Do Polski w ostatnich latach przybyło wielu obcokrajowców, zwłaszcza Ukraińców. W związku z tym pojawiła się potrzeba oferowania im zewnętrznego finansowania, w postaci pożyczki online. Coraz więcej firm zaczęło udzielać pożyczek osobom bez polskiego obywatelstwa. Aby otrzymać finansowanie, obcokrajowiec musi spełnić szereg wymagań, np. posiadać odpowiednie dokumenty oraz legalnie przebywać na terenie Polski. Sprawdź, jakie jeszcze warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę i jakie firmy pozabankowe udostępniają swoje usługi dla osób z Ukrainy.

Ranking pożyczek dla Ukraińców

Ostatnia aktualizacja: 13 Czerwca 2024
61 dni
? Okres spłaty wynosi 61 dni przy pierwszej pożyczce - kolejne 30 dni
Okres spłaty
100 - 3 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
? Do 3000 zł
Pierwsza pożyczka gratis
0 %
? Oprocentowanie 0% w przypadku pierwszej darmowej pożyczki. Przy kolejnej, oprocentowanie wynosi 18,5%
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 miesiąc
Okres spłaty
300 - 5 000 zł
? do 3000 zł darmowa
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
? od 300 zł do 3000 zł
Pierwsza pożyczka gratis
0 %
? 0% przy pierwszej darmowej pożyczce, inaczej 18,5
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PROMOCJA:

Pierwsza pożyczka do 3 000 zł ZA DARMO - RRSO 0%

1 miesiąc
Okres spłaty
500 - 5 000 zł
Maks. pierwsza pożyczka
Nie
Pierwsza pożyczka gratis
18,50 %
? 0% przy pierwszej darmowej, w innym przypadku - 18,5%
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 miesiąc
Okres spłaty
300 - 5 000 zł
? do 3000 zł pierwsza darmowa
Maks. pierwsza pożyczka
Tak
? do 3 000 zł
Pierwsza pożyczka gratis
0 %
? 0% przy pierwszej darmowej pożyczce, inaczej - 18,5%
Oprocentowanie
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
PROMOCJA:

Pożyczka do 5 000 zł z rabatem 50%

Czy obcokrajowiec może otrzymać pożyczkę w Polsce?

Jesteś obcokrajowcem i potrzebujesz dodatkowego finansowania? Rozwiązaniem może być pożyczka online – możesz ją otrzymać w większości firm pożyczkowych – lub starać się o kredyt gotówkowy. Dodatkowo wiele z tych instytucji posiada nawet specjalne infolinie lub strony internetowe przystosowane do obcokrajowców, np. dla obywateli Ukrainy.

Oczywiście finansowanie dostaniesz pod warunkiem, że spełnisz odpowiednie warunki. Są one podobne do tych, jakie musi spełnić Polak wnioskujący o pożyczkę. Oprócz standardowych wymagań obcokrajowiec musi posiadać dokumenty potwierdzające prawo pobytu w Polsce, a więc kartę pobytu czasowego lub stałego.

Jakie warunki musi spełnić Ukrainiec, aby otrzymać pożyczkę w Polsce?

Przede wszystkim pożyczkobiorca musi być pełnoletni i mieć pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, a także posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób z obywatelstwem innym niż polskie, na przykład Ukraińskim, konieczne jest posiadanie ważnego paszportu. Z kolei w przypadku wnioskujących, którzy są obywatelami innego państwa Unii Europejskiej i nie mają ze sobą paszportu, mogą oni okazać dowód osobisty wydany przez swój kraj.

Tak samo ważne są dokumenty potwierdzające legalność pobytu w Polsce. Warunkiem jest dokument potwierdzający prawo do pobytu. Może to być: karta stałego pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy, osiedlenie oraz status rezydenta długoterminowego UE. W przypadku starania się o finansowanie przez obcokrajowca z kartą czasowego pobytu ważne jest to, na jaki okres została ona wydana (musi być dłuższy niż okres spłaty pożyczki) i od jakiego czasu osoba ta przebywa na terenie Polski. Zwykle wymagane jest, aby okres ten wynosił minimum 12 miesięcy. Nie ma możliwości, aby obcokrajowiec mógł otrzymać finansowanie bez posiadania karty pobytu.

Tak samo jak w przypadku wnioskowania o pożyczkę przez obywatela Polski, tak w przypadku obcokrajowców niezbędne są stałe dochody. Pozytywnie na zdolność kredytową wpływają regularne wynagrodzenia, najlepiej na podstawie ciągłego, wieloletniego stosunku pracy. Należy posiadać źródło dochodu, które można potwierdzić odpowiednimi dokumentami, jak np. umowa o pracę, kontrakt lub stypendium.

