WARTA swoje początki przypisuje na rok 1920 w mieście Poznań. Na Wartę złożyło się Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na Życie, Poznański Bank Ziemian, a także Związek Producentów Rolnych. Od czasu powstania towarzystwa wiele zmieniło się, a w dzisiejszych czasach jest ono jedno z większych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce, które obejmuje zarówno ubezpieczenie samochodu, jak również ubezpieczenia zdrowotne oraz ubezpieczenia skierowane dla przedsiębiorstw.

UBEZPIECZENIA DLA SAMOCHODU ORAZ KIEROWCY
Specyfiką tego rodzaju ubezpieczenia jest przede wszystkim niezbędna pomoc, związana z spowodowaniem wypadku samochodowego bądź bycia jego ofiarą. Zostają zwrócone pieniądze na wszelkie wyrządzone szkody, wiek pojazdu nie ma najmniejszego znaczenia, gdyż w sytuacji awarii zostaną pokryte jej koszty. W trakcie wyjazdu za granicę, a także podróżowaniu po Polsce ubezpieczenie pokrywa koszty nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych.
Wybrane oferty posiadają dodatkowo bezpłatne holowanie do 100 kilometrów, jak również informacje serwisowe oraz usługę przekazywania wiadomości. Właściciele pojazdów korzystający z ubezpieczenia AC w razie nieszczęśliwego wypadku, albo kradzieży dostają samochód zastępczy.
OC – Jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich kierowców pojazdów mechanicznych.
AC (AutoCasco) – ubezpieczenie obejmuje zarówno kradzieże, jak i wydarzenia losowe (żywioły) oraz zderzenia z innym pojazdem.
NNW – jego specyfiką jest udzielenie pomocy finansowej niezbędnej na skutek nieszczęśliwego wypadku na drodze.
Warta Moto Assistance – ubezpieczenie pokrywa koszty zarówno w trakcie awarii, jak i wydatki związane z wypadkiem. Zostaje opłacone holowanie oraz pomoc drogowa, a przejechane kilometry nie odgrywają żadnej roli.
OC Szybka Wypłata – niezwykle przydatne ubezpieczenie, które przede wszystkim oszczędza czas – brak konieczności kontaktowania się z ubezpieczycielem osoby, która spowodowała szkodę. Warta zajmie się tym zamiast swoich klientów.
Warta Auto Szyby – ubezpieczenie opłaca koszty zarówno uszkodzonej szyby, jak również całkowitej wymiany. Co ważne – kierowca nie traci zniżek na AC.
Warta Klasyki – posiadacze samochodów klasycznych mogą skorzystać z tego specjalnie przeznaczonego dla nich ubezpieczenia. Warta jako jedyne towarzystwo w Polsce posiada taką ofertę.
Warta Auto Ochrona Plus – w ubezpieczeniu określa się sumę, która zostaje wypłacona właścicielowi pojazdu w razie kradzieży samochodu.
DOM I MIESZKANIE
Ubezpieczenia skupiają się przede wszystkim na chronieniu życia prywatnego, a także pomocy w wielu sytuacjach, które niekoniecznie muszą obejmować przypadki związane z domem lub mieszkaniem. Ubezpieczenie kładzie nacisk zarówno na właściciela ubezpieczenia, jak i na jego rodzinę. Ubezpieczone zostają sprzęty oraz rower, istnieje również możliwość chronienia nieruchomości, które jeszcze nie zostały wykończone i są cały czas w trakcie budowy. Ubezpieczenie może zostać wykupione na rok, albo trzy lata, wszystko zależy od osoby nabywającej ubezpieczenie.
Warta Dom – ubezpieczenie chroni zarówno domy jednorodzinne, jak i mieszkania, a nawet te domy, które służą tylko sezonowemu wypoczynkowi i relaksowi.
Warta Dom Komfort – w skład tego ubezpieczenia wchodzą przypadki oraz sytuacje, które nie zdarzają się na co dzień. Ochrona mienia od najbardziej niespodziewanych sytuacji.
OC w życiu prywatnym – możliwość ochrony na wypadek sytuacji spowodowanych przez osoby trzecie (chociażby sąsiadów).
Porównanie produktów.

ŻYCIE ORAZ ZDROWIE
Ubezpieczenie obejmuje pomoc telefoniczną w przypadkach nieszczęśliwych sytuacji odnośnie zdrowia. Duża różnorodność ofert. W przypadku śmierci właściciela ubezpieczenia ma miejsce pomoc bliskim oraz rodzinie w postaci świadczenia pieniężnego. Możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w przypadku nieprzewidzianych oraz nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia działają na terytorium całej Polski.
Warta dla Ciebie i Rodziny – dotyczy wypłaty świadczeń w sytuacji śmierci bądź nieszczęśliwych wypadków.
Warta Twoja Przyszłość – ubezpieczenie łączy się z możliwością równoczesnego zainwestowania pieniędzy.
Warta Ochrona – Ubezpieczenie zdrowia i życia rodziny.
Warta Sposób na Raka – pomoc na wypadek zachorowania na nowotwory.
Warta Posag – pakiet oszczędnościowo-ochronny z możliwością poszerzenia zakresu w wypadku nieszczęśliwych następstw
NNW Szkolne – ubezpieczenie zostaje dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

FIRMA I PRACOWNICY
Warta posiłkuje się w swoich ubezpieczeniach pomocą wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie. Można nabywać elastyczne oferty, które zostają dopasowywane do indywidualnych klientów.
Mikroprzedsiębiorstwa – a dokładniej oferta MIKROBIZNES PLUS – ubezpieczenie może być wykorzystane przez ponad 150 typów przedsiębiorstw.
Małe i Średnie Firmy – WARTA EKSTRABIZNES PLUS – najbardziej rozbudowana oferta ubezpieczeniowa jaką można spotkać na dzisiejszym rynku.
Korporacje – ubezpieczenie jest ściśle związane z charakterem prowadzonej działalności.
Rolnictwo – nie ma trudności z łączeniem ubezpieczeń o charakterze dobrowolnych z tymi o charakterze obowiązkowym.
Ubezpieczenia Morskie – ubezpieczenie jednostek pływających: ubezpieczenie rybackie, jachtowe, żeglugi śródlądowej, przedsiębiorstw gospodarki morskiej
Ubezpieczenie Lotnicze – ubezpieczenie przeznaczone jest dla właścicieli samolotów oraz helikopterów, a także dla linii lotniczych.
Ubezpieczenie Kolejowe – ubezpieczenie taboru kolejowego i kontenerów.
OC grup zawodowych – ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną przedstawicieli grup zawodowych.

DODATKOWE UBEZPIECZENIA
WARTA Travel Plus – ochrona zarówno dla osoby zakupującej ubezpieczenie, jak również całej rodziny w czasie trwania urlopu zagranicznego.
WARTA Business Travel – oferta przeznaczona zarówno dla menadżerów, jak i pracowników podróżujących służbowo.
WARTA NNW – dobrowolność odnośnie wyboru czasu ubezpieczenia, jak również jego zakresu.
Warta Inwestycja – specyfiką ubezpieczenie jest zapewnienie dobrej przyszłości dla rodziny ubezpieczonego.
Notowania – notowania UFK, a także określenie ceny aktualnej składki.
Ubezpieczenia Rolne – oferty dla indywidualnych klientów.
Bancassurance i Affnity – oferta dla indywidualnych klientów.