Kalkulator VAT (brutto-netto) daje możliwość przeliczenia kwoty brutto na netto oraz kwoty netto na brutto z możliwością wyboru konkretnej stawki VAT. Dodatkowo, w polu obliczeń, kalkulator podaje informacje na temat wysokości samej kwoty VAT.

Kalkulator VAT
Jak działa kalkulator VAT?

Kalkulator VAT umożliwia szybkie obliczenie kwoty brutto na podstawie kwoty netto lub odwrotnie, w zależności od wybranego typu obliczeń. Użytkownik podaje kwotę oraz wybiera stawkę VAT oraz typ obliczeń (netto na brutto lub brutto na netto). Następnie kalkulator dokonuje obliczeń, uwzględniając wybraną stawkę VAT, i prezentuje wyniki w czytelnej formie.

Jakie są dostępne stawki VAT w kalkulatorze?

W kalkulatorze dostępne są różne stawki VAT, które można wybrać spośród opcji w menu rozwijanym. Dostępne stawki to:

  • 23%
  • 22%
  • 8%
  • 7%
  • 3%
  • 2%

Użytkownik może wybrać odpowiednią stawkę VAT, która ma zostać uwzględniona podczas obliczeń.