Do uzupełnienia wniosku może być również potrzebny numer PESEL. Otrzymuje go każda osoba, która ma stałą kartę pobytu. Obcokrajowcy, którzy nie mają karty stałego pobytu, mogą złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby pracodawcy.

Dodatkowo ważne jest, aby obcokrajowiec miał legalne zamieszkanie oraz zameldowanie na terenie Polski. Przydaje się również znajomość języka polskiego. Aby zapoznać się z warunkami umowy i z wymaganiami pożyczkodawcy, warto znać podstawy języka. Choć warto zauważyć, że obecnie wiele instytucji ma przygotowane wnioski i dokumenty w innych językach niż polski, np. języku ukraińskim.

Oprócz tego konieczne jest posiadanie rachunku w polskim banku. Jest to niezbędne do tego, aby środki trafiły na Twoje konto bankowe. Dodatkowo należy mieć telefon komórkowy zarejestrowany u polskiego operatora.

Na koniec ostatni, ale nie mniej ważny ze wszystkich warunków, czyli odpowiednia zdolność kredytowa. Bez niej nie otrzymasz finansowania. Brana jest tu pod uwagę historia kredytowa klienta, jego wydatki i możliwości finansowe. Przykładowo w przypadku pożyczki dla Ukraińców zdolność kredytowa sprawdzana jest zwykle dzięki współpracy Biura Informacji Kredytowej z jego ukraińskimi odpowiednikami, np. Ukrainian Bureau of Credit Histories(UBCH). W ten sposób instytucje finansowe maja dostęp dostęp do pełnej historii kredytowej wnioskującego.

Jakie dokumenty są wymagane przy wniosku o pożyczkę dla Ukraińców?

Osoby z Ukrainy, tak samo jak obywatele Polski, wnioskując o kredyty gotówkowe lub pożyczki, muszą okazać wymagane dokumenty. I choć instytucje pozabankowe wciąż upraszczają swoje procesy i zmniejszają liczbę formalności, to jednak w przypadku cudzoziemców muszą wymagać nieco większej liczby dokumentów. Dlatego podczas wnioskowania o finansowanie konieczne może być dostarczenie:

  • paszportu,
  • numeru PESEL,
  • karty czasowego pobytu,
  • zgody na zatrudnienie,
  • zaświadczenia o zameldowaniu.

Dodatkowo może być również konieczne przedłożenie raportu dotyczącego historii kredytowej klienta z kraju, z którego pochodzi. Czasami pożyczkodawca może również poprosić o zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu.

Jakie firmy pożyczkowe mają w swojej ofercie pożyczki dla Ukraińców?

Wciąż zwiększa się liczba firm pozabankowych, w których jest możliwość uzyskania pożyczki online dla Ukraińców. Takie pożyczki dla obcokrajowców są dostępne m.in. w firmach pożyczkowych takich jak:

  • Pożyczka Plus
  • Vivus
  • NetGotówka
  • Wandoo
  • Smart Pożyczka

Ile może pożyczyć obcokrajowiec w Polsce?

To, ile może pożyczyć obcokrajowiec – tak jak w przypadku Polaków – zależy od jego indywidualnej zdolności kredytowej. Warunki kredytowania są bowiem praktycznie takie same jak dla obywateli naszego kraju. W zależności od oferty firmy pożyczkowej klient może pożyczyć od kilkuset złotych do nawet kilku – czasami kilkunastu tysięcy złotych.

O większe kwoty można starać się w banku – jednak należy liczyć się z wyższymi wymaganiami, koniecznością spełnienia większej liczby formalności i bardziej rygorystyczną oceną zdolności.

Czy pożyczka dla Ukraińców dostępna jest na sam paszport?

Zwykle pożyczkodawcy wymagają od klienta posiadania ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku obywatela Polski przeważnie wymagany będzie dowód osobisty – chyba że jest on stałym klientem danej firmy i potwierdzanie tożsamości to tylko formalności. Natomiast jeśli mowa o obcokrajowcach, takim dokumentem będzie paszport. Cudzoziemcy bowiem nie posiadają polskiego dowodu osobistego. Dlatego też podczas wnioskowania o finansowanie pożyczkodawca umożliwia im potwierdzenie swojej tożsamości za pomocą ważnego paszportu, a także dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania w Polsce.

O pożyczkę na paszport można wnioskować online. Nie musisz udawać się do siedziby firmy pożyczkowej. Wszystkie formalności dopniesz bez wychodzenia z domu. Procedura wnioskowania może być nieco dłuższa niż w przypadku pożyczki dla obywatela Polski, jednak wciąż jest ona szybka i prosta.