Zadłużenie Skarbu Państwa coraz większe

Zadłużenie Skarbu Państwa coraz większe

Ministerstwo Finansów przedstawiło szacunkowe dane dotyczące zadłużenia Skarbu Państwa na koniec września 2019 roku. Wyniosło ono ok. 978,6 mld zł, co oznacza, że jest ono większe o 0,9 mld zł niż miesiąc wcześniej i o 24,3 mld zł w porównaniu z końcem 2018 roku. Jest to wzrost odpowiednio o 0,1 proc. i 2,5 proc.

Resort finansów podał też, że wartość zadłużenia w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosła: w przypadku długu krajowego – ok. 707,7 mld zł; długu w walutach obcych – ok. 270,8 mld zł (tj. 27,7 proc. udziału w całym długu). Na koniec września 2019 r. zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 977 mld 610,45 mln zł, czyli więcej o 4 mld 302,7 mln zł niż miesiąc wcześniej. Z kolei od początku roku wzrost wyniósł 23 mld 341,2 mln zł.

Na to zwiększone zadłużenie w przeciągu miesiąca złożyły się m.in. ujemne potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa (spadek o 4,5 mld zł) czy różnice kursowe (o 6,5 mld zł), wynikające z osłabienia złotego wobec euro o 2,2 proc., wobec dolara o 3,2 proc., wobec franka o 3,4 proc. i wobec jena o 5,2 proc. Natomiast wzrost zadłużenia od początku 2019 roku to efekt także ujemnych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (minus 22,6 mld zł), różnic kursowych (7,5 mld zł) – osłabienia złotego wobec euro o 2,0 proc., wobec dolara o 5,6 proc., wobec franka o 5,3 proc. oraz wobec jena o 9,4 proc.; a także niekorzystnego salda zarządzania środkami unijnymi (minus 10,9 mld zł) oraz salda depozytów Jednostek Sektora Finansów Publicznych i sądowych (minus 12,1 mld zł).
Ministerstwo podało również niedawno dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec ubiegłego roku. Według nowej narzuconej przez Parlament Europejski metodologii dług publiczny wyniósł 1 bilion 35 miliardów 254 mln zł, czyli o 896 mln zł więcej niż wskazywały na to dotychczas publikowane wyliczenia.

Dodaj komentarz