Kalkulator Inwestycji i zysku z inwestycjiWyniki

Całkowita wartość inwestycji:

Czysty zysk:

Jak działa kalkulator inwestycyjny?

Kalkulator inwestycyjny to wyjątkowo przydatne narzędzie, które umożliwia szybkie i precyzyjne oszacowanie przyszłej wartości inwestycji. Jak to działa? To proste! Wprowadzasz wybrane parametry związane z twoją inwestycją, a kalkulator przedstawi ci szacunkowy zysk i całkowitą wartość inwestycji na koniec określonego przez ciebie okresu.

Początkowa kwota inwestycji:

Zacznij od podania kwoty początkowej. Jest to suma, którą planujesz zainwestować na starcie. To fundamentalna wartość, od której zacznie rosnąć twoja inwestycja.

Miesięczna opłata:

Następnie, możesz podać miesięczną opłatę - jest to kwota, którą planujesz regularnie inwestować każdego miesiąca w trakcie trwania inwestycji. Jest to opcjonalny parametr, ale regularne inwestowanie może znacznie zwiększyć wartość końcową twojej inwestycji.

Czas trwania inwestycji:

Określ, jak długo planujesz trzymać inwestycję. Możesz to wyrazić w latach i/lub miesiącach. To pozwoli kalkulatorowi uwzględnić czas, przez który twoja inwestycja będzie miała okazję wzrastać.

Zakładany roczny zysk:

Podaj zakładany roczny zysk w procentach. Jest to wartość, która określa, jak szybko twoja inwestycja powinna rosnąć każdego roku. Pamiętaj, że jest to tylko szacunek i rzeczywisty zysk może być różny.

Wynik:

Po wprowadzeniu wszystkich danych, kalkulator obliczy i przedstawi całkowitą wartość inwestycji oraz czysty zysk na koniec wybranego okresu inwestycji. Dzięki temu szybko i wygodnie zrozumiesz, jakie korzyści może przynieść twoja inwestycja.

Co to jest stopa zwrotu z inwestycji?

Jest to najważniejsza informacja dla każdego, kto decyduje się na ulokowanie kapitału w danym obszarze. Stopa ta, mówi inwestorowi, jaki procent wyłożonych pieniędzy zwróci mu się w ciągu dwunastu miesięcy. Mówiąc wprost - ile zyska na danej inwestycji. Stopa zwrotu pozwala na szybkie i łatwe porównanie opłacalności poszczególnych planów. Porównanie tego typu może odnosić się też do kilku wersji tej samej inwestycji. Przewidywany zysk jest tu podawany jako konkretny dochód. Dzięki stopie zwrotu inwestujący może szybko zdecydować o tym, czy jakieś przedsięwzięcie jest opłacalne, czyli rentowne.

Stopa zwrotu z inwestycji jest cenną informacją o funduszu inwestycyjnym.Znając ją, można wnioskować o poziomie i jakości zarządzania danym funduszem. Informacje o stopach zwrotu dostępne są w zestawieniach, które biorą pod uwagę długoletnie okresy zarządzania. Najlepsze są rankingi podające stopy zwrotu z trzech, pięciu, a nawet dziesięciu lat. Rankingi sporządzane w oparciu o krótsze okresy czasowe nie podają tak trafnych wyników. Jeśli interesuje nas jakiś FI, to najbezpieczniej jest przyjrzeć się zestawieniom stóp zwrotu tego funduszu notowanym w różnych rankingach w okresie dwóch, trzech lat. Im więcej mamy danych tym lepiej, bo obrazują one w pełni działalność danego funduszu. Widać na przykład, czy jest ona zrównoważona, czy tylko zdarzają się wyjątkowo dobre miesiące lub kwartały. Mądrzy inwestorzy sięgają także po archiwalne zestawienia stóp zwrotu. Najbezpieczniej inwestować w te fundusze, których nazwy plasują się na wysokich miejscach wielu rankingów.