Faktoring bez sprawdzania Biura Informacji Kredytowej jest powszechnie dostępną usługą, dzięki której przedsiębiorca może sprzedać faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Takie rozwiązanie sprawi, że nie dojdzie do utraty płynności finansowej firmy. Jest to usługa skierowana praktycznie do każdego typu przedsiębiorcy, który ma problemy z uzyskaniem kredytu firmowego.

Sprawdź oferty faktoringowe:

Ostatnia aktualizacja: 23 Kwietnia 2024
Najszybciej rozwijająca się usługa faktoringowa w sektorze MŚP
7 - 120 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
100 000 - 15 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm SMEO
1 - 90 dni
Okres spłaty
5 minut
? od 5 minut do 24h
Czas wypłaty
400 - 2 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 miesiąc
Okres spłaty
1 godzina
? maksymalny czas 1 godzina
Czas wypłaty
1 - 1 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm Monevia
7 - 30 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
1 - 300 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm FINEA
7 - 90 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
500 - 200 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Wecfina - Finansowanie Zakupów
30 - 365 dni
? w miesięcznych ratach
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
1 500 - 100 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
10 - 120 dni
Okres spłaty
5 minut
Czas wypłaty
2 500 - 2 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm FaktorOne
1 - 120 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
10 000 - 3 500 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Transcash - faktoring dla transportu
1 - 12 miesięcy
Okres spłaty
od 15 minut
? max do 48 godzin
Czas wypłaty
1 - 50 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm NFG
1 miesiąc
Okres spłaty
5 minut
Czas wypłaty
5 000 - 25 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Czym jest faktoring bez BIK?

Faktoring jest usługą finansową, w ramach której dochodzi do wykupienia faktur z długim terminem płatności. Jest skuteczną alternatywą dla kredytów obrotowych, które nieraz zaciągane są przez przedsiębiorców w celu utrzymania płynności finansowej. Faktury, które zostaną zapłacone po 30- bądź 60 dniach nie gwarantują tego, że klient zechce wcześniej dokonać płatności. Tak długi czas oczekiwania na pieniądze może spowodować zastój w firmie, brak możliwości wypłacenia wynagrodzenia pracownikom, a nawet wstrzymanie realizacji planów inwestycyjnych. Na szczęście faktoring bez BIK pozwala przedsiębiorcy na szybsze pozyskanie środków finansowych, a tym samym na uniknięcie potencjalnych problemów.

W procedurze faktoringu uczestniczą 3 podmioty:

 • faktorant: przedsiębiorca wystawiający faktury VAT z długim terminem płatności,
 • faktor: firma faktoringowa, która nabywa faktury i zyskuje cesję wierzytelności,
 • kontrahent: klient zobligowany do opłacenia faktury VAT w terminie.

Faktoring bez BIK jest jednym z rodzajów usług faktoringowych. W tym konkretnym przypadku faktorem zawsze będzie prywatna, wyspecjalizowana firma faktoringowa. Nie odmówi usługi nawet tym firmom, które nie będą miały wysokiej zdolności kredytowej lub mają negatywne wpisy w BIK.

Jak w praktyce wygląda faktoring bez BIK?

Procedura w faktoringu bez BIK przebiega w poniższych krokach:

 1. Wystawienie faktury VAT. Przedsiębiorca sprzedaje towar bądź usługę i wystawia fakturę VAT z długim terminem płatności. Od tej pory kontrahent jest zobowiązany do uregulowania należności.
 2. Znalezienie usług faktoringu bez BIK. Przedsiębiorca składa wniosek do firmy faktoringowej, która świadczy usługi bez weryfikacji BIK. Wnioskodawca nie musi dostarczać dokumentów finansowych firmy, a jedynie przesłać fakturę, którą chce finansować.
 3. Analiza finansowa kontrahenta. Faktor ocenia ryzyko niewypłacalności kontrahenta. W tym celu dokonuje jego analizy finansowej. Jeśli ryzyko nie jest nadmierne, to wówczas przedsiębiorca może liczyć na pozytywną decyzję.
 4. Wypłata środków w formie zaliczki. Tuż po podpisaniu umowy faktoringowej, faktor wypłaca faktorantowi zaliczkę, która najczęściej wynosi 80-90% całej kwoty brutto na fakturze.
 5. Płatność faktury. Kontrahent musi dokonać płatności faktury w terminie. Wówczas świadczenie usługi faktoringu wchodzi w ostatnią fazę. Jeśli jednak klient nie zapłaci, faktor może rozpocząć procedurę odzyskiwania długu, także na drodze sądowej.
 6. Wypłata pozostałej kwoty. Po uiszczeniu należności przez klienta, faktor wypłaca faktorantowi. pozostałą sumę, czyli 10-20% wartości faktury.

Obecnie zainteresowani przedsiębiorcy często korzystają z usługi, jaką jest faktoring online, dzięki czemu czeka ich minimum formalności, a wypłata środków następuje szybko i sprawnie.

Przykład. Pani Żaneta prowadzi własną firmę i niedawno bezskutecznie starała się o kredyt bankowy. Niestety, ze względu na niedostatecznie wysoką ocenę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, instytucja odmówiła finansowania. Dlatego Pani Żaneta zdecydowała się na faktoring bez BIK. Po dokonaniu analizy finansowej kontrahenta faktor wydał pozytywną decyzję. Wykupione przez firmę faktoringową faktury opiewały na łączną kwotę 20 000 zł, a termin płatności wyniósł 60 dni. Faktor wypłacił Pani Żanecie zaliczkę, wynoszącą 16 000 zł. Klient opłacił faktury w terminie. W związku z tym Pani Żaneta otrzymała od firmy faktoringowej pozostałą sumę, tj. 4000 zł.

Jakie firmy mają w ofercie faktoring bez BIK?

 1. Monevia. Firma oferująca faktoring niepełny, a więc taki, w którym to faktorant będzie brał na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Dużym plusem oferty Monevia jest fakt, że wypłacane jest od razu 100% wartości faktury, bez czekania na płatność od kontrahenta. Aby skorzystać z faktoringu od firmy Monevia, musisz okazać dowód osobisty, przejść weryfikację za pomocą przelewu z rachunku firmowego oraz przedstawić umowę z klientem.
 2. Fexidea. Tutaj dochodzi do sprawdzania klienta w takich bazach jak KRD czy BIG. Jednak najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji jest sytuacja finansowa kontrahenta, a nie faktoranta. To powoduje, że nawet wobec negatywnej historii kredytowej możesz skorzystać z faktoringu od Flexidea.
 3. Credit Banquier. Oferta również skierowana do firm z niską zdolnością kredytową i niekoniecznie pozytywną historią kredytową. Co więcej, faktoring jest dostępny nawet dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają jeszcze niespłacone długi.
 4. DG-Inwest. Z tego faktoringu bez BIK skorzystać mogą zarówno firmy, które posiadają pewny staż na rynku, jak i startupy. Dostępny jest tutaj faktoring pełny, a więc faktorant nie przejmuje się niewypłacalnością klienta – będzie to odpowiedzialność faktora.

Możesz samodzielnie poszukać firm faktoringowych, które będą świadczyły usługi bez sięgania do baz BIK, w czym pomoże Ci ranking firm faktoringowych.

Czy faktoring bez sprawdzania BIK jest droższy?

Praktyka pokazuje, że choć banki często naliczają dość duże koszty faktoringowe, to nieraz faktoring pozabankowy bez BIK może być jeszcze droższy. Wysokie koszty to nie bezwzględnie obowiązująca zasada. Zależy to w dużej mierze zarówno od indywidualnej oceny sytuacji finansowej kontrahenta jak i polityki danego faktora. Logiczne jest, że jeśli Twój kontrahent był już kiedyś niewypłacalny, posiada zadłużenie o wartości znacznie przewyższającej jego dochody albo miał w przeszłości wizytę komornika, to faktoring będzie możliwy tylko przy wysokich opłatach. Ale jeśli posiadasz sprawdzonego i zaufanego klienta, który dodatkowo znakomicie sobie radzi pod kątem finansowym, to koszty wcale nie muszą okazać się wysokie.

Generalnie na koszty faktoringu składają się: prowizja przygotowawcza, prowizja faktoringowa oraz odsetki. Wartość prowizji przygotowawczej może wynosić aż 3% wartości faktury brutto, a wynika to m.in. z przeprowadzenia analizy finansowej kontrahenta. Na szczęście nie każdy faktor pobiera opłatę przygotowawczą. Z kolei prowizja faktoringowa to koszty związane ze świadczeniem usługi faktoringowej i może wynieść od 0,1 do 3% wartości faktury. Im większe ryzyko związane z wypłacalnością klienta, tym większa będzie prowizja. Natomiast odsetki to pewne stałe koszty, ustalone ustawowo, więc na ich wysokość nie będzie miało wpływu ani to, że korzystasz z usługi bez sprawdzania BIK, ani sytuacja finansowa kontrahenta.

W związku z powyższym istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że koszty faktoringu bez BIK mogą okazać się nawet kilka-, kilkanaście razy wyższe niż przy faktoringu bankowym.

W jakiej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z usług faktoringu bez sprawdzania BIK?

Faktoring bez BIK sprawdza się w bardzo wielu sytuacjach. Głównie wśród tych przedsiębiorców, którym grozi utrata płynności finansowej. Ale będzie też pomocny dla tych firm, które nie posiadają dużej zdolności kredytowej, ze względu na choćby duże wydatki czy krótki staż działalności.

Usługa faktoringu bez BIK na dłuższą metę jest pomocna w zarządzaniu zobowiązaniami finansowymi, jakie wobec firmy mają kontrahenci. Szczególnie wyraźnie widać to przy faktoringu bez regresu, gdzie faktor będzie zajmował się egzekwowaniem należności, jeżeli klient okaże się niewiarygodny.

Prowadzenie działalności gospodarczej zmusza przedsiębiorcę do stawiania czoła wielu wyzwaniom, więc odciążenie w postaci monitorowania płatności przez firmę faktoringową jest na wagę złota.

Czy faktoring bez BIK jest bezpiecznym rozwiązaniem?

Tak. Brak sprawdzania faktoranta w bazach dłużników nie jest zagrożeniem dla firmy. Jeśli faktura została wystawiona prawidłowo, to w świetle prawa przedsiębiorca jest wierzycielem, a kontrahent – dłużnikiem. Wobec tego to klient musi dokonać płatności. Wprawdzie faktorant ponosi koszty faktoringowe, jednak faktorzy zabezpieczają się w ten sposób, że wypłacają zaliczkę już po odjęciu kosztów. Dzięki temu nie ponoszą dodatkowego ryzyka, które mogłoby polegać na tym, że zaliczka, jak i późniejsza wpłata pozostałej sumy przepadną w długach firmy.

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej (w skrócie: BIK) jest przedsiębiorstwem działającym na podstawie art. 105 ust.4 Ustawy Prawo bankowe. Zostało utworzone przez Związek Banków Polskich oraz prywatne instytucje bankowe. Do głównych zadań BIK-u należy zbieranie informacji o klientach banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, a także integrowanie oraz udostępnienie takich informacji. W indywidualnych raportach BIK znajdziemy szczegółowy opis historii kredytowej zarówno klientów będących osobami fizycznymi, jak i samych przedsiębiorców.