Bank Pocztowy jest jedną z instytucji finansowych, które oferują wygodne i bezpieczne usługi bankowe dla swoich klientów. Jednym z kluczowych elementów funkcjonowania banku są sesje Elixir, które umożliwiają realizację przelewów przychodzących i wychodzących. Dzięki nim klienci mogą szybko i sprawnie zarządzać swoimi finansami, a także bez problemu przesyłać i odbierać środki pieniężne. W tym artykule przyjrzymy się, jak działają sesje Elixir w Banku Pocztowym, oraz jakie są godziny realizacji przelewów, aby ułatwić planowanie codziennych transakcji.

Sesje przychodzące i wychodzące w Banku Pocztowym

 • Sesje wychodzące: Środki przesyłane są z Twojego konta w Banku Pocztowym do innego banku.
 • Sesje przychodzące: Otrzymujesz środki na swoje konto w Banku Pocztowym.

Godziny przelewów w Bank Pocztowy

Godziny sesji przychodzących i wychodzących w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy księguje sesje przychodzące w następujących godzinach:

 • 11:00 – I sesja przychodząca ELIXIR
 • 15:00 – II sesja przychodząca ELIXIR
 • 17:30 – III sesja przychodząca ELIXIR

Bank Pocztowy księguje sesje wychodzące w następujących godzinach:

 • 9:00 – I sesja wychodząca ELIXIR
 • 13:00 – II sesja wychodząca ELIXIR
 • 15:00 – III sesja wychodząca ELIXIR

Kalkulator sesji Elixir

Chcesz wiedzieć kiedy dokładnie przyjdzie przelew? Skorzystaj z naszego kalkulatora sesji bankowych.

Jakie dane potrzebne są do przelewu w Banku Pocztowym?

Aby zrealizować przelew w Banku Pocztowym, potrzebne są następujące dane:

 1. Numer rachunku odbiorcy – 26-cyfrowy numer konta bankowego odbiorcy.
 2. Nazwa odbiorcy – imię i nazwisko lub nazwa firmy, do której kierowany jest przelew.
 3. Adres odbiorcy – w przypadku przelewów zagranicznych może być wymagany pełny adres odbiorcy.
 4. Kwota przelewu – suma pieniędzy, która ma być przelana.
 5. Tytuł przelewu – krótka informacja na temat przelewu, np. numer faktury, cel płatności.
 6. Data realizacji przelewu – dzień, w którym ma zostać wykonany przelew; może być natychmiastowy lub zaplanowany na przyszłość.

W przypadku przelewów zagranicznych mogą być potrzebne dodatkowe dane:

 1. Kod SWIFT/BIC – międzynarodowy kod identyfikujący bank odbiorcy.
 2. IBAN – międzynarodowy numer rachunku bankowego odbiorcy.

Posiadanie tych informacji zapewni, że przelew zostanie zrealizowany poprawnie i bez opóźnień.

Jak zrobić przelew w Banku Pocztowym przez internet?

Aby zrealizować przelew w Banku Pocztowym przez internet, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do bankowości internetowej: Wejdź na stronę internetową Banku Pocztowego. Następnie zaloguj się, wpisując swój login i hasło.
 2. Przejdź do sekcji przelewów: Po zalogowaniu, w menu głównym wybierz opcję „Przelewy” lub podobną, która umożliwia przelewanie środków.
 3. Wybierz rodzaj przelewu: Zdecyduj, czy chcesz wykonać przelew krajowy, zagraniczny, czy wewnętrzny (między kontami w Banku Pocztowym).
 4. Wypełnij formularz przelewu: Wprowadź wymagane dane odbiorcy, takie jak numer rachunku, nazwa odbiorcy, kwota przelewu oraz tytuł przelewu. Jeśli przelew jest zagraniczny, wprowadź dodatkowe informacje, takie jak kod SWIFT/BIC i IBAN.
 5. Wybierz datę realizacji: Określ, kiedy ma zostać wykonany przelew – możesz wybrać opcję natychmiastowego przelewu lub zaplanować przelew na konkretny dzień.
 6. Sprawdź wprowadzone dane: Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne. Sprawdź numer konta, kwotę oraz inne szczegóły przelewu.
 7. Potwierdź przelew: Po sprawdzeniu danych, zatwierdź przelew. Może być wymagane dodatkowe potwierdzenie, na przykład poprzez wpisanie kodu z SMS-a lub użycie tokena.
 8. Zachowaj potwierdzenie: Po wykonaniu przelewu, otrzymasz potwierdzenie, które warto zapisać lub wydrukować jako dowód wykonania transakcji.