Faktoring to sprawdzony sposób na zachowanie płynności finansowej i możliwość działania przedsiębiorstwa nawet wtedy, gdy trzeba czekać długo na zapłatę od klienta. Choć jeszcze nie tak dawno usługa ta była u nas mało znana, to dzisiaj wiele polskich biznesów korzysta z tego rodzaju finansowania. Również firmy transportowe, które przecież na co dzień borykają się z szeregiem przeciwności, mogą z pożytkiem dla swojej działalności sięgnąć po faktoring.

Czym jest faktoring dla firm transportowych?

Faktoring dla firm transportowych to usługa, w ramach której firma faktoringowa wykupuje faktury z długimi terminami płatności, a następnie kontrahent spłaca należne środki nowemu wierzycielowi. Z punktu widzenia prawnego mamy więc do czynienia ze zjawiskiem cesji wierzytelności. Operacja dotyczy w sumie trzech podmiotów, czyli:

 • faktoranta – będzie to firma transportowa, która sprzedała faktury z odroczonym terminem płatności,
 • faktora – bank albo firma faktoringowa, która wykupuje faktury i pobiera z tego tytułu opłatę od faktoranta,
 • kontrahenta – odbiorca towarów lub usług, który spłaci należność na rzecz faktora.

Faktoring został sklasyfikowany w różnych kategoriach, więc w praktyce przybiera rozmaite oblicza. Przykładowo, faktoring pełny działa tak, że to faktor przejmuje na siebie ewentualną niewypłacalność kontrahenta, natomiast w faktoringu niepełnym to faktorant odpowiada finansowo za brak płatności ze strony odbiorcy. Z kolei faktoring jawny polega na tym, że kontrahent wie o cesji wierzytelności, zaś w przypadku faktoringu tajnego nie ma takiej wiedzy. Jeśli przedsiębiorca korzysta z usługi jednorazowo, to jest to faktoring pojedynczy, a jeśli finansowanie faktur odbywa się na pełną skalę, to mamy do czynienia z faktoringiem globalnym. Poza tym istnieje jeszcze wiele innych typów tej usługi.

Podstawy prawnej dla faktoringu możemy szukać w trzech miejscach. Art. 353 z indeksem 1 Kodeksu cywilnego informuje nas, że zgodnie z zasadą swobody zawierania umów, strony mogą stworzyć między sobą dowolny stosunek prawny, byleby był on, w skrócie, uczciwy i zgodny z prawem. Art. 509 tej samej ustawy mówi o cesji wierzytelności oraz o tym, że następuje ona bez zgody dłużnika. Jest jeszcze Konwencja ottawska z 28 maja 1988 roku, która definiuje faktoring i opisuje jego zasady działania. Jednak jest to akt prawa międzynarodowego. Wśród polskich aktów normatywnych próżno szukać odrębnej ustawy poświęconej faktoringowi, lecz powyższe przepisy są wystarczające, by faktoring mógł legalnie mieć miejsce w naszym kraju.

Jak działa faktoring dla firm transportowych?

Firma transportowa wystawia swoim kontrahentom faktury, na których widnieją długie terminy płatności. Z jednej strony przyciąga to nowych odbiorców, którzy nie muszą natychmiast ponosić wydatków, ale z drugiej nastręcza to dość poważnych problemów. Rynek transportowy zmienia się bardzo dynamicznie i przetrwają na nim tylko ci, którzy potrafią dostosowywać się do nowych warunków. Może to być utrudnione, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba czekać na pieniądze przez dłuższy okres, np. 60 dni.

Awarie pojazdów, które trzeba naprawić, wzrost cen paliwa, liczne opłaty drogowe, raty leasingowe – to wszystko powoduje, że firma transportowa musi mieć środki finansowe w odpowiedniej kwocie i to “na teraz”. Nie trzeba jednak czekać długich miesięcy na płatność od kontrahenta. Faktor wykupi nieprzeterminowane faktury i od razu przeleje 80-90% wartości na konto faktoranta. Pozostałe 10-20% wartość faktorant otrzyma, kiedy kontrahent dokona płatności.

Jak każda usługa, również faktoring wiąże się z kosztami. Składają się na nie: premia przygotowawcza, premia faktoringowa oraz odsetki kapitałowe. Nie wszyscy faktorzy uwzględniają wszystkie te czynniki. Wysokość premii wynieść może od 0,1 do 3% wartości brutto faktury, a odsetki kapitałowe ustalone są przepisami ustawy. Im większa suma na fakturach, tym więcej nominalnie zapłaci faktorant. Przykładowo, dla faktury na kilkanaście tysięcy złotych koszty wyniosą kilkaset złotych.

