Faktoring dla małych firm znany również jako mikrofaktoring to usługa polegająca na wykupieniu nieprzeterminowanych faktur, które nie zostały jeszcze opłacone przez odbiorcę towarów i usług, skierowana do mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu firma może zachować płynność finansową i na bieżąco działać na rynku. Usługa działa w bardzo podobny sposób co klasyczny faktoring, co sprawia, że każdy mały przedsiębiorca, który na co dzień musi się mierzyć z niemałymi wyzwaniami rynkowymi będzie mógł odetchnąć pełną piersią.

Czym jest faktoring dla małych firm?

Faktoring dla małych firm polega na tym, że przedsiębiorca podpisuje umowę z podmiotem, zobowiązującym się do wykupienia nieprzeterminowanych faktur z długim terminem płatności. Choć strony umowy są dwie, to generalnie w całym procesie faktoringowym wyróżnia się trzech uczestników:

 • faktorant – będzie to przedsiębiorca, wystawiający faktury VAT swoim kontrahentom – w naszym temacie chodzi o niedużych faktorantów,
 • faktor – podmiot wykupujący faktury VAT od faktoranta, może to być bank albo profesjonalna firma faktoringowa,
 • kontrahent – odbiorca towarów i usług, który je nabył i który jest zobowiązany do spłaty należności na podstawie wystawionej mu faktury.

Faktury z odroczonym terminem płatności mogą zostać zapłacone dopiero w ciągu miesiąca albo nawet dwóch. Niekiedy jest to zbyt długi czas oczekiwania dla przedsiębiorcy. Właśnie skorzystanie z mikrofaktoringu zapewni utrzymanie płynności finansowej i nie pozwoli popaść przedsiębiorcy w większe kłopoty.

Mikrofaktoring, jak jego sama nazwa wskazuje przeznaczony jest przede wszystkim dla mikro- i małych przedsiębiorców, chociaż na rynku działają też tacy faktorzy, którzy tą usługą obejmą także średnie firmy. Przy faktoringu dla małych firm maksymalny roczny obrót faktoranta wynosi zazwyczaj 1 mln zł, ale niektóre firmy faktoringowe ustalają ten limit nawet na 3 mln zł.

Oczywiście usługa faktoringu nie jest darmowa i po stronie faktoranta istnieje konieczność uiszczenia prowizji oraz odsetek. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że te koszty są zazwyczaj relatywnie niskie, a poniesie ich i tak sprawia, że usługa faktoringowa jest opłacalna dla przedsiębiorcy, gdyż zyskuje on większość kwoty z faktury od razu.

W dzisiejszych czasach finansowanie faktur dla małych firm jest bardzo wygodne dzięki procedurze online. Przedsiębiorca nie musi spotykać się osobiście z reprezentantem faktoranta, aby zacząć korzystać z usługi. Jest to szczególnie atrakcyjne dla tych właścicieli małych firm, którzy potrzebują firmy faktoringowej na “teraz, zaraz”, bo mogą otrzymać decyzję jeszcze tego samego dnia.

Każdy przedsiębiorca, który chce się zdecydować na usługi faktora, musi wiedzieć, że istnieje niejedno kryterium podziału faktoringu, co za tym idzie – każdy rodzaj będzie polegał na czymś nieco innym. Zwróć więc uwagę, czy preferowana przez Ciebie firma faktoringowa proponuje faktoring pełny czy niepełny, rozważ, czy chcesz korzystać z faktoringu pojedynczego czy globalnego, dowiedz się, jak na relacje z kontrahentem może wpłynąć faktoring jawny, a jak tajny.

Jak działa faktoring dla małych firm w praktyce?

Wszystko zaczyna się od tego, że mikroprzedsiębiorca bądź właściciel małej firmy wystawia swojemu odbiorcy fakturę VAT (w takich przypadkach pojedyncza faktura zazwyczaj nie opiewa na zbyt dużą kwotę – do 1000 zł, niekiedy do pary tysięcy złotych brutto). Jest to, rzecz jasna faktura z odroczoną płatnością, która maksymalnie może wynosić do 60 dni. Kontrahent może, ale nie musi uregulować należności wcześniej – ważne, żeby zrobił to najpóźniej w dniu, w którym wypada ostateczny termin płatności, co widnieje na fakturze. Rodzi to taką konsekwencję, że firma musi poczekać na środki.

Drobni przedsiębiorcy wystawiają faktury z długim terminem płatności najczęściej po to, by utrzymać dotychczasowych kontrahentów i pozyskać nowych (dla niejednego odbiorcy fakt, że nie musi on płacić od razu jest bardzo atrakcyjny). Niestety, dla dostawcy towarów bądź usług może to oznaczać kłopot z płynnością finansową.

