Od nowego roku wchodzą w życie zmiany w systemie podatkowym. Reformy w wielu aspektach mają na celu ulżenie przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Nie brakuje jednak pomysłów, które mogą utrudnić prowadzenie biznesu.

Wśród długo oczekiwanych przepisów, które zaczną obowiązywać od 2019 roku znalazło się obniżenie stawki CIT do 9 punktów procentowych. Regulacja ta obejmie najmniejszych przedsiębiorców, których przychody ze sprzedaży w danym roku nie przekroczyły 1,2 mln euro. Według rządu dotyczy to ponad 400 tys. firm.

Dodatkowo, od przyszłego roku przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową związaną z wytworzeniem, rozwojem lub ulepszaniem składnika własności intelektualnej będą mogły przy opodatkowaniu dochodu uzyskanego z praw własności intelektualnej skorzystać z preferencyjnej 5-procentowej stawki podatku. Ulga ta ? innovation box ? ma zachęcić prowadzących działalność gospodarczą do rozwoju prac badawczych i podniesienia przez to poziomu innowacyjności.

Ministerstwo Finansów w przygotowanym pakiecie reform przewiduje również doprecyzowanie wzbudzających do niedawna sporo kontrowersji przepisów dotyczących sprzedaży nieruchomości komercyjnych. Dotychczas nie było bowiem wiadome, kiedy zbycie takiego obiektu jest jednocześnie zbyciem przedsiębiorstwa, a kiedy tylko jego części. Tym samym niejasności powodowała kwestia, w którym momencie pojawia się obowiązek uiszczenia podatku VAT. Nowe prawo ma to uściślić.

Podatnicy odczują też pozytywne zmiany w prawie spadkowym. Od przyszłego roku będzie można po pięciu latach od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę, a nie jak dotychczas przez spadkobiercę, sprzedać otrzymaną nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku od uzyskanego przychodu. W praktyce oznacza to, że w większości przypadków spadkobierca będzie mógł sprzedać bez podatku dom czy mieszkanie natychmiast po jego otrzymaniu w spadku.

Od 2019 roku z 2 do 3 lat zostanie wydłużona ulga mieszkaniowa. Udogodnieniem dla obywateli ma być także wprowadzenie e-PITów. Już niedługo formularze deklaracji PIT-37 i PIT-38 będą mogli wypełnić za nas urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej. Przewidziano dla podatników możliwość wgląd do wypełnionych danych przez aplikację ?Twój e-PIT?. Przez nią będzie też można poprawić, potwierdzić lub pozostawić bez zmian przygotowany przez skarbówkę dokument. W tym ostatnim przypadku po określonym terminie deklaracja zostanie automatycznie uznana za zaakceptowaną.

Rząd konsekwentnie dąży też do zwiększenia ściągalności podatków, a to może już utrudnić niektórym życie. Tak może być z tzw. exit tax, czyli podatkiem od niezrealizowanych zysków w związku z przeniesieniem aktywów firmy do innego państwa. Zmiana ta obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale też osoby fizyczne. Nowe obowiązki zostaną nałożone również na doradców podatkowych, którzy będą musieli raportować urzędom skarbowym na temat zastosowanych schematów podatkowych. Aż 19 proc. z kolei będzie wynosić podatek od obrotu kryptowalutami. Ma zostać też wprowadzona akcyza na e-papierosy i o 1,6 wyższe podatki lokalne.

W rozmowie z ?Dziennikiem Gazetą Prawną? dr Irena Ożóg ? minister ds. polityki podatkowej w Gabinecie Cieni BCC ? stwierdziła, że te kluczowe zmiany mogą utrudnić prowadzenie biznesu w Polsce.

Autor: Jakub Wojas

Dodaj komentarz