To, ile kosztuje faktoring, zależy od kilku czynników. Znaczenie ma wysokość limitu faktoringowego, wybrane przez nas usługi, rodzaj faktoringu, ale również to, kto udziela nam finansowania – a więc czy korzystamy z faktoringu bankowego czy pozabankowego.

Faktoring to usługa, która może pomóc poprawić płynność finansową Twojej firmy. Mimo swoich zalet wiąże się jednak z opłatami. Koszt takiej usługi zależy od wielu czynników. Dodatkowo nie każdy faktor pobiera takie same opłaty. Zależą one od polityki finansowej danej firmy. Niektóre podmioty pobierają wyższą prowizję, ale jednocześnie oferują mniejsze odsetki. Z kolei inne firmy rezygnują ze wszelkich dodatkowych stałych opłat i opierają działalność jedynie na odsetkach i prowizji. Dlatego przed zawarciem umowy, należy dokładnie zweryfikować, z jakimi kosztami wiąże się skorzystanie z oferty faktoringu.

Podstawowe koszty faktoringu bankowego

Koszty faktoringu oferowanego przez banki zależą głównie od trzech elementów. Mowa o:

 • stawce WIBOR,
 • marży,
 • prowizji.

WIBOR jest to wskaźnik określający wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym. Na jego podstawie banki ustalają, ile będzie wynosić oprocentowanie kredytów. Stawka WIBOR zależy od poziomu głównej stopy procentowej, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Usługi faktoringowe oferowane przez banki zwykle uwzględniają WIBOR 1M lub 3M.

Kolejnym elementem wpływającym na wysokość faktoringu bankowego jest marża. Jest to różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży. Zwykle jest ona ustalana na poziomie od 0,2% do 3% w skali miesiąca – jej wysokość zależy od ustaleń danego banku. Marża jest zarobkiem faktora, za udzielenie faktoringu.

Z kolei prowizja naliczana jest od wysokości faktury oraz terminu płatności. Im dłużej faktor będzie musiał czekać na uregulowanie przez kontrahenta faktury z odroczonym terminem płatności, tym prowizja będzie wyższa. W związku z tym w przypadku oferty faktoringu bankowego możemy spotkać się z progami czasowymi płatności faktur, np. 30-dniowym czy 60-dniowym.

Koszty faktoringu pozabankowego

Inaczej wyglądają koszty w przypadku faktoringu oferowanego przez firmy faktoringowe, które nie działają w sektorze bankowym. Zwykle ich oferta opiera się na marży i prowizji. Dzięki temu klient może od razu policzyć koszt faktoringu, ponieważ nie musi uwzględniać stawki WIBOR, która ma charakter zmienny.

W przypadku oferty faktorów pozabankowych można spotkać się z ujęciem kosztów poprzez prowizję miesięczną, ale wyrażoną kwotową. Mamy wtedy do czynienia ze stawką ryczałtową lub inaczej abonamentową.

Pozostałe koszty faktoringu:

Marża, prowizja i stawka WIBOR (w przypadku faktoringu bankowego) to podstawowe czynniki, które wpływają na koszt faktoringu. Jednak to jedynie baza, ponieważ całkowity koszt usługi mogą podnieść również dodatkowe opłaty. Należą do nich m.in.: opłata przygotowawcza, opłata za niewykorzystany limit, za opóźnienie itp. Dotyczą one zarówno faktoringu bankowego, jak i pozabankowego.

Pamiętaj, koszty faktoringu, jak np. wydatki z tytułu prowizji przygotowawczej, możesz odliczyć od podatku. Są one opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23 proc. W tym celu należy zaliczyć wydatki związane z korzystaniem z faktoringu do kosztów uzyskania przychodu.

 • Opłata przygotowawcza: Jest to podstawowa opłata dodatkowa, którą możesz spotkać w faktoringu. Inna jej nazwa to opłata za przyznanie limitu faktoringowego. Stanowi wynagrodzenie dla firmy faktoringowej za ocenę sytuacji finansowej klienta, przygotowanie dokumentów, wycenę czy analizę zabezpieczeń. Opłata ta może być pobrana jednorazowo podczas zawierania umowy lub dodatkowo przy każdym jej przedłużeniu.
 • Opłata za rozpatrzenie wniosku o limit faktoringowy: Jest to opłata za podjęcie decyzji o przyznaniu limitu faktoringowego. Jej koszt wynosi od kilku do kilkuset złotych. Na rynku można znaleźć również oferty firm/banków, które nie pobierają dodatkowej opłaty za rozpatrzenie wniosku.
 • Opłata za niewykorzystany limit faktoringowy: Limit faktoringowy to maksymalna kwota, którą faktor może wypłacić na finansowanie faktur. Jego wysokość określona jest w umowie faktoringowej. Ważne jest, aby nie ustalać zbyt dużego limitu faktoringowego, ponieważ niewykorzystanie go, może się wiązać z dodatkową opłatą i będzie generować comiesięczne koszty. Dlatego limit powinien odpowiadać na przewidywalne potrzeby przedsiębiorcy.
 • Prowizja przygotowawcza: To opłata, którą należy uiścić na początku współpracy z faktorem. Choć należy podkreślić, że nie każda firma pobiera taką prowizję. Jest ona naliczana za przygotowanie umowy faktoringowej i analizę wiarygodności kredytowej faktoranta i jego kontrahentów.
  Standardowo stawka takiej prowizji wynosi od 0,1% do 3% wartości limitu faktoringowego przyznanego faktorantowi. Może też być wyrażona nie procentowo, a w postaci opłaty stałej w danej kwocie.
  Podczas odnawiania limitu faktoringowego również trzeba uiścić taką opłatę.
 • Prowizja za podwyższenie limitu faktoringowego: Źle oszacowany, np. za niski limit faktoringowy uniemożliwia optymalne wykorzystanie usługi. Jeśli chcesz podnieść limit faktoringowy, niestety musisz liczyć się z kosztami. Prowizja faktoringowa w tym wypadku będzie wynosić mniej więcej tyle, ile procentowo wynosi prowizja przygotowawcza. Różnica polega na tym, że ta opłata jest pobierana od kwoty podwyższenia limitu.
 • Prowizja za sfinansowanie faktury: Opłata ta stanowi określony procent wartości faktury finansowanej przez firmę faktoringową. Jest naliczana za każdy dzień finansowania faktury aż do terminu jej uregulowania przez kontrahenta. Jest to suma marży, jaką pobiera faktor, a także wartości np. wskaźnika WIBOR.
  Może być liczona w przedziałach 30-dniowych czy np. za każde 15 dni bez względu na to, ile rzeczywiście czasu zostało do zapłaty.
 • Prowizja minimalna: Prowizja minimalna jest naliczana przez niektóre firmy faktoringowe w momencie, gdy przedsiębiorca nie wykorzysta limitu faktoringowego. Mowa o sytuacji, gdy w umowie z faktorem masz wskazane, że obrót z danym kontrahentem wyniesie określoną wysokość, a w rzeczywistości jest on niższy. Wtedy faktor naliczy prowizję minimalną. Wyrażona będzie stawką procentową za niewykorzystany limit.
 • Opłata za opóźnienie: Nieterminowe uregulowanie płatności przez kontrahenta również wpływa na koszt faktoringu. Gdy termin płatności faktury mija, faktor pobiera dodatkową prowizję za finansowanie w tzw. okresie dopuszczalnego opóźnienia. Jego długość zależy od danej firmy, ale zwykle to jest kilkanaście dni – maksymalnie do 30 dni. Koszt takiej prowizji to nawet dwukrotność stawki prowizji za finansowanie.
 • Opłata za windykację: Niestety, gdy kontrahent nadal nie płaci i minie już okres tolerowanego opóźnienia, to włączana jest w proces firma windykacyjna. Tym samym ogólne koszty rosną, bo będzie trzeba zapłacić za każde działanie windykacji, jak np. monity, wezwania do zapłaty.
 • Opłata za administrowanie: Oprócz podstawowych opłat za usługę faktoringu można się spotkać z opłatą za administrowanie. Jest ona pobierana wtedy, gdy np. masz wystawionych wiele faktur na jednego kontrahenta, a chcesz objąć faktoringiem tylko kilka z nich. Wtedy również zapłacisz niewielką opłatę.
 • Opłaty za aneksy: W przypadku faktoringu spotkasz się także z dodatkowymi opłatami związanymi z kwestiami formalnymi, np. jeśli pojawi się jakiś aneks do umowy, czy dojdzie do zmiany warunków.
 • Opłata za ryzyko: Wysokość opłat będzie też zależeć od rodzaju faktoringu, który wybierzesz. Niektóre rodzaje faktoringu są bardziej ryzykowne inne mniej. W przypadku faktoringu pełnego ryzyko opóźnienia przeniesione jest na faktora, z kolei faktoring niepełny ryzyko niewypłacalności kontrahenta przenosi na faktoranta. Tym samym w faktoringu pełnym naliczana jest dodatkowo prowizja za ryzyko. Zwykle wynosi ona od 0,1 do 1,5% wartości faktury. Prowizja jest za każdym razem szacowana na podstawie oceny ryzyka.

Nie zapominaj o korzyściach faktoringu

Choć usługa faktoringu wiąże się z kosztami, to należy pamiętać, że niesie szereg korzyści dla firmy.

 1. Utrzymanie płynności finansowej firmy – to główna zaleta faktoringu. Dzięki tej usłudze firma uzyskuje dostęp do zamrożonych środków. Nie musi czekać do momentu opłacenia faktury przez kontrahenta. Tym samym zyskuje płynność działania, bo może pokrywać bieżące koszty prowadzenia działalności, jak podatki, wynagrodzenia itp., czym ogranicza ryzyko bankructwa.
 2. Dostępność i szybkość wypłaty środków – faktoring umożliwia otrzymanie pieniędzy z należności od kontrahentów nawet w kilkanaście minut po podpisaniu umowy z faktorem. Dodatkowo w odróżnieniu od kredytu bankowego jest to usługa dostępna nawet bez posiadania zdolności kredytowej. Dodatkowo mogą z niej skorzystać mikroprzedsiębiorcy, których firma ma mniej niż rok stażu działalności.
 3. Wzrost konkurencyjności firm – dzięki faktoringowi firmy mogą oferować kontrahentom długie terminy płatności za faktury.
 4. Możliwość przeznaczenia finansowania na dowolny cel – w przeciwieństwie do bankowego kredytu, środki z faktoringu można przeznaczyć na dowolny cel, w tym na inwestycje. Faktoring działa mobilizująco na kontrahentów, którzy po otrzymaniu informacji o przejęciu wierzytelności przez faktora szybciej regulują zobowiązania.