Wówczas można skorzystać z usługi faktoringu. Faktor wykupuje fakturę VAT – o ile nie jest przeterminowana – i wpłaca na rzecz faktoranta zaliczkę, stanowiącą 80-90% kwoty na fakturze. Faktorant przekierowuje płatność, którą ma dokonać kontrahent, na konto faktora. Po uregulowaniu należności przez odbiorcę, faktorant otrzymuje resztę, czyli 10-20% wartości z faktury. Faktor pobiera stosowną opłatę za wykonaną usługę.

Przykład. Pani Tamara prowadzi małą firmę i ma wysokość obrotu rocznego na poziomie 800 000 zł. Wystawiła ona fakturę VAT swojemu kontrahentowi na 2000 zł brutto i skorzystała z usługi mikrofaktorignu. Faktor od razu wpłacił na jej konto 80% wartości faktury, czyli 1600 zł. W ostatnim dniu, jaki wskazywał odroczony termin płatności, a który upływał po miesiącu od wystawieniu faktury, odbiorca zapłacił należność – już na rzecz faktora. Faktor zapłacił Pani Tamarze pozostałe 400 zł, a ona uiściła firmie faktoringowej stosowną zapłatę za wykonaną usługę.

Jakie korzyści daje faktoring dla małych firm?

Korzyści dla małych firm, jakie daje faktoring są następujące:

 • poprawa płynności finansowej,
 • dostępność środków na bieżącą działalność jak i rozwój firmy,
 • szybka wypłata środków,
 • brak konieczności zaciągania kredytu firmowego,
 • wysoka dostępność usługi,
 • możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności odbiorcy na faktora,
 • weryfikacja stopnia wypłacalności nowych klientów,
 • wiele dodatkowych usług – jak np. pomoc faktora w egzekwowaniu należności.

Pamiętaj również, że uproszczone procedury online sprawiają, iż możesz zacząć korzystać z mikrofaktoringu od ręki, bez wychodzenia z domu czy biura.

Z jakimi kosztami wiążę się faktoring dla małych firm?

Tak jak w przypadku innych faktorantów, również małe firmy muszą zapłacić za usługi faktoringowe. Na koszty, które poniesie przedsiębiorca, składają się:

 1. Prowizja przygotowawcza. Stanowi ona koszt za analizę sytuacji finansowej faktoranta oraz stopnia wypłacalności jego kontrahentów, jak również za przygotowanie umowy faktoringowej. Najczęściej jej wysokość stanowi od 0,1% do 3% całej wartości limitu faktoringowego. Może być tak, że faktor ustali stałą, liczbową wysokość prowizji przygotowawczej zamiast wartości procentowej od umownego limitu. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie firmy faktoringowe decydują się pobieranie prowizji przygotowawczej. Istnieje więc spora szansa, że przedsiębiorca uniknie akurat tego kosztu.
 2. Prowizja faktoringowa. Jest opłatą naliczaną od całej kwoty brutto widniejącej na fakturze i zwyczajowo stanowi od 0,2 do 3% wartości tejże kwoty. Stawka ta ustalana jest na podstawie sytuacji finansowej faktora, stopnia wypłacalności jego odbiorców, ale też zależy od tego, czy przedsiębiorca współpracował już wcześniej z danym faktorem i na ile sprawny był przebieg całej usługi. Dobra wiadomość jest taka, że w wielu przypadkach można negocjować wysokość prowizji faktoringowej.
 3. Odsetki. Naliczane są w skali roku od wypłaconej faktorantowi zaliczki. Faktor nalicza odsetki przez okres trwania usługi, czyli wg terminu płatności widniejącego na fakturze. Przykładowo, jeśli odroczony termin płatności wynosi 30 dni, to odsetki są naliczane tylko przez te 30 dni. Maksymalna wysokość odsetek jest ustalona ustawowo i nie może ona przekroczyć dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP i stawki 3,5%.

Stąd płynie wniosek, że nominalna wysokość kosztów za usługi faktoringowe będzie tym wyższa, im wyższa jest kwota na fakturze.

Dla kogo mikrofaktoring to dobre rozwiązanie?

Z całą pewnością niejedna jednoosobowa działalność gospodarcza może bardzo skorzystać na usłudze mikrofaktoringu. Dotyczy to także spółek, które mieszczą się w definicji mikro i małych przedsiębiorstw. Usługa będzie stanowić bardzo dobre rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, który liczy na poprawę płynności finansowej i ceni sobie wysoki poziom bezpieczeństwa prowadzonego przez siebie biznesu.

Inne popularne formy faktoringu