ZWZ ING Banku Śląskiego

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło 19 kwietnia br., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego oraz sprawozdanie finansowe ING Banku Śląskiego za 2011 rok, a także podział zysku ING Banku Śląskiego za 2011 rok.

ZWZ ING Banku Śląskiego podjęło decyzję o nie wypłaceniu dywidendy za 2011 roki przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2011 roku na wzmocnienie kapitału. Decyzja jest zgodna z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego i stanowi potwierdzenie świadomego zarządzania bankiem z dbałością o klientów i bezpieczeństwo systemu bankowego.

Podział zysku ING Banku Śląskiego za 2011 rok (w zł):

1. zysk brutto1.131.641.893,97
2. obciążenia podatkowe227.883.630,78
3. zysk netto903.758.263,19
    a) kapitał rezerwowy853.758.263,19
    b) fundusz ryzyka ogólnego50.000.000,00

ZWZ ING Banku Śląskiego udzieliło również członkom Zarządu Banku oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj imię