Home BGK

BGK

Podstawowe produkty znajdujące się w ofercie BGK

BGK realizując zadania stricte państwowe skupia się między innymi na prowadzeniu szeregu programów rządowych. Mowa tutaj między innymi programach takich jak -Rodzina na swoim?, -Inwestycje Polskie?, -Pierwszy biznes – wsparcie w starcie? i wiele innych. Oprócz tego podejmuje konkurencję z bankami komercyjnymi dostosowując swoją ofertę do potrzeb MŚP oraz klientów indywidualnych. W tym zakresie, do najpopularniejszych produktów i usług Banku Gospodarstwa Krajowego możemy zaliczyć:

Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 1998 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich. Środki, które się w nim znajdują są przeznaczane na opłaty do oprocentowania i umarzania (części lub całości) kredytów zaciąganych przez studentów.

Sam w sobie BGK tychże kredytów nie udziela. Studenci mają możliwość ubiegania się o nie w bankach komercyjnych, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego posiada podpisane odpowiednie umowy. W tym momencie są to cztery różne instytucje finansowe.

Mieszkanie dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych (MdM) jest realizowany przez BGK przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami udzielającymi kredytów (bankami komercyjnymi).

O wsparcie finansowe w ramach programu mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 roku życia i zakupujące pierwsze (nowe) mieszkanie. Celem programu jest dofinansowanie wkładu własnego wymaganego przez kredytobiorców oraz spłata części rat kredytowych. Kwota dofinansowania wynosi 10% w przypadku rodzin bezdzietnych oraz 15% w przypadku rodzin posiadających co najmniej jedną pociechę.

MdM zastąpił zakończony w 2012 roku program Rodzina na Swoim.

Fundusz Kredytu Technologicznego

FKT jest funduszem współfinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki w ramach tego programu pozyskiwać mogą mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy przedstawiają najbardziej interesujące plany badawczo-rozwojowe lub inwestycyjne.

Inicjatywa JEREMIE

JEREMIE to akronim anglojęzycznej nazwy – w przekładzie na polski JEREMIE to po porostu wspólny europejski zasób dla MŚP. Mechanizm ten pozwala na poza dotacyjne wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. Odchodzi od tradycyjnych sposobów wspierania instrumentów finansowych wprowadzając mechanizm rewolwingowy (odnawialny).

Dzięki temu absorpcja środków pochodzących z Unii jest zdecydowanie większa, a co więcej środki te są o wiele efektywniej wykorzystywane. Fundusze przekazywane są pośrednikom finansowym BGK, ci natomiast rozdysponowują je w formie konkretnych produktów wśród przedsiębiorców (kredyty, pożyczki, venture capital, itd.).

Bank Gospodarstwa Krajowego

Historia Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) sięga jeszcze 1924 roku. To właśnie wtedy z inicjatywy ówczesnego ministra skarbu Władysława Grabskiego powołano do życia instytucję finansową, która powstała z połączenia trzech galicyjskich banków publicznych – Państwowego Banku Odbudowy, Polskiego Banku Krajowego oraz Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich.

Obecnie BGK kontynuuje swoją wieloletnią tradycję i angażuje się w realizację stricte gospodarczych zadań RP. Jest istotnym ogniwem wspierającym rozwój mieszkalnictwa, MŚP oraz oszczędności energetycznej. Zarządza jednocześnie ważnymi programami rządowymi oraz środkami funduszy celowych.

Jedną z podstawowych misji BGK jest sprawne i efektywne kosztowo realizowanie zadań zlecanych przez Państwo oraz uzupełnianie oferty o własną działalność usługowo-produktową skierowaną do poszczególnych segmentów rynku. W związku z tym z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego mogą korzystać również samorządy, przedsiębiorstwa oraz klienci indywidualni.

Godziny sesji Eliksir:

Sesje przychodzące do BGK – czyli godziny w których bank odnotuje środki na koncie:

  • I sesja przychodząca – 10:30-11:00
  • II sesja przychodząca – 14:30-15:00
  • III sesja przychodząca – 17:00-17:30

Sesje wychodzące z BGK – czyli godziny graniczne, w których bank zaksięgowany przelew wychodzący przekazuje do rozliczenia międzybankowego:

  • I sesja wychodząca – 08:45
  • II sesja wychodząca – 12:00
  • III sesja wychodząca – 15:00 (dyspozycja musi być złożona do 14:50)

Kod SWIFT GOSKPLPW

Adres strony: www.bgk.pl
E-mail: bgk@bgk.com.pl

Adres centrali:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Kalkulator kredytowy BGK

Volkswagen Bank Polska zmienia profil działalności

Volkswagen Bank Polska przygotowuje się obecnie do połączenia z jego niemieckim odpowiednikiem. W związku z tym zmienia ulegnie jego profil działalności. Bank wycofuje z oferty rachunki bankowe dla klientów...

Weryfikacja danych do chwilówki – jak to się robi?

Udało się. Wypełniłeś i wysłałeś wniosek pożyczkowy. Kolejnym krokiem będzie konieczność weryfikacja Twoich danych. Taki proces ma na celu ochronę interesów pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy oraz wyeliminowanie ewentualnych oszustw i...

Słabe noty polskich banków według DM Vestor

Analitycy z Domu Maklerskiego Vestor wzięli pod lupę kondycję 9 polskich banków. Wyniki przeprowadzonych analiz są niezadowalające - choć część banków odrobiła straty z 2015 roku, nadal nie możemy...

5 skutków fuzji bankowych dla klientów indywidualnych

Coraz częściej w ostatnich latach słyszymy, że KNF pozytywnie opiniuje plany połączenia się, czy przejęcia instytucji bankowych. Podobnie jak i komunikaty o tym, że są w związku z połączeniami...

Pierwsze skutki wprowadzenia podatku bankowego

Nowa partia rządząca ma swoich zwolenników oraz przeciwników, nie każdemu podobają się ustawy, które są wprowadzane. Obecnie wiele kontrowersji budzi ustawa dotycząca podatku bankowego, która została przyjęta pod koniec...