Faktoring bez regresu znany również jako faktoring pełny jest jednym z rodzajów usług finansowania faktur z odroczonym terminem płatności. Współcześnie, w Polsce nie brakuje przedsiębiorców, którzy zdecydowali się skorzystać z tego rodzaju faktoringu. Praktycznie rzecz biorąc pozwala to firmom pozyskać środki finansowe, jeszcze zanim klient dokona płatności za nabyte towary bądź usługi. Faktoring bez regresu cieszy się sporym zainteresowaniem, daje faktorantom największy bufor bezpieczeństwa, ale też najwięcej kosztuje.

Czym jest faktoring bez regresu?

Faktoring bez regresu został wyróżniony spośród wielu innych rodzajów faktoringu ze względu na ryzyko niewypłacalności dłużnika. Polega to na tym, że firma faktoringowa wykupuje faktury z długim terminem płatności. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi czekać na pieniądze, ale od razu może cieszyć się ze środków. W przypadku faktoringu z regresem to firma faktoringowa bierze na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Procedura odbywa się z udziałem trzech podmiotów, którymi są:

 • faktorant – przedsiębiorca, który za sprzedane usługi bądź towary wystawia faktury VAT,
 • faktor – bank albo firma faktoringowa, która wykupuje faktury,
 • kontrahent – nabywca towarów lub usług, który ma obowiązek opłacić fakturę.

W związku z tym, że ryzykiem niewypłacalności kontrahenta zajmuje się faktor, faktorant może czuć się na 100% bezpiecznie. Jednak faktor nie przejmuje na siebie wierzytelności zupełnie w ciemno. Dokonuje on oceny sytuacji finansowej kontrahenta, obliczają poziom ryzyka. Jeśli okazałoby się, że klient jest niewiarygodny – np. w przeszłości nie opłacał faktur, pomimo wezwań do zapłaty i miał w związku z tym sprawy sądowe – to wówczas może odmówić finansowania.

Nie należy też zapominać, że istnieje przeciwny rodzaj faktoringu, a mianowicie faktoring z regresem, zwany także faktoringiem niepełnym. W tym przypadku nie ma przerzucenia ryzyka niewypłacalności klienta na faktora. To faktorant musi reagować w przypadku braku płatności i liczyć się z tym, że (przynajmniej czasowo) będzie stratny.

Jak działa faktoring bez regresu w praktyce?

Po nabyciu towarów bądź usługi przez klienta, przedsiębiorca wystawa mu fakturę VAT z odroczonym terminem płatności. Mowa tu najczęściej o 30 bądź 60 dniach. Jednak tak długi okres oczekiwania, aż klient ureguluje należności może nie być korzystny dla firmy, która ponosi duże wydatki bieżące, bądź chce sfinansować swój dalszy rozwój. Dlatego też niejeden przedsiębiorca decyduje się na faktoring pełny.

Faktor wykupuje fakturę i przekazuje faktorantowi zaliczkę wynoszącą 80-90% wartości faktury. Pozostałą kwotę, czyli 10-20% wartości faktury przedsiębiorca otrzyma dopiero po tym, jak kontrahent dokona płatności. W związku z tym, że doszło do cesji wierzytelności, płatność zostaje przekierowana na konto faktora. Ewentualna windykacja należności leży po stronie firmy świadczącej usługi faktoringowe.

Przykład. Pan Olaf prowadzi firmę, produkującą sprzęt elektroniczny. Wystawił swojemu kontrahentowi fakturę VAT, na której termin płatności wynosił 60 dni. Faktura została wystawiona 12 kwietnia, więc termin upływa 11 czerwca. Kwota transakcji to 8000 zł brutto. Pan Olaf postanawia skorzystać z faktoringu pełnego. Faktor wypłaca mu zaliczkę w wysokości 6400 zł. Pozostałe 1600 zł Pan Olaf otrzyma po tym, jak klient zapłaci. Gdyby natomiast do dnia 11 czerwca należność nie została uregulowana, to zgodnie z umową faktoringu faktor zajmuje się windykacją.

Jakie korzyści daje faktoring bez regresu?

 • utrzymanie płynności finansowej,
 • brak konieczności zaciągania kredytu firmowego,
 • możliwość przeznaczenia środków na dalszą inwestycję,
 • weryfikacja nowych kontrahentów pod kątem ich wiarygodności,
 • brak ryzyka braku zapłaty ze strony klienta,
 • szybkie pozyskanie środków finansowych,
 • brak konieczności zwrotu zaliczki w przypadku braku płatności.

Warto też dodać, że faktoring bez regresu jest o wiele łatwiej dostępny niż np. kredyt obrotowy.

Z jakimi kosztami wiążę się faktoring bez regresu?

Należy podkreślić, że faktoring bez regresu jest jedną z najdroższych na rynku usług finansowych. Rzecz jasna, swoją cenę ma tutaj przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na faktora. Choć przeważnie kontrahenci są weryfikowani w sposób pozytywny, to jednak firma faktoringowa zawsze będzie w pewnym procencie ryzykować. Oczywiście to wszystko przekłada się na łączny koszt, który będzie się składał z takich elementów jak:

 1. Opłata przygotowawcza. Pobierana jest przez faktora za sporządzenie umowy oraz za analizę sytuacji finansowej klienta. Może wynieść do 3% limitu faktoringowego. Jednak nie zawsze występuje ta prowizja. Wszystko zależy od indywidualnej polityki firmy faktoringowej.
 2. Prowizja faktoringowa. Wynosi zazwyczaj od 0,1 do 3% całej kwoty widniejącej na fakturze. Na szczęście dla faktoranta najczęściej można negocjować tę stawkę z faktorem. Mimo tego, przy faktoringu bez regresu raczej należy spodziewać się, że prowizja będzie wyższa.
 3. Odsetki. Maksymalna wysokość odsetek jest ustalona ustawowo. Naliczane są one za każdy dzień świadczenia usług faktoringowych od wysokości wypłaconej zaliczki. Wobec tego, jak łatwo policzyć – im więcej czasu ma klient na spłatę faktury, tym większe koszty ponosimy.

W praktyce cena za faktoring, jaką ponosi faktorant nie jest wygórowana. Za finansowanie faktur opiewających na kilka tysięcy złotych przedsiębiorca zapłacić może tylko kilkadziesiąt złotych, a powyżej 10 000 zł wartości faktur będzie to koszt do paruset złotych.

Dla kogo jest faktoring bez regresu?

Z faktoringu bez regresu może skorzystać każdy przedsiębiorca, wystawiający faktury, na których widnieją długie terminy płatności. Niezależnie od tego, czy działalność jest głównie sprzedażowa czy usługowa oraz tego, w jakiej branży się odbywa, faktoring pełny będzie stanowił bezpieczne, szybkie i skuteczne finansowanie. Jako klient firmy faktoringowej nie będziesz przejmował się niewypłacalnością dłużników. To rozwiązanie wręcz idealne dla każdego, kto skupia się na zabezpieczeniu firmowych finansów. Natomiast jeśli masz sprawdzonych kontrahentów, do których żywisz pełne zaufanie, to tutaj korzystniejszym wyborem może okazać się faktoring z regresem, który będzie tańszy.

Inne popularne formy faktoringu