Przykład. Pan Ryszard prowadzi swoją firmę transportową. Wystawił on fakturę klientowi na 20 000 zł, z terminem płatności wynoszącym 60 dni. Skorzystał z usług faktoringowych. Faktor wpłacił mu 80% kwoty w ramach zaliczki, czyli 16 000 zł. Po upływie dwóch miesięcy kontrahent uregulował należność, a faktor wypłacił Panu Ryszardowi pozostałe 4000 zł. Jako, że prowizja dla faktora wyniosła 1%, zaś maksymalne odsetki kapitałowe 18,5%, to usługa faktoringu kosztowała Pana Ryszarda łącznie 686,57 zł.

Jakie korzyści daje faktoring dla firm transportowych?

Oto lista korzyści, jakie daje faktoring dla firm transportowych:

 • firma może zachować płynność finansową,
 • zbudowanie bezpieczeństwa finansowego,
 • firma zyskuje środki na bieżącą działalność i inwestycje,
 • nie ma potrzeby zaciągania kredytu firmowego,
 • sprawdzenie wypłacalności swoich kontrahentów,
 • możliwość współpracy z faktorem w ramach odzyskania należności w przypadku braku płatności.

Nie należy zapominać, że faktoring może okazać się wręcz zbawienny dla tych firm transportowych, które dopiero to wchodzą na rynek. Takie młode przedsiębiorstwa zazwyczaj nie mogą sobie pozwolić na dłuższy przestój w finansach firmy. Ponadto ich stosunkowo niska zdolność kredytowa nie daje zbyt wysokich szans na kredyt obrotowy od instytucji bankowej. Natomiast faktor może chętnie zgodzić się na świadczenie swoich usług, bez względu na to, jaki staż na rynku ma przedsiębiorstwo.

Kiedy faktoring dla transportu może być dobrym wyborem?

Choć odpowiedź, jak się zdaje jest banalna, to w rzeczywistość jak najbardziej prawdziwa: faktoring będzie dobrym wyborem dla transportu niemalże zawsze. Specyfika rynku wymusza na przedsiębiorcach transportowych minimalizowanie ryzyka biznesowego praktycznie na każdym kroku. Bezpieczeństwo działalności w transporcie niewątpliwie zapewni pokaźna poduszka finansowa, ale nie sposób zgromadzić oszczędności w obliczu ciągłych wydatków przy jednoczesnym długim oczekiwaniu na swoją należność. Faktoring pozwala utrzymać płynność finansową i przyczynia się nie tylko do tego, że firma transportowa dalej funkcjonuje na rynku, ale też staje się coraz bardziej konkurencyjna wobec innych graczy.

Jak wybrać odpowiedni faktoring dla transportu?

Przed podjęciem decyzji warto zastanowić się, jaki rodzaj faktoringu będzie dla naszej firmy najkorzystniejszy. Z całą pewnością dla Twojej działalności korzystny może okazać się:

 1. Faktoring pełny. Dzięki temu nie ponosisz odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Masz gwarancję środków od faktora w ramach zaliczki. Jest to najbezpieczniejszy rodzaj faktoringu, co jest na wagę złota w tak wysoce ryzykownym rynku jak transportowy.
 2. Faktoring odwrotny. Przewoźnicy nieraz i nie dwa sami są odbiorcami towarów lub usług u innych przedsiębiorców. Faktoring odwrotny polega na tym, że przedsiębiorca pokazuje faktorowi fakturę za towar bądź usługi, które zakupił, a faktor opłaca tę fakturę od ręki. Następnie przewoźnik płaci faktorowi należność za zrealizowanie faktury w umówionym przez strony terminie.
 3. Faktoring globalny. Niejedna firma transportowa rokrocznie wystawia ogromną liczbę faktur bardzo wielu kontrahentom. Dla bezpieczeństwa finansowego, oszczędności czasu i wygody warto przenieść finansowanie wszystkich tych faktur do firmy faktoringowej.
 4. Faktoring międzynarodowy. Szeroka branża transportowa działa pomiędzy różnymi krajami. Dla firm, które prowadzą właśnie taką działalność stworzony został faktoring międzynarodowy.

W dzisiejszych czasach faktoring jest w dużej mierze świadczony na drodze online. Na stronach internetowych faktorów możesz zapoznać się z informacji, jaki konkretnie typ usług jest świadczony.

Dlaczego faktoring jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla branży transportowej?

Choć za usługi faktoringowe trzeba zapłacić, to jednak jest to inwestycja, która się opłaca. Na pewno będzie to o wiele tańsze, a zatem atrakcyjniejsze niż kredyt firmowy. Poza tym nie musisz martwić się o przyszły los Twoich pieniędzy. Od faktora masz zagwarantowaną zaliczkę, czyli co najmniej 80% wartości faktury. Wobec tego wiesz na czym stoisz i możesz od razu przystąpić do dalszych działań i realizacji biznesowych planów.

Inne popularne formy faktoringu