Faktoring z regresem znany również jako faktoring niepełny jest usługą finansowania faktur z odroczonym terminem płatności, kiedy to ryzyko niewypłacalności kontrahenta leży w 100% po stronie przedsiębiorcy. Jest to przeciwieństwo faktoringu pełnego. Na taką usługę może się zdecydować każdy właściciel firmy, który pragnie skorzystać z atrakcyjnego cenowo faktoringu i zyskać środki na swoim koncie szybciej, niżby wynikało to z daty, widniejącej na fakturze. Warto wiedzieć, że faktoring z regresem spotykany jest bardzo często w relacjach biznesowych, nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie.

Czym jest faktoring z regresem?

Faktoring z regresem jest to usługa finansowa, polegająca na wykupie nieprzeterminowanych faktur z długim terminem płatności, przy czym niewypłacalnością dłużnika zajmuje się firma korzystająca z usługi, która ponosi także konsekwencje umowne w razie braku płatności ze strony klienta. Umowa faktoringowa zawsze będzie zawierana pomiędzy dwiema stronami, ale w całym procesie uczestniczą trzy podmioty:

 • faktorant – przedsiębiorstwo, które korzysta z usług,
 • faktor – bank albo firma faktoringowa po której stronie leży finansowanie faktur,
 • kontrahent – inaczej: klient faktoranta, zobowiązany do uiszczenia należności za towary bądź usługi, na podstawie faktury VAT.

Pomimo tego, że to faktorant musi odpowiadać za niewypłacalność kontrahenta, faktoring z regresem często sprawdza się w praktyce. Jest tak dlatego, że faktor pomaga w taki sposób, iż analizuje sytuację finansową klienta, dzięki czemu możliwa jest ocena wiarygodności i wypłacalności dłużnika. Na tej podstawie faktorant może oszacować ryzyko, które de facto będzie potem po jego stronie.

Należy pamiętać, że istnieje przeciwny rodzaj usługi. W przypadku faktoringu pełnego ryzyko niewypłacalności dłużnika leży całkowicie po stronie faktora. Jest to rozwiązanie bardzo bezpieczne, ale niesie ze sobą większe koszty niż faktoring z regresem.

Jak działa faktoring z regresem w praktyce?

Wszystko zaczyna się od tego, że faktorant wystawia fakturę VAT za sprzedane towary bądź wyświadczone usługi. Może to być jeden dokument albo wiele faktur – w zależności do tego, jak szerokie grono odbiorców posiada dana firma. Faktury te posiadają długi okres płatności, który w praktyce wynosi najczęściej 30 lub 60 dni. Wystawcy faktury decydują się na taki okres, gdyż pozwala to zatrzymać stałych klientów oraz przyciągnąć nowych. Niestety, wiąże się to także z oczekiwaniem na pieniądze, co może stanowić problem w finansowaniu bieżących wydatków, a także w realizacji inwestycji.

Przedsiębiorca może się więc zgłosić do banku bądź firmy faktoringowej i skorzystać z faktoringu niepełnego. Faktor wykupuje fakturę, od razu wpłacając na konto faktoranta kwotę 80-90% wartości brutto faktury, czyli zaliczkę. Zanim jednak to nastąpi ma miejsce weryfikacja kontrahentów pod kątem ich wypłacalności, czym zajmuje się faktor. Na tym etapie faktorant może się jeszcze wycofać z usługi, jeżeli okaże się, że ma do czynienia z niewypłacalnym dłużnikiem. Jeśli jednak klient ureguluje należność w terminie, to wówczas faktor wypłaci faktorantowi pozostałe 10-20% kwoty na fakturze. Klient reguluje dług na rzecz faktora, gdyż doszło tutaj do cesji wierzytelności.

A co w przypadku, gdy kontrahent nie zapłaci? Cóż, wówczas faktorant będzie musiał na własną rękę znaleźć sposób, aby odzyskać należność. Nie uczyni tego faktor, więc do dyspozycji pozostają monity i wezwania do zapłaty, a w ostateczności wniosek do sądu o egzekucję komorniczą. Rzecz jasna w takim przypadku wszystko się wydłuży, a i tak przedsiębiorca nie może mieć stuprocentowej gwarancji, że odzyska całą kwotę. Gdyby tego było mało faktor ma prawo wezwać faktoranta do zwrotu wcześniej uiszczonej zaliczki. Rodzi więc to dodatkowe koszty i brak nawet części należności na koncie.

Przykład. Pani Róża prowadzi firmę, która zajmuje się sprzedażą konkretnych towarów. Pan Róża sprzedała swojemu kontrahentowi określoną liczbę produktów, a ten otrzymał fakturę VAT na kwotę 10 000 zł brutto. Wg terminu płatności ustalonego między stronami kontrahent ureguluje należność dopiero za 60 dni. Pani Róża korzysta więc z faktoringu niepełnego i dzięki temu zyskuje 8000 zł zaliczki. Jednocześnie otrzymuje od faktora analizę wiarygodności i wypłacalności kontrahenta. Gdy minie 60 dni Pani Różna albo otrzyma pozostałe 2000 zł – w przypadku gdy klient zapłaci, albo będzie musiała zająć się osobiście windykacją, a w dalszym kroku egzekucją swojej należności.

Jakie korzyści daje faktoring z regresem?

Wśród wielu korzyści, jakie daje faktoring z regresem można wymienić następujące:

 1. Firma zachowuje płynność finansową. Oczekiwanie na płatność przez 30 czy 60 dni to naprawdę długi okres, w trakcie którego płynność finansowa przedsiębiorstwa może zostać zachwiana. Faktoring eliminuje skutecznie to ryzyko.
 2. Przedsiębiorca może realizować inwestycje. Z racji otrzymanej od faktora zaliczki przedsiębiorca może przeznaczyć część środków na rozwój działalności. Dzięki temu nie pozostanie w tyle, jeśli chodzi o poziom technologiczny produkcji czy jakość świadczenia usługi, ale też zwiększy swoją konkurencyjność.
 3. Kontrahent jest weryfikowany pod kątem wiarygodności. Na podstawie analizy wypłacalności klient właściciel firmy wie, czy może bezpiecznie skorzystać z faktoringu niepełnego.
 4. Nie trzeba zaciągać kredytu firmowego. Wzięcie kredytu z banku jest trudniejsze niż skorzystanie z faktoringu, a poza tym rodzi większe koszty.
 5. Szybkość i wygoda usługi. Korzystając z faktoringu online nie musisz przejmować się zbędnymi formalnościami, a wypłata zaliczki może nastąpić w ciągu 15 minut.

Pamiętaj także o tym, że zawsze możesz wliczyć faktoring do kosztów swojej działalności.

Z jakimi kosztami wiążę się faktoring z regresem?

Na koszty faktoringu z regresem składają się:

 • opłata przygotowawcza – wynosi zazwyczaj do 3% wartości faktury i pochodzi z tytułu sprawdzenia wiarygodności klienta oraz sporządzenia umowy faktoringowej,
 • prowizja faktoringowa – stanowi od 0,1 do 3% wartości brutto na fakturze, a jej ostateczna wysokość często jest negocjowalna,
 • odsetki – naliczane wg wymogów ustawowych od wartości zaliczki na fakturze, rosną codziennie przez cały czas, kiedy klient korzysta z usługi.

Jak już wspomnieliśmy, faktoring z regresem należy do tańszych rodzajów faktoringu. W związku z tym, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta nie przechodzi na firmę faktoringową, opłaty powinny być stosunkowo niskie i mieścić się raczej w dole widełek.

Dla kogo jest faktoring z regresem?

Przede wszystkim faktoring niepełny może być z powodzeniem wdrażany przez właściwie każdą firmę, która nie chce doprowadzić od utraty swojej płynności finansowej oraz mieć do dyspozycji środki na rozwój. Warto jednak odnotować, że faktoring z regresem jest rodzajem, który będzie Ci pasował tylko wtedy, gdy zajdą sprzyjające mu okoliczności. Jeżeli masz sprawdzonych klientów, którzy są wiarygodni i wypłacalni, to na pewno warto zamówić taką usługę. Będzie Cię to kosztowało mniej niż faktoring pełny, a i tak będziesz mieć pewność, że otrzymasz swoją należność. Jednak, jeżeli częściej masz do czynienia z całkiem nowymi i niepewnymi klientami, to faktoring niepełny może nieść dla Twojej firmy zbyt duże ryzyko.

Inne popularne formy faktoringu