BGK Kredyt kalkulator

Kalkulator Kredytowy BGK

Wyniki

Miesięczna rata kredytu: 0 PLN

Całkowity koszt kredytu: 0 PLN

Podstawowe produkty znajdujące się w ofercie BGK

BGK realizując zadania stricte państwowe skupia się między innymi na prowadzeniu szeregu programów rządowych. Mowa tutaj między innymi programach takich jak -Rodzina na swoim?, -Inwestycje Polskie?, -Pierwszy biznes – wsparcie w starcie? i wiele innych. Oprócz tego podejmuje konkurencję z bankami komercyjnymi dostosowując swoją ofertę do potrzeb MŚP oraz klientów indywidualnych. W tym zakresie, do najpopularniejszych produktów i usług Banku Gospodarstwa Krajowego możemy zaliczyć:

Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 1998 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich. Środki, które się w nim znajdują są przeznaczane na opłaty do oprocentowania i umarzania (części lub całości) kredytów zaciąganych przez studentów.

Sam w sobie BGK tychże kredytów nie udziela. Studenci mają możliwość ubiegania się o nie w bankach komercyjnych, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego posiada podpisane odpowiednie umowy. W tym momencie są to cztery różne instytucje finansowe.

Mieszkanie dla Młodych

Program Mieszkanie dla Młodych (MdM) jest realizowany przez BGK przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucjami udzielającymi kredytów (bankami komercyjnymi).

O wsparcie finansowe w ramach programu mogą ubiegać się osoby w wieku do 35 roku życia i zakupujące pierwsze (nowe) mieszkanie. Celem programu jest dofinansowanie wkładu własnego wymaganego przez kredytobiorców oraz spłata części rat kredytowych. Kwota dofinansowania wynosi 10% w przypadku rodzin bezdzietnych oraz 15% w przypadku rodzin posiadających co najmniej jedną pociechę.

MdM zastąpił zakończony w 2012 roku program Rodzina na Swoim.

Fundusz Kredytu Technologicznego

FKT jest funduszem współfinansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki w ramach tego programu pozyskiwać mogą mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy przedstawiają najbardziej interesujące plany badawczo-rozwojowe lub inwestycyjne.

Inicjatywa JEREMIE

JEREMIE to akronim anglojęzycznej nazwy – w przekładzie na polski JEREMIE to po porostu wspólny europejski zasób dla MŚP. Mechanizm ten pozwala na poza dotacyjne wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych. Odchodzi od tradycyjnych sposobów wspierania instrumentów finansowych wprowadzając mechanizm rewolwingowy (odnawialny).

Dzięki temu absorpcja środków pochodzących z Unii jest zdecydowanie większa, a co więcej środki te są o wiele efektywniej wykorzystywane. Fundusze przekazywane są pośrednikom finansowym BGK, ci natomiast rozdysponowują je w formie konkretnych produktów wśród przedsiębiorców (kredyty, pożyczki, venture capital, itd.).
strong>Bank Gospodarstwa Krajowego

Historia Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) sięga jeszcze 1924 roku. To właśnie wtedy z inicjatywy ówczesnego ministra skarbu Władysława Grabskiego powołano do życia instytucję finansową, która powstała z połączenia trzech galicyjskich banków publicznych – Państwowego Banku Odbudowy, Polskiego Banku Krajowego oraz Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich.

Obecnie BGK kontynuuje swoją wieloletnią tradycję i angażuje się w realizację stricte gospodarczych zadań RP. Jest istotnym ogniwem wspierającym rozwój mieszkalnictwa, MŚP oraz oszczędności energetycznej. Zarządza jednocześnie ważnymi programami rządowymi oraz środkami funduszy celowych.

Jedną z podstawowych misji BGK jest sprawne i efektywne kosztowo realizowanie zadań zlecanych przez Państwo oraz uzupełnianie oferty o własną działalność usługowo-produktową skierowaną do poszczególnych segmentów rynku. W związku z tym z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego mogą korzystać również samorządy, przedsiębiorstwa oraz klienci indywidualni.

Godziny sesji Eliksir:

Sesje przychodzące do BGK – czyli godziny w których bank odnotuje środki na koncie:

  • I sesja przychodząca – 10:30-11:00
  • II sesja przychodząca – 14:30-15:00
  • III sesja przychodząca – 17:00-17:30

Sesje wychodzące z BGK – czyli godziny graniczne, w których bank zaksięgowany przelew wychodzący przekazuje do rozliczenia międzybankowego:

  • I sesja wychodząca – 08:45
  • II sesja wychodząca – 12:00
  • III sesja wychodząca – 15:00 (dyspozycja musi być złożona do 14:50)

Dane kontaktow:Kod SWIFT GOSKPLPW

Adres strony: www.bgk.pl
E-mail: bgk@bgk.com.pl

Adres centrali:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa