DZ Bank Kredyt kalkulator

Kalkulator Kredytowy DZ Bank

Wyniki

Miesięczna rata kredytu: 0 PLN

Całkowity koszt kredytu: 0 PLN

Podstawowe produkty i usługi DZ BANK

W ofercie podstawowych produktów i usług polskiego oddziału DZ BANKU znaleźć możemy bieżącą obsługą rachunków, bankowość internetową, inwestowanie nadwyżek kapitałowych, kredyty, karty płatnicze, produkty skarbowe, finansowanie działalności i rachunki powiernicze. Czyli wszystkie te produkty, które zazwyczaj kierowane są do małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw.

Największą popularnością w koszyku produktów DZ BANKU cieszą się niezaprzeczalnie:

  • Lokaty terminowe

Posiadając nadwyżki finansowe, które w danej chwili nie są niezbędne do zapewnienia płynności działalności przedsiębiorstwa, warto je odłożyć na lokatę terminową. Jest to nie tylko dobra forma zabezpieczenia kapitału, ale jednocześnie możliwość zwiększenia swoich przychodów.

Lokaty terminowe oferowane przez DZ BANK wyróżnia przede wszystkim wysokim poziom oprocentowania – jeden z najwyższych na rynku, bezpieczny zwrot z ulokowanego kapitału, wiele okresów zapadalności i możliwość negocjowania wysokości oprocentowania (od 500 tysięcy złotych, euro lub dolarów).

  • Kredyt Multipurpose – Multicurrency

Ta specyficzna forma kredytowania przyznawana jest w formie limitu. W jego ramach przedsiębiorca ma możliwość sięgnięcia po kombinacje różnych kredytów (również w różnych walutach) oraz wszystkich tych produktów, które objęte są ryzykiem kredytowym.

Usługa polecana jest przede wszystkim importerom oraz eksporterom, którzy posiadają przepływy w szeregu różnych walut. Pozwala to nie tylko na przyspieszenie transakcji i zwiększenie elastyczności, ale jednocześnie na zmniejszenie kosztów wymiany walut.

  • Transakcje SPOT

Oferta transakcji SPOT dotyczy operacji sprzedaży lub kupna waluty wykonywanych na tak zwaną datę waluty SPOT. Szczegóły kontraktu (takie jak kurs, instrukcje płatnicze oraz kwota) ustalane są w dniu zawarcia, faktyczna dostawa waluty ma natomiast miejsce w kolejnym dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji.

W ofercie DZ BANKU znajdują się transakcje wymiany takich walut jak EUR, CHF, NOK, USD i GBP z możliwością negocjowania kursu już od poziomu 10 jednostek danej waluty. Jest to obecnie jedna z najbardziej konkurencyjnych ofert na polskim rynku jeżeli chodzi o transakcje SPOT.

  • Rachunki Powiernicze

Rachunki powiernicze są kontami bankowymi, na których gromadzi się środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku przez trzecią osobę. otwierane są na podstawie specjalnej umowy podpisywanej pomiędzy DZ BANK oraz posiadaczem rachunku.

Główną zaletą rachunku powierniczego jest zabezpieczenie się każdej ze stron transakcji przed niewywiązaniem jednego z kontrahentów (niezależnie czy jesteśmy kupującymi, czy też sprzedającymi). Rozwiązanie to staje się coraz popularniejsze i korzysta z niego rosnąca liczba przedstawicieli MŚP oraz dużych korporacji.

DZ Bank Polska to oddział niemieckiej Grupy DZ BANK, której tradycje na rynkach finansowych sięgają jeszcze połowy XIX stulecia. Obecnie DZ Bank jest jednym z największych banków w kraju naszych niemieckich sąsiadów i obsługuje ponad 30 milionów klientów. Placówki podmiotu znajdują się natomiast w największych finansowych centrach świata – Londynie, Nowym Jorku oraz Singapurze.

Polski oddział DZ BANK skupia się przede wszystkim na obsłudze sektora MŚP oraz klientów korporacyjnych. Większa integracja i ścisła współpraca z niemiecką grupą kapitałową daje klientom dostęp do pełniejszej i bardziej kompleksowej obsługi niż do tej pory. Specjalnością DZ BANK jest pomoc przedsiębiorstwom niemieckim w rozpoczynaniu działalności na terenie polski i na odwrót – wsparcie wejścia polskich biznesmenów na rynek zachodni.

DZ BANK na terenie naszego kraju obecny jest od 1998 roku – pod tą nazwą występuje jednak od 2003 roku.

Godziny sesji Eliksir:

Sesje przychodzące do DZ BANKU – czyli godziny w których bank odnotuje środki na koncie:

  • I sesja przychodząca – 10:30
  • II sesja przychodząca – 14:35
  • III sesja przychodząca – 16:30

Sesje wychodzące z DZ BANKU – czyli godziny graniczne, w których bank zaksięgowany przelew wychodzący przekazuje do rozliczenia międzybankowego:

  • I sesja wychodząca – 08:00
  • II sesja wychodząca – 12:00
  • III sesja wychodząca – 14:30

Dane kontaktowe Kod SWIFT GENOPLPW

Adres strony: www.dzbank.pl
E-mail: kontakt@dzbank.pl

Adres centrali:
DZ BANK AG S.A.
Oddział w Polsce
Plac Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa
tel.: + 48 22 505 70 00
fax: + 48 22 505 74 42