Każda osoba, która w zeszłym roku uzyskiwała dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek złożenia deklaracji PIT. Tegoroczne zeznanie podatkowe przynosi wiele istotnych zmian, w szczególności w kontekście ulg internetowych, ulg prorodzinnych oraz kosztów uzyskania przychodu. Jak zapewnia minister finansów Mateusz Szczurek, rok 2014 jest ostatnim, w którym deklaracje PIT są składane przez podatników. W następnych latach zeznanie podatkowe wypełni za nas administracja.

Kto może skorzystać z ulgi internetowej?
Jak podaje portal PIT.pl ulga internetowa przysługuje każdemu podatnikowi, który opłacał i korzystał z Internetu w zeszłym roku podatkowym. Po wprowadzeniu zmian w prawie podatkowym 1 stycznia 2014 roku skorzystać z ulgi internetowej można jedynie przez 2 następujące po sobie lata. Oznacza to, że każdy podatnik, który w poprzednich latach podatkowych skorzystał dwukrotnie z ulgi internetowej, w tegorocznej deklaracji PIT nie ma już możliwość odliczenia podatku za Internet. Ulga internetowa przysługuje zatem tylko tym podatnikom, którzy skorzystali z niej tylko raz lub nie skorzystali z niej w ogóle.

Najistotniejszym warunkiem upoważniającym do skorzystania z ulgi internetowej jest przedstawienie rzeczywistego dowodu opłacania rachunków za Internet. Dla Urzędu Skarbowego ważny jest dowód (w postaci faktury, wyciągu z konta bankowego), który w sposób bezsprzeczny informuje o tym, kto korzystał z usługi internetowej, komu płacił za usługę oraz jaki był koszt wydatków na Internet.

Maksymalna kwota ulgi internetowej wynosi 760 zł. Należy również pamiętać o tym, że prawo do ulgi internetowej mają także przedsiębiorcy, którzy nie zaliczyli wydatków na Internet do kosztów uzyskania przychodu. Oczywiście osoby, które rozliczają się na zasadach podatku liniowego lub za pomocą karty podatkowej nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

Duże zmiany w uldze prorodzinnej
Przepisy podatkowe w 2014 roku bardzo zmieniają warunki przyznawania ulgi prorodzinnej. Dotychczas kwota odliczenia od podatku z tytułu ulgi prorodzinnej była stała i jednakowa dla wszystkich podatników. W tym roku prawo podatkowe jest o wiele bardziej restrykcyjne. Wartość ulgi podatkowej zależy od kilku istotnych czynników takich jak:

  • Ilość dzieci będących na utrzymaniu rodzica/opiekuna
  • Wysokość dochodów rodzica/opiekuna
  • Pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok

W przypadku posiadania jednego dziecka Urząd Skarbowy bierze pod uwagę również wysokość dochodów uzyskanych przez małżeństwo lub rodzina/opiekuna w poprzednim roku podatkowym. Dochód małżeństwa ubiegającego się o ulgę prorodzinną nie może przekroczyć 112 000 zł w 2013 roku. W przypadku singla, wdowca, rozwodnika lub osoby, która pozostaje w związku małżeńskim tylko przez część roku dochód może wynieść maksymalnie 56 000 zł.

O wiele korzystniejsze warunki posiadają rodzice wychowujący dwoje lub więcej dzieci. W tej sytuacji dochody ani stan cywilny nie są w ogóle brane pod uwagę. Kwota ulgi prorodzinnej wynosi wówczas 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.

Rodziny wielodzietne mogą liczyć na szczególnie preferencyjne warunki, gdyż wysokość ulgi prorodzinnej wzrasta wraz z liczbą dzieci. Przykładowo, rodzice wychowujący piątkę dzieci otrzymują za pierwsze i drugie dziecko ulgę podatkową w wysokości 92,67 zł na miesiąc (tak jak w poprzednim przypadku), za trzecie dziecko 139,01 zł/mc, natomiast za czwarte i kolejne dziecko po 185,34 zł/mc.

Koszty uzyskania przychodu
Kolejne zmiany dotyczą sposobu naliczania kosztów uzyskania przychodu w przypadku korzystania z praw autorskich lub praw im pokrewnych. W takich sytuacjach do 2013 roku można było skorzystać z 50%rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Aktualne przepisy podatkowe narzucają pewien dodatkowy warunek – koszty uzyskania przychodu mogą wynosić 50%, jednak wartość tych kosztów nie może przekroczyć połowy wartości pierwszego progu podatkowego (który wynosi 85,528 zł). Oznacza to zatem, że skorzystanie z wyższych kosztów uzyskania przychodu jest możliwe jedynie do limitu 42 764 zł.

Akcja Szybki Pit
Polskie prawo podatkowe należy do jednych z najbardziej skomplikowanych w Europie. Przeprawa przez gąszcz przepisów podatkowych, a w szczególności ich interpretacja bywa niezwykle trudna i czasochłonna. Dlatego co roku Administracja Podatkowa uruchamia kampania społeczną pt. -Szybki Pit?, która ma na celu w szybki i sprawny sposób pomóc podatnikom wypełnić deklaracje podatkowe. W ramach kampanii od marca do końca kwietnia można wypełnić i złożyć PIT w centrach handlowych (bez konieczności udawania się do Urzędu Skarbowego), w których stacjonować będą doradcy podatkowi. Ponadto istnieje możliwość złożenia rozliczenia podatkowego przez Internet. Jak zapowiada minister finansów – dla wygody nas podatników od przyszłego roku nie będziemy musieli składać zeznań podatkowych. Na szczęście wszystkie obowiązki przejmie za nas administracja.

Autor: Robert Banaszak

Dodaj komentarz