Faktoring odwrotny znany również jako faktoring zakupowy lub faktoring odwrócony jest usługą, w ramach której przedsiębiorca ma realne szanse na zachowanie płynności finansowej i skutecznie unika nadmiernego zadłużenia. Jest to rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka może wyglądać na nietypowe, zwłaszcza że w praktyce znacznie różni się od standardowego faktoringu. Niemniej korzyści, jakie z tego płyną na pewno zachęcą niejednego właściciela firmy do zastosowania u siebie tego sposobu finansowania.

Czym jest faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny jest jednym z rodzajów faktoringów i na tle innych sposobów finansowania faktur wygląda dość nietypowo. Nazwa nie jest przypadkowa, a wzięła się stąd, że dłużnikiem staje się faktorant, a nie jego kontrahent. W przeciwieństwie do standardowych wersji faktoringu nie występuje tutaj odbiorca, na którym spoczywa obowiązek uregulowania faktury za towary bądź usługi, a sprzedawca, który oczekuje płatności za swoje faktury w terminie. Jest to więc idealne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy z różnych powodów nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań.

Istotą działania faktoringu odwróconego jest prawidłowo skonstruowana umowa świadczenia usług faktoringowych. Dzięki temu dokumentowi ustanawiana jest wierzytelność na rzecz faktora, którą faktorant zobowiązuje się zapłacić – staje się więc dłużnikiem firmy faktoringowej. Umowa powinna określać:

 • na jakiej zasadzie faktor opłaci zobowiązania faktoranta,
 • jak faktorant rozliczy się z faktorantem z tytułu opłaconej faktury,
 • jakie koszty i w jakiej wysokości poniesie faktorant za wykonaną usługę,
 • kiedy przypada ostateczna data zapłaty całości należności na rzecz faktora,
 • dalsze postępowanie, w przypadku, gdyby przedsiębiorca okazał się niewypłacalny.

Bardzo ważne jest to, żeby sprzedawca, a więc i wystawca faktury VAT otrzymał swoją należność w terminie, tak aby nabywca – czyli późniejszy faktorant – nie stworzył dla samego siebie długu i zachował wizerunek wiarygodnego partnera biznesowego.

Co ciekawe wśród różnych osób praktykujących faktoring odwrotny, jak i w literaturze podmiotu możemy spotkać się z różnymi nazwami tej usługi. To nie tylko wymienione we wstępie artykułu faktoring zakupowy i odwrócony. To także faktoring dłużny, zwrotny i zamówieniowy. Wszystkie te pojęcia określają ten sam, jeden i specyficzny rodzaj usługi faktoringowej.

Ostatnia aktualizacja: 23 Kwietnia 2024
Najszybciej rozwijająca się usługa faktoringowa w sektorze MŚP
7 - 120 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
100 000 - 15 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm SMEO
1 - 90 dni
Okres spłaty
5 minut
? od 5 minut do 24h
Czas wypłaty
400 - 2 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 miesiąc
Okres spłaty
1 godzina
? maksymalny czas 1 godzina
Czas wypłaty
1 - 1 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Jak działa faktoring odwrotny w praktyce?

Wszystko zaczyna się od tego, że przedsiębiorca diagnozuje potrzebę, którą jest nabycie określonego towaru bądź skorzystanie z usługi u innego przedsiębiorcy. Decyduje się na realizację tejże potrzeby, a sprzedawca albo usługodawca wystawia fakturę VAT. Nabywcy zależy na terminowym uregulowaniu zobowiązania, ale to w pewnych okolicznościach rodzi problemy. Sytuacja staje się szczególnie nieciekawa, gdy nabywca ma do czynienia z krótkim terminem płatności na fakturze i jednocześnie z brakiem wystarczających środków na dokonanie zapłaty.

Korzystając z usługi faktoringu odwrotnego nabywca, który w tym momencie staje się faktorantem, przekazuje fakturę VAT za zakupiony przez siebie towar bądź usługę na ręce faktor. Faktor reguluje 100% płatności na rzecz wystawcy faktury, zaspokajając tym samym całe jego roszczenie. Faktorant może więc odetchnąć, gdyż została z niego presja szybkiej zapłaty za fakturę. W niejednym przypadku pozwala to zachować płynność finansową, która byłaby narażona na szwank z powodu ograniczonej dostępności kapitału. Nie oznacza to jednak, że dług znika.

Ustalony w umowie faktoringu odwrotnego termin płatności musi być dochowany przez faktoranta. Strony decydują, czy faktorant ma zapłacić od razu 100% wartości faktury, którą przecież wcześniej opłacił faktor, czy też ta płatność zostanie rozłożona na raty – wówczas może być uwzględnionych kilka terminów, każdy dla jednej raty.

Przykład. Państwo Tomaszewscy prowadzą przedsiębiorstwo i mają potrzebę nabycia towaru, który posłuży im do dalszej działalności. Zamawiają więc wybrane produkty i otrzymują fakturę, która opiewa na 10 000 zł brutto, a termin płatności przypada 17 kwietnia. Nie mają jednak wystarczających środków, by od razu zapłacić całość. Podpisują więc z faktorantem umowę faktoringu odwrotnego. Faktorant, najpóźniej do 17 kwietnia wpłaca 10 000 zł na rachunek dostawcy towaru, dzięki czemu Państwo Tomaszewscy nie muszą się już tym martwić. Jednak teraz muszą spłacić należność na rzecz faktoranta w dwóch ratach po 5000 zł, odpowiednio do 17 maja i do 16 czerwca. Na koniec będą musieli także uiścić opłatę za skorzystanie z usługi.

Powyższy przykład pokazuje, że ten rodzaj faktoringu nie bez kozery nazywany jest odwrotnym. W faktoringu klasycznym to faktorant wystawia kontrahentowi fakturę – i to z odroczonym terminem płatności. Następnie faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę w wysokości 80-90% wartości faktury i czeka na płatność od odbiorcy. Gdy już kontrahent zapłaci, faktor przekazuje pozostałe 10-20% kwoty faktorantowi, a ten płaci faktorowi za usługę.

Jakie korzyści daje faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny daje faktorantowi mnóstwo korzyści, wśród których należy wymienić:

 • utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dalszej działalności na rynku,
 • budowanie wizerunku rzetelnego partnera biznesowego,
 • możliwość rozłożenia płatności na raty,
 • łatwość w dostępie do usługi,
 • brak konieczności sięgania po kredyt firmowy.

Zwróć uwagę na to, że korzystanie z faktoringu odwróconego przyczyni się do tego, że Twój dostawca zawsze otrzyma na czas swoją należność. Regularne płatności wpłyną pozytywnie na wizerunek Twojej firmy, co może się przełożyć na wymierny zysk w postaci rabatów i promocji, które przygotuje dla Ciebie dostawca, widząc w Tobie cennego klienta.

Z jakimi kosztami wiążę się faktoring odwrotny?

Wiemy już, na czym polega faktoring odwrotny, ale ile on tak naprawdę kosztuje? Nie można zapominać o tym, że przedsiębiorca, korzystający z usługi musi zapłacić nie tylko 100% wartości każdej przekazanej faktury do zapłacenia, ale również ponieść koszty wyświadczenia przez faktoranta takiej usługi. Nie w każdym przypadku stawki będą jednakowe. Na podstawowe koszty faktoringu odwrotnego składają się:

 1. Opłata przygotowawcza. Nie zawsze jest naliczana przez faktora. Jeśli już występuje, to wynosi zazwyczaj max. do 3% wartości całego limitu faktoringowego, ustalonego między Wami w ramach umowy. Opłatę tę faktorant ponosi za analizę swojej sytuacji finansowej oraz poziomu wypłacalności, jak i za przygotowanie umowy przez faktora.
 2. Prowizja faktoringowa. Nalicza się ją najczęściej do całości kwoty faktury, którą opłaca faktor. Wynieść może od 0,2% do 3% wartości faktury. Im faktor mniej za faktoranta i im gorsza sytuacja finansowa faktoranta, tym prowizja będzie wyższa. Niekiedy można negocjować tę stawkę.
 3. Odsetki. Są to ustawowe odsetki, których wysokość może maksymalnie osiągnąć dwukrotność sumy stopy referencyjnej NBP oraz stawki 3,5%. Takie odsetki nalicza się w skali roku za każdy dzień, w którym to faktor czeka na uregulowanie należności przez faktoranta – według terminu zapisanego w umowie. Im dłuższy czas oczekiwania, tym większe koszty poniesie przedsiębiorca.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że faktoring odwrócony jest dosyć drogim rodzajem faktoringu. Wynika to z faktu, że ryzyko niewypłacalności jest przez faktorów szacowane jako wyższe niż w przypadku klasycznego faktoringu. Niekiedy może być tak, że faktor będzie wymagał od faktoranta dodatkowego zabezpieczenia, aby usługa w ogóle mogła zostać zrealizowana.

Dla kogo jest faktoring odwrotny?

Z faktoringu odwrotnego może skorzystać tak naprawdę każdy przedsiębiorca, który potrzebuje nieco więcej czasu na uregulowanie swoich zobowiązań. Branża nie ma tutaj większego znaczenia – może to być transport, budownictwo, gastronomia, produkcja żywności, farmaceutyka i wiele, wiele innych. Usługa przyda się szczególne tym firmom, które muszą nabyć pewne towary i usługi, ale brakuje im na to środków. Pamiętaj, że czasami faktorant, aby wykonać usługę faktoringu odwrotnego, postawi warunek, by Twoja firma działała nieprzerwanie na rynku przez co najmniej dwa lata.

Inne popularne formy faktoringu