Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku. Dzisiejsza decyzja pozwoli rozpocząć integrację obu instytucji. – To dobra wiadomość dla sektora bankowego, klientów obu banków oraz polskiej gospodarki. Połączenie naszych instytucji przyniesie bowiem pozytywne skutki w każdym z tych obszarów – zapowiada Mateusz Morawiecki, Prezes Banku Zachodniego WBK.

Niezwłocznie po otrzymaniu akceptacji KNF, Bank Zachodni WBK złoży stosowny wniosek do Sądu Rejestrowego. Z chwilą uzyskania wpisów w KRS,  Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank staną się prawnie jedną instytucją. Połączony bank będzie funkcjonował na rynku pod nazwą Bank Zachodni WBK.

W wyniku połączenia, Bank Zachodni WBK stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Kredyt Banku. Oznacza to, że stroną zawartych umów z dotychczasowymi klientami Kredyt Banku stanie się Bank Zachodni WBK. Umowy te pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Zmianie nie ulegną również numery rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN.

Ponadto od dnia rejestracji połączenia nazwa -Kredyt Bank? będzie używana jako znak towarowy w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez Bank Zachodni WBK. Będą one nadal dostępne pod marką Kredyt Bank w sieci placówek oznaczonych logo KB a także pod dotychczasowym numerem infolinii, w systemie bankowości elektronicznej KB24 i KBNet oraz przez strony internetowe Kredyt Banku.

Zmiany prawne, spowodowane rejestracją połączenia, nie będą wymagały wizyt klientów w placówkach ani innych form ich zaangażowania.

Obsługa dotychczasowych klientów KB będzie kontynuowana na niezmienionych zasadach, tzn. w placówkach oznaczonych logo -Kredyt Bank? oraz za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej KB24 i KBNet, infolinii i strony internetowej.

Naszym priorytetem jest harmonijny i przyjazny dla wszystkich klientów przebieg rozpoczętej właśnie integracji. Absolutnie kluczowe jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa i stabilności, dlatego też proces ten będziemy realizować etapami ? mówi prezes Banku Zachodniego WBK, Mateusz Morawiecki. – Chcemy zbudować jeden z największych banków w Polsce, zdolny w przyszłości zawalczyć o pozycję lidera na rynku. Dzięki wsparciu naszego inwestora strategicznego – banku Santander – mamy silne fundamenty i know-how niezbędne do realizacji założonych celów – dodaje Morawiecki.

– Dzisiejsza, pozytywna decyzja KNF zamyka jeden, ale otwiera kolejny etap historii współczesnej bankowości w Polsce. Bank powstały po połączeniu Kredyt Banku i Banku Zachodniego WBK ma mocne fundamenty, kapitały, sieć, doświadczenie i wiedzę oraz silną pozycję nowoczesnego Banku. Dziękując za zaufanie ponad 1,5 mln klientów Kredyt Banku dodam, że jestem głęboko przekonany, że połączony bank zaskoczy pozytywnie rynek i szybko osiągnie zakładane przez Zarząd cele. Czego mu życzę z całego serca i będę trzymał kciuki, nawet z pozycji konkurenta – powiedział Maciej Bardan, Prezes Zarządu Kredyt Banku.

Bank Zachodni WBK już dzisiaj jest trzecim bankiem w Polsce pod względem wypracowanego zysku i najsilniejszym, wśród banków rówieśniczych, pod względem zwrotu z kapitału. W efekcie połączenia z Kredyt Bankiem powstanie trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów oraz drugi pod względem działalności maklerskiej i funduszy inwestycyjnych. Silniejszy Bank Zachodni WBK będzie dysponował siecią liczącą docelowo ok. 900 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów.

Na mocy porozumienia zawartego 28 lutego 2012 r. między bankiem Santander i KBC parytet wymiany akcji ustalono na 6,96 akcji Banku Zachodniego WBK w zamian za każde 100 akcji Kredyt Banku. Połączenie obu banków nastąpi poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Banku na rzecz Banku Zachodniego WBK, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK poprzez emisję akcji Banku Zachodniego WBK, które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku.

 

Dodaj komentarz