Konto bankowe to rachunek bankowy, którego powstanie w danym banku warunkuje podpisanie umowy o jego prowadzeniu. Każdy rachunek bankowy ma swój indywidualny numer, przypisany do danego klienta – po jego podaniu można wpłacać środki na dane konto, w ramach tego rachunku zachodzą również rozmaite formy zarządzania pieniędzmi. Konto bankowe może mieć kilka odsłon, w zależności od celu, w jaki powstało. Najczęstsze i najbardziej standardowe jest konto bankowe rozliczeniowe, na którym na bieżąco dokonuje się operacji – zwane stąd również bieżącym. Do takiego konta zazwyczaj klient posiada również odpowiednią kartę, która może być różnie wzbogacana o kolejne oferty, w zależności od wybranej przez klienta opcji. Inne typy konta bankowego to np. konto pomocnicze. Jest to konto dodatkowe, na którym jego posiadacz może przeprowadzać rozmaite operacje dotyczące konkretnego, jasno określonego celu.

Kolejny typ konta to rachunek oszczędnościowy – tutaj pieniądze są odkładane na oferowany przez bank procent. Obecnie rachunki oszczędnościowe są często wybierane chętniej niż lokata terminowa, ponieważ ich posiadacz ma stały dostęp do wpłaconej kwoty i może ją wypłacić bez utraty oprocentowania czy odsetek. Jest również i wspominana lokata, czyli rachunek lokaty, zazwyczaj terminowej – tutaj pieniądze są odkładane na określony czas, nie wolno ich podejmować i mają generować odsetki, czyli przychód.