Bank BPH – najważniejsze informacje

Nazwa: Bank BPH SA
Adres strony www: www.bph.pl
Infolinia (numer telefonu): +48 58 300 75 00
Adres siedziby: ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 80-280 Gdańsk
Data powstania: 1 lutego 1989
Prezes: Paweł Bandurski
KRS: 0000010260
NIP: 6750000384
REGON: 350535626

Bank BPH – Historia

Bank BPH powstał w 1989 roku na skutek wydzielenia z Banku Handlowego w Warszawie. W początkowym okresie swojego istnienia koncentrował się na obsłudze klientów indywidualnych i małych przedsiębiorstw. W 1995 roku akcje Banku BPH zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2001 roku Bank BPH połączył się z Bankiem Przemysłowo-Handlowym, tworząc trzeci co do wielkości bank w Polsce. W wyniku fuzji powstał nowy podmiot o nazwie Bank BPH SA.

W 2007 roku Bank BPH został podzielony, a jego większa część (ponad 80% aktywów) została włączona do Banku Pekao SA. W wyniku podziału Bank BPH SA pozostał samodzielnym bankiem, jednak jego działalność została ograniczona do obsługi klientów indywidualnych spłacających kredyty hipoteczne.

Od 2016 roku Bank BPH jest częścią Grupy General Electric.

 Oferta banku BPH

Bank BPH S.A. od 2017 r. zaprzestał działalności operacyjnej w Polsce. Aktywa operacyjne zostały sprzedane do Alior Bank S.A., podczas gdy w Banku BPH S.A. pozostał niemal wyłącznie portfel kredytów hipotecznych powiązanych z walutą. Od sześciu lat działalność tego banku ogranicza się niemal wyłącznie do obsługi tych kredytów. Są to przede wszystkim kredyty indeksowane do CHF udzielane niegdyś przez GE Money Bank S.A., ale także kredyty denominowane udzielane do roku 2006 przez BPH S.A. (choć część tych kredytów w 2007 r. przejęło PEKAO S.A.). 

Bank BPH – Opinie

Opinie o banku BPH nie są pochlebne. Chociaż na jego obronę warto zaznaczyć, iż w serwisach z opiniami ciężko o pozytywne opinie o którymkolwiek z działających w Polsce banków. Zadowoleni klienci znacznie rzadziej znajdują czas na wyrażenie pochlebnej opinii w internecie. Ci zaś, którzy czują się oszukani, chętnie ostrzegają innych przed według nich nieuczciwymi praktykami banków, problemami przy korzystaniu z serwisu czy pozostawiającą wiele do życzenia obsługą klienta.

Wiele z nich pochodzi od osób, które zawarły z bankiem umowę na kredyt hipoteczny w franku szwajcarskim, który to w następnych latach mocno zyskał na wartości. W efekcie ich zadłużenie urosło do kwot znacznie przewyższających prognozowane koszta kredytu. Oprócz tego klienci narzekają też na kontakt z bankiem – przerwy w działaniu infolinii i odsyłanie do innych oddziałów w przypadku próby rozwiązania problemów stacjonarnie. 

Bank BPH – Wady i zalety

Zalety:

  • Bank ma zaplecze w postaci grupy kapitałowej General Electric, która na ten moment zdecydowała, że wizerunek grupy jest wart więcej niż oszczędności, które uzyskałaby po ogłoszeniu upadłości.
  • Bank realizuje wyroki i unika stwarzania wrażenia jakichkolwiek problemów z płynnością finansową

Wady:

  • Wypłacalność banku BPH zależy wyłącznie od biznesowych decyzji jego właścicieli
  • Brak oferty dla nowych klientów
  • Wysokie opłaty za obsługę konta