Dodatkowe środki pieniężne gwarantują możliwość rozwoju działalności gospodarczej. Warto jednak rozważyć, skąd można te środki pozyskać oraz która z opcji finansowania będzie najkorzystniejsza.

Według danych GUS, liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ostatnich kilku latach zwiększała się. Rozpoczęcie takiej działalności wiązało się z podjęciem ważnej decyzji – skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie działalności? Pytanie to zadają sobie przedstawiciele wszystkich branż – w tym budowlanej, której wartość w 2014 roku wyniosła aż 43 mld euro. Odpowiedź różni się w zależności od preferencji i możliwości przedsiębiorcy oraz od branży, w której działa. Warto zastanowić się, jakie będą potrzeby finansowe związane z rozwojem działalności i wybrać opcję, która będzie dla przedsiębiorcy najbardziej korzystna. Najważniejsze kryteria wyboru to koszt i elastyczność danego źródła finansowania, a więc szybkość, ilość otrzymanych środków oraz czas spłaty.

Kapitał własny

Najtańszym i najpewniejszym źródłem finansowania są zgromadzone aktywa finansowe. Nie są one obciążone żadnym oprocentowaniem i nie trzeba się martwić, czy zostaną one przyznane. Nie jest też prawdą, że jeśli ma się mało oszczędności, jest się całkowicie skazanym na finansowanie zewnętrzne. Badanie przeprowadzone przez PZU oraz Związek Polskiego Leasingu wskazuje, że małe i średnie przedsiębiorstwa finansują działalność własnymi środkami w około 50%, często z niewielką przewagą obcych funduszy.

Gdy przedsiębiorca ma niewiele własnych oszczędności, a nie chce zwracać się do zewnętrznych instytucji, zawsze może poprosić o pożyczkę kogoś z najbliższego otoczenia. Najczęściej będą to znajomi albo rodzina. Jest to rozwiązanie o tyle łatwe, że nikt nie będzie sprawdzał zdolności kredytowej ani nie doliczał odsetek do pożyczonej kwoty. Według badań przeprowadzonych przez OBOAK, aż 75% osób woli poprosić o pożyczkę osoby bliskie i rodzinę, niż zwrócić się o nią do banku lub innej instytucji.

Kredyt bankowy

Kredyt jest popularną formą finansowania działalności gospodarczej, mimo że jego udział w finansowaniu działalności z roku na rok spada. Według danych NBP, w 2015 roku popyt na kredyt zgłaszało 66% przedsiębiorstw. Jednak kredyt kredytowi nierówny i należy wybrać, która z dostępnych ofert będzie najlepsza. To ważne, gdyż nie każdy rodzaj kredytu będzie spełniać oczekiwania danego przedsiębiorcy. Przykładowo, dla właściciela warsztatu samochodowego, który potrzebuje pieniędzy na bieżącą działalność odpowiedni będzie kredyt obrotowy. W przypadku przedsiębiorcy z branży budowlanej, który chce rozwinąć swoją firmę, kredyt ten będzie niewystarczający.

Rozpoczynanie działalności, która wymaga dużych nakładów finansowych, jak na przykład przedsiębiorstwo produkcyjne czy budowlane, wymaga dobrania odpowiedniego kredytu, najczęściej inwestycyjnego. Banki oferują różne wysokości prowizji i odsetek, a także inne warunki dotyczące np. wcześniejszej spłaty. Dla przedsiębiorcy najkorzystniejszy będzie kredyt, który nie będzie obciążony prowizją i dodatkowymi kosztami. Przykładem takiej oferty może być kredyt FAIR oferowany przez Idea Bank.

Pożyczki dla firm

Zaciągnięcie pożyczki niewiele różni się od wzięcia kredytu, a różnice te są dla przedsiębiorców prawie nieodczuwalne. Główną różnicą jest to, że pożyczki może udzielić nie tylko bank, lecz także inne instytucje finansowe. Tak jak bank, pożyczkodawca przygotowuje oferty różniące się wielkością kwoty pożyczki, czasem spłaty i wysokością odsetek. Jednak z badań przeprowadzonych przez Agencję Rozwoju Innowacji wynika, że tylko niecałe 8% przedsiębiorców decyduje się na pożyczkę jako źródło finansowania.

Inwestor

Kolejnym sposobem pozyskania kapitału jest znalezienie inwestora kapitałowego. Do tej grupy można zaliczyć Fundusze Venture Capital, Aniołów Biznesu i inwestorów branżowych. Mogą oni działać zarówno jako organizacja, jak i osoby prywatne, które posiadają nadwyżkę kapitału. W zamian za uzgodniony z przedsiębiorcą udział w zyskach udostępniają oni ustalony w umowie inwestycyjnej kapitał lub świadczenia niefinansowe.

Leasing

Leasing stanowi drugie najpopularniejsze źródło finansowania działalności. Oznacza on umowę, na podstawie której leasingodawca oddaje leasingobiorcy do użytkowania określoną rzecz za ustaloną opłatą. Forma ta jest szczególnie popularna w branży budowalnej, gdzie leasing jest przeznaczany na zakup maszyn i urządzeń.

Dotacje

Polska jako kraj rozwijający się otrzymuje duże wsparcie Unii Europejskiej. To wsparcie obejmuje także polskich przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o dotacje na rozwój swojej działalności gospodarczej. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnych Programów Operacyjnych można otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w wysokości 40 tys. zł. Udzielenie dotacji uzależnione jest od wielu czynników, takich jak wysokość wkładu własnego, cel dotacji oraz od tego, czy pieniądze zostaną przeznaczone na rozpoczęcie nowej działalności, czy rozwój już istniejącej. Warto pamiętać, że do uzyskania dotacji o wysokości do 50 tysięcy złotych nie jest konieczny wkład własny.

Można ubiegać się także o dotacje z Urzędu Pracy. Ta opcja przysługuje osobom bezrobotnym, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Kwota dotacji waha się od cztero- do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, które w grudniu 2015 roku wynosiło 4515,28 zł.

Powyższa lista prezentuje niektóre z możliwości finansowania własnej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien dokładnie określić swoje potrzeby i cel przy wybieraniu metody finansowania. Należy zwrócić także szczególną uwagę na to, która opcja pozwoli na bezpieczne rozwijanie działalności i utrzymanie płynności finansowej.

Dodaj komentarz