciela samochodu osobowego wynosi odpowiednio:

  • 2800 zł (50% podstawowej stawki) – przy przerwie ubezpieczeniowej trwającej od 4 dni do 14 dni włącznie
  • 1120 zł (20% podstawowej stawki) – dla przerwy okresu ubezpieczenia trwającej do 3 dni włącznie

Kary dotyczące posiadaczy motocykli i motorowerów w 2021 roku będą znacznie mniejsze (patrz poniższa tabela). Warto jednak zwrócić uwagę, że podstawowa stawka karna dla nieubezpieczonych motocyklistów i motorowerzystów powoli zbliża się już do 1000 zł. Taka stawka obejmuje również posiadaczy przyczep, którzy dość często zapominają o obowiązkowym OC.

Okresowe wycofanie z ruchu dotyczy tylko naprawy …

W nawiązaniu do zmian prawnych z 2021 roku, warto wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Mianowicie już w bieżącym roku może się pojawić możliwość wycofania z ruchu naprawianych samochodów osobowych. Wprowadzenie takiego rozwiązania będzie zależało od tego, jak szybko zostanie uruchomiona specjalna baza danych o autach czasowo wycofanych z ruchu.

Można przypuszczać, że wielu posiadaczy samochodów osobowych i motocykli, które nie są użytkowane przez cały rok oczekuje łatwiejszego dostępu do wycofania pojazdów z ruchu. Zgodnie z niedawno uchwalonymi przepisami, taka opcja skutkująca obniżeniem składki obowiązkowej polisy co najmniej o 95% może dotyczyć tylko samochodów osobowych i nie obejmuje np. motocykli. Co więcej, mowa o autach, które mocno ucierpiały na skutek wypadku i dlatego wymagają poważnej naprawy. Przykładem są istotne uszkodzenia elementów nośnych nadwozia po kolizji.

Kierowca składający wniosek o czasowe wycofanie jego auta z ruchu (na czas naprawy), pod rygorem odpowiedzialności karnej będzie musiał oświadczyć, że poważne uszkodzenia pojazdu rzeczywiście miały miejsce. Po zakończeniu naprawy konieczne będzie natomiast wykonanie badania technicznego, które odpowie na pytanie, czy pojazd nadaje się do ruchu drogowego.

Dość kontrowersyjnym rozwiązaniem jest przepis, który wskazuje, że ubezpieczyciel będzie musiał tymczasowo obniżyć składkę OC na czas naprawy i wycofania auta z ruchu dopiero po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku kierowcy. Niedawno uchwalone przepisy wskazują również, że czas wycofania samochodu osobowego z ruchu może wynosić od 3 miesięcy do 12 miesięcy (bez opcji jego przedłużenia). Co więcej, kierowca ma prawo skorzystać z opisywanej możliwości obniżenia składki OC nie częściej niż raz na 3 lata.

Poziom kar dla kierowców za brak obowiązkowego OC (2021 r.)

Rodzaj pojazdu →

Przerwa w okresie ubezpieczenia

samochód osobowy

samochód ciężarowy, autobus lub ciągnik samochodowy

inny pojazd

(np. motocykl lub motorower)

powyżej 14 dni (100% stawki)

5600 zł

8400 zł

930 zł

od 4 dni do 14 dni (50% stawki)

2800 zł

4200 zł

470 zł

do 3 dni (20% stawki)

1120 zł

1680 zł

190 zł

Dodaj komentarz