• Post category:Mdm
  • Post comments:0 Komentarzy

Jak podaje PAP, od soboty, młodzi ludzie mogą na nowych zasadach ubiegać się o rządowe wsparcie w zakupie pierwszego w życiu mieszkania. W nazwie ustawy widnieje co prawda tylko mieszkanie, ale chodzi także o zakup nieruchomości. Oczywiście, mieszkanie lub dom, muszą być kupione na rynku pierwotnym. W tej samej ustawie zadbano także o interesy firm wynajmujących mieszkania i zabezpieczono je przed zakusami nieuczciwych lokatorów. Nowa ustawa, to także nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT za materiały budowlane.

Zgodnie z doniesieniami, podmioty gospodarcze mogą teraz realizować tzw. najem okazjonalny. Teraz wynajmem mieszkań mogą się zająć także osoby prawne, jak na przykład fundusze inwestycyjne i emerytalne. Zasady najmu okazjonalnego są takie same jak w przypadku wynajmowania mieszkań przez osoby prywatne. Oznacza to, że wynajmujące lokale podmioty gospodarcze, nie ryzykują kosztownymi procesami eksmisyjnymi, w sprawach spornych z nieuczciwymi lokatorami. Do tej pory, z najmu okazjonalnego mogły korzystać jedynie osoby fizyczne zajmujące się wynajmem mieszkań. Umowy najmu okazjonalnego nie zawiera się na zawsze. Obejmuje ona czas określony – najwyżej dziesięć lat. Do umowy, trzeba teraz dołączyć oświadczenie najemcy, będące aktem sporządzanym w obecności notariusza. W akcie tym stwierdza się poddanie się egzekucji opuszczenia lokalu, na zasadach określonych w umowie. Najemca musi też wskazać inny lokal, do którego może się udać, w razie konieczności opuszczenia wynajmowanego mieszkania. Kolejnym dokumentem jest oświadczenie, które składa osoba wynajmująca lokal. Oświadczenie to jest wyrażeniem zgody na czasowe zamieszkanie w nim najemcy. Wygaśnięcie umowy najmu okazjonalnego następuje po upływie terminu określonego w umowie lub wcześniej, na podstawie wypowiedzenia.

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych ma być realizowany od stycznia 2014. Młodzi są tu rozumiani, jako osoby, które nie przekroczyły 35 lat. Rząd pomaga w nabyciu mieszkania lub domu, pod warunkiem, że jest to pierwszy taki zakup w życiu danej osoby. Państwo dofinansowuje wkład własny i pomaga spłacić części zaciągniętego długu. Wysokość udzielonej pomocy zależna jest od posiadania rodziny i ilości dzieci. Najmniej, bo tylko 10 procent ceny mieszkania dostaną od rządu osoby nie mające rodziny lub rodziny bezdzietne. Na 15 procent ceny mogą liczyć single i rodziny z jednym i dwójką dzieci. Najwięcej, bo 25 procent ceny dostaną ci, którym w ciągu pięciu lat po zakupie mieszkania urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Rząd pomaga zakupić najwyżej 50 m?. Całe mieszkanie może mieć najwyżej 75 m?, a dom – 100 m?. Wyjątkiem są tu rodziny z trójką potomstwa. Nabywane przez nie mieszkania i domy mogą mieć powierzchnie o 10 m? większą. Ustawa MdM ma być realizowana do 2018 roku. W roku 2018 skutki jej wprowadzenia poddane zostaną ocenie. Na jej podstawie, rząd zdecyduje o przedłużeniu lub zamknięciu programu. W przyszłym roku, na realizację programu, rząd przeznaczy 600 milionów złotych. W roku 2015 będzie to 715 milionów. W roku 2016 MdM pochłonie 730 milionów złotych a w roku 2017 – 746 milionów. W ostatnim roku 2018, na pomoc młodym w zakupie domów i mieszkań, rząd wyda ponad 760 milionów złotych. Twórcy ustawy, wprowadzili też ograniczenia cenowe za powierzchnię mieszkalną. Do programu mogą przystąpić tylko ci, którzy chcą kupić mieszkanie, którego cena nie przekracza 5000 za 1 m?. Ograniczenie to sprawia, że z programu będzie bardzo trudno skorzystać w Warszawie, Krakowie czy we Wrocławiu. W najlepszej sytuacji są tu beneficjenci mieszkający w Gdańsku i w Bydgoszczy.

Zwrot VAT za materiały budowlane.

Zmianom uległy również zasady wspierania przez państwo tych, którzy budują domy w systemie gospodarczym. Budujący w ten sposób, mogą odzyskać część podatku VAT za materiały budowlane. Wszyscy pozostali, od nowego roku nie będą już mogli korzystać z tej ulgi.

Dodaj komentarz