Open Finance Kredyt kalkulator

Kalkulator Kredytowy Open Finance

Wyniki

Miesięczna rata kredytu: 0 PLN

Całkowity koszt kredytu: 0 PLN

Open Finance SA od 2004 roku zajmuje się pośrednictwem finansowym posiadając w ofercie kredyty hipoteczne, gotówkowe, produkty oszczędnościowo inwestycyjne oraz ubezpieczenia. Open ma około 130 biur na terenie całej Polski. W przypadku kredytu hipotecznego doradcy firmy pomagają porównać i wybrać oferty spośród 19 banków, dla osób poszukujących kredytu gotówkowego firma ma do przedstawienia 11 ofert. Eksperci Open doradzają także przy wyborze lokat bankowych, ubezpieczeń oraz inwestycji.
Z zakresu inwestycji Open Finance oferuje produkty gdzie klient ma możliwość wybrania:
– stabilne i bezpieczne produkty oparte o obligacje korporacyjne
– produkty o charakterze absolutnej stopy zwrotu
– inwestycje w akcje, ETFy, surowce

Dane kontaktowe:
Open Finance SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: kontakt@open.pl

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,75% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 360 miesięcy; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 310 200 zł; LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 74%; oprocentowanie zmienne: 3,37% (na oprocentowanie składa się: stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 1,72% wg stanu na 25.06.2019 r. oraz marża 1,65% w okresie spłaty kredytu, która jest podwyższona o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 261 477,66 zł, w tym prowizja 3300 zł (1%), odsetki: 197 357,15 zł, ubezpieczenie na życie: 16 500 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 30 410,51 zł; koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie 10 710 zł; koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2750 zł; koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł; opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250 zł; całkowita kwota do zapłaty: 571 677,66 zł, płatna w 360 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 1460,80 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej). Kalkulacja została dokonana na dzień 25.06.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie w ramach promocji „Własne M w wielkim mieście”. Promocyjna oferta dotyczy zakupu mieszkania na rynku wtórnym wraz z garażem lub miejscem parkingowym w granicach administracyjnych Krakowa, Warszawy, Wrocławia. Obniżona marża od 1,65% i prowizja 1% pod warunkiem, że klient posiada Konto Jakże Osobiste i kartę debetową oraz złoży deklarację przystąpienia do ubezpieczenia na życie oraz co miesiąc zapewni wpływ na ww. konto min. 1500 zł i dokona min. 3 transakcje bezgotówkowe kartą w każdym miesiącu. Minimalna kwota kredytu 100 000 zł a maksymalna 700 000 zł. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach banku oraz na www. aliorbank.pl. Promocja obowiązuje od 10.07 do 31.10.2019 r. Ogólne warunki ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa SA oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej klienta.