DNB Bank kredyt kalkulator

Kalkulator Kredytowy DNB Bank

Wyniki

Miesięczna rata kredytu: 0 PLN

Całkowity koszt kredytu: 0 PLN

Podstawowe produkty i usługi DNB Bank Polska

W koszyku produktów DNB Bank Polska znajduje się między innymi obsługa bieżąca klientów korporacyjnych, faktoring, finansowanie działalności, bankowość internetowa, rachunki powiernicze oraz doradztwo w zakresie rynków finansowych.

Dla każdej z branż, w której działa DNB Bank Polska przygotowana została specjalnie wyodrębniona oferta. Dzięki temu instytucja jest w stanie elastycznie dopasowywać się do potrzeb praktycznie każdego przedsiębiorstwa – niezależnie od tego w jakim sektorze rynku funkcjonuje.

  • Kredyt w rachunku bieżącym

W ofercie DNB Bank Polska znaleźć można między innymi kredyt w rachunku bieżącym pozwalający na finansowanie regularnej działalności. Chcąc dokonywać płatności w szybszym czasie, uzyskiwać rabaty cenowe oraz wzmacniać lojalność z odbiorcami wydłużając ich terminy płatności, wtedy produkt ten można uznać za dedykowany dla praktycznie każdego biznesu.

Finansowanie udzielane jest na okres nieprzekraczający 12 miesięcy – istnieje jednak możliwość przedłużenia czasu na kolejny rok.

  • Faktoring

Wykup wierzytelności (faktoring) w przypadku DNB Bank Polska w każdym przypadku jest odnoszony do konkretnych zapotrzebowań klienta. Oferta dopasowywana jest pod indywidualne potrzeby oraz możliwości, rodzaj relacji handlowych, portfel dostawców oraz model branży i biznesu, w którym działa.

W skład oferty zarządzania wierzytelnościami wchodzi dyskontowanie faktur, nabywanie wierzytelności w dacie wymagalności z finansowaniem dodatkowym, czy też finansowanie przed datą wymagalności.

  • Rachunek Powierniczy i Zastrzeżony

Rachunek typu ESCROW – czyli powierniczy i zastrzeżony – należy do grona produktów coraz popularniejszych na rynku polskim. Jest to spowodowane przede wszystkim możliwością zabezpieczenia interesów obu stron transakcji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

Dokonując transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, akcji, udziałów lub kontraktów inwestycyjnych wartko skorzystać z rachunków powierniczych i zastrzeżonych, aby mieć pewność, że jesteśmy chronieni i zabezpieczeni przed niewywiązaniem się z umowy przez drugą stronę.

  • Lokowanie nadwyżek finansowych

Elementem oferty rynków finansowych DNB Bank Polska jest możliwość lokowania nadwyżek finansowych przez klientów. Minimalne depozyty przyjmowane w tej usłudze muszą wynosić 500 tysięcy złotych (lub równowartość w innej walucie).

Następnie na podstawie negocjacji z klientem ustalane są poziomy stóp procentowych – zazwyczaj są one jednak oparte o stawki obowiązujące na rynkach międzybankowych
DNB Bank Polska SA (wcześniej DNB Nord) jest obecny w naszym kraju od ponad 12 lat. Właścicielem instytucji jest grupa kapitałowa DNB – jeden z największych podmiotów finansowych tego typu działający na terenie Norwegii, który może poszczycić się najwyższym poziomem indeksu satysfakcji klientów w tej części Starego Kontynentu.

Obecnie Grupa działa w 19 różnych państwach, a jej aktywa pod koniec roku rozrachunkowego 2013 posiadały wartość 307 miliardów euro. Na terenie polski DNB pełni rolę specjalistycznego banku korporacyjnego, który skupia się przede wszystkim na obsłudze sektora publicznego oraz dużych przedsiębiorstw. W swojej działalności największy nacisk kładzie na finansowanie spółek z branż takich jak energetyka, motoryzacja, telekomunikacja, technologia oraz media.

Dane kontaktowe:Kod SWIFT MHBFPLPW
Adres strony: www.dnb.pl
E-mail: kontakt@dnb.pl

Adres centrali:
DNB Bank Polska SA
Ul. Postępu 15C,
02-676 Warszawa
tel.: 22 524 10 00
Godziny sesji Eliksir:

Sesje przychodzące do DNB Bank Polska – czyli godziny w których bank odnotuje środki na koncie:

  • I sesja przychodząca – 11:00
  • II sesja przychodząca – 15:00
  • III sesja przychodząca – 17:00

Sesje wychodzące z DNB Bank Polska – czyli godziny graniczne, w których bank zaksięgowany przelew wychodzący przekazuje do rozliczenia międzybankowego:

  • I sesja wychodząca – 09:00
  • II sesja wychodząca – 12:00
  • III sesja wychodząca – 13:30