Program “Mieszkanie dla Młodych” jest inicjatywą rządową, która ma za zadanie pomóc osobom młodym (nabywcom) w nabyciu mieszkania na potrzeby własne. Program ten powstał przy współpracy MIiB (Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa), Banku Gospodarstwa Krajowego oraz instytucji kredytujących. W ramach MdM, rząd przeznaczy na mieszkania aż 67 milionów złotych, które zostały odblokowane z dniem ósmego sierpnia bieżącego roku. Jednocześnie, kwota ta wystarczy nawet dla około 2,6 tysiąca wnioskodawców, jednak przewiduje się, iż pula wniosków wystarczy jedynie na parę dni ze względu na niezwykle duże zainteresowanie programem osób młodych.

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował komunikat o wznowieniu przyjmowania wniosków do rządowego programu Mieszkanie dla Młodych zaledwie na dzień przed odblokowaniem dofinansowania. Jak jednak przyznaje BGK – pula może wyczerpać się nawet w ciągu jednego, dwóch dni.

Program “Mieszkanie dla Młodych” miał swój początek w roku 2014, zastępując tym samym “Rodzinę na swoim”. Jego głównym założeniem jest dofinansowanie dla beneficjentów do kredytu hipotecznego. Na samym początku zakładał on zakup mieszkania jedynie z rynku pierwotnego, jednak od września 2015 roku, za sprawą nowelizacji ustawy, istnieje możliwość zakupu również i mieszkania z rynku wtórnego. Co więcej – zwiększona została również kwota dofinansowania dla rodzin posiadających minimum troje dzieci. Wówczas dopłata z lokali o powierzchni do 50 metrów kwadratowych wzrasta do 65 metrów kwadratowych. Dodatkowo, dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci dopłata wynosi dziesięć procent, piętnaście procent dostaną osoby wychowujące co najmniej jedno dziecko, dwadzieścia – osoby i małżeństwa z dwojgiem dzieci i trzydzieści procent z przynajmniej trojgiem. Istnieje także możliwość uzyskania dodatkowych pięciu procent na wcześniejszą przedterminową spłatę kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu pięciu lat od dnia zakupu lokalu urodzi się, bądź zostanie adoptowane trzecie i kolejne dziecko.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego należy złożyć razem z wnioskiem o kredyt, a także:

– z pisemnym oświadczeniem o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2

– pisemnym zobowiązaniem w przypadku najmu lokalu mieszkalnego, bądź posiadania spółdzielczego prawa do lokalu, do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie do sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania;

– oświadczeniem o tym, że mieszkanie będzie służyło do zaspokajania prywatnych potrzeb mieszkaniowych.

Zmiana pozwalająca zakup mieszkań nie tylko z rynku pierwotnego, ale także i wtórnego sprawiła, iż zainteresowanie programem znacznie przerosło oczekiwania Banku Gospodarstwa Krajowego, w związku z czym przyjmowanie wniosków na następne lata zostało wstrzymane niemal natychmiastowo.

Ostatnia tura przyjmowania wniosków na rok 2018 będzie miała miejsce w styczniu przyszłego roku, jednak będzie to ostatnia szansa na zdobycie dofinansowania w ramach “Mieszkania dla Młodych”. W późniejszym czasie program ten zostanie zastąpiony przez Indywidualne Konta Mieszkaniowe. Będzie to jeden z elementów Narodowego Programu Mieszkaniowego, który wesprze osoby oszczędzające na cele mieszkaniowe – wynajem, zakup, bądź budowę oraz remont lub wykończenie własnego lokalu. Po roku 2018 do dyspozycji osób młodych zostanie program rządowy “Mieszkanie+”, jednak ten nie dzieli się zbyt dużą popularnością.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu “Mieszkanie dla Młodych” mogą złożyć osoby samotne albo małżeństwa do 35. roku życia. Jednocześnie, w przypadku małżonków pod uwagę będzie brany wiek osoby młodszej. Podstawowym warunkiem do skorzystania z MdM jest, aby do dnia zawarcia umowy własności na dom albo mieszkanie, osoby biorące dofinansowanie z programu rządowego nie były właścicielami innych nieruchomości mieszkalnych.

Dodaj komentarz