Faktor jest stroną umowy faktoringu, która dokonuje wykupu faktur VAT z odroczonym terminem płatności. Zazwyczaj to właśnie on staje się nowym wierzycielem względem kontrahenta. Zarabia dzięki prowizjom pobieranym od fakturowanej kwoty, a dzięki jego działalności przedsiębiorca nie musi czekać na opłacenie faktury przez kontrahenta.

Kim jest faktor?

Faktor to bank albo inna wyspecjalizowana instytucja finansowa, która świadczy usługi faktoringu, ponosząc ryzyko finansowe związane z płatnościami. Stopień takiego ryzyka jest zróżnicowany ze względu na rodzaj faktoringu, od którego w dużej mierze zależy, jak duże koszty poniesie ostatecznie usługobiorca.

Faktor figuruje w umowie faktoringu jako ten, który kupuje fakturę. W momencie, gdy dochodzi do cesji wierzytelności, kontrahent jest zobowiązany do spłaty pieniężnej na rzecz faktora. Zazwyczaj firma faktoringowa wypłaca faktorantowi część należnej kwoty w postaci zaliczki, a resztę sumy po rozliczeniu faktury. Często jest tak, że świadczone są także dodatkowe usługi, jak np. windykacja należności, gdy dłużnik nie dokonał płatności w terminie.

Ze względu na podobieństwo nazw można pomylić faktora z faktorantem. To spory błąd, gdyż faktorant to przedsiębiorca, który będzie korzystał z usługi, a nie podmiot wykupujący faktury.

Jakie usługi oferuje faktor?

Finansowanie faktur może przybierać rozmaite formy. Przedstawiamy najpopularniejsze z nich:

 1. Faktoring pełny. Faktor bierze na siebie 100% ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika, a co za tym idzie, jest to jedna z najdroższych usług. Mamy tu do czynienia z cesją wierzytelności. Gdyby doszło do tego, że dłużnik nie ureguluje należności, to wówczas do firmy faktoringowej należy windykowanie przeterminowanych płatności. Faktorant nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu wcześniej wypłaconej zaliczki. Jest to zatem dla niego najbardziej bezpieczne rozwiązanie.
 2. Faktoring niepełny. W przeciwieństwie do faktoringu pełnego faktor nie przejmuje na siebie ryzyka niewypłacalności klienta. Gdyby kontrahent nie zapłacił, to wówczas faktorant nie tylko zajmuje się egzekucją wierzytelności, ale też może zostać wezwany do oddania zaliczki.
 3. Faktoring globalny. Jeżeli firma faktoringowa świadczy tego typu usługę, to oznacza, że będzie w stanie obsłużyć wszystkie Twoje faktury. Jest to szczególnie korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy mają wielu kontrahentów i każdemu wystawiają sporo faktur z odroczonym terminem płatności.
 4. Faktoring pojedynczy. W tym przypadku faktur obsłuży od jednej do maksymalnie kilku faktur. Dzięki temu możesz tylko doraźnie skorzystać z faktoringu. Z całą pewnością będzie to wyglądało atrakcyjnie w oczach tych przedsiębiorców, którzy zazwyczaj posiadają krótkoterminowe należności względem klientów, i mogą jednorazowo wystawić fakturę z długim terminem płatności.
 5. Faktoring międzynarodowy. Świadczony przez faktorów, którzy wyspecjalizowali się w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami i faktorami. Dzieli się na faktoring eksportowy i importowy. Usługa znajduje się w kręgu zainteresowań tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność także poza granicami Polski.
 6. Faktoring krajowy. Jak sama nazwa wskazuje, występuje jedynie na terytorium Polski. Umowa faktoringu zawierana jest przez faktora zarejestrowanego i działającego w kraju oraz przez przedsiębiorcę, który tak samo ma na miejscu zarejestrowaną działalność.
 7. Faktoring odwrotny. To dość specyficzny rodzaj usługi, gdzie faktor dokonuje płatności należności wynikającej z faktury wystawionej faktorantowi przez sprzedawcę bądź usługodawcę. Faktorant może nie posiadać wystarczających środków, by zapłacić od razu za swoje zakupy. Dzięki tej usłudze wierzytelność kontrahenta jest zaspokojona, a faktorant rozlicza się osobno z faktorem w umówionym terminie (płatność może być rozłożona na raty).

Warto wiedzieć, że oprócz tego istnieją jeszcze inne rodzaje faktoringu, takie jak np. wymagalnościowy, bankowy, pozabankowy, jawny czy tajny.

Jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z usług faktoringowych?

Decydując się na usługę faktoringu, możesz liczyć na wiele korzyści, jak:

 • zachowanie płynności finansowej firmy: dzięki zaliczce od faktora unikniesz ryzyka zastoju w regulacji bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa;
 • szybsza realizacja inwestycji: pozyskując środki w terminie szybszym, niż wynika to z faktury, możesz rozpocząć wdrażanie w życie swoich planów inwestycyjnych, co zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku;
 • brak konieczności zaciągania kredytu firmowego: do uzyskania kredytu potrzebujesz dobrej zdolności kredytowej. Przy faktoringu ten czynnik nie jest w ogóle brany pod uwagę;
 • weryfikacja kontrahenta: faktoring pełny pozwoli Ci sprawdzić nowych klientów pod kątem ich wiarygodności;
 • brak ryzyka niewypłacalności kontrahenta: jeśli faktor przejmie na siebie obowiązki związane z windykacją wierzytelności, to nic Ci nie grozi w przypadku, gdy przekroczy termin jej płatności;
 • minimum formalności: faktoring online pozwala załatwić wszystkie formalności bardzo sprawnie, bez konieczności wychodzenia z domu;
 • szybka wypłata zaliczki: wiele firm faktoringowych przelewa pieniądze błyskawicznie, nawet w ciągu 15 minut od złożenia wniosku przez internet.

Pamiętaj, że nie zawsze wszystkie korzyści może oferować wybrany przez Ciebie faktor. Przykładowo, świadczenie bądź brak świadczenia dodatkowych usług przez firmę faktoringową będzie zależeć od obustronnych ustaleń w ramach umowy faktoringu.

Kto może skorzystać z usług faktora?

Z usług faktora może skorzystać właściwie każdy przedsiębiorca, który wystawi co najmniej jedną fakturę z długim terminem płatności. Może to być jednoosobowa działalność gospodarcza, firma z sektora MŚP, spółka czy nawet duża korporacja. Na rynku działają faktorzy, którzy nie wykluczają świadczenia usług startupom czy nawet freelancerom. Nie ma przy tym większego znaczenia branża, w której funkcjonuje firma.

Chociaż nie każdy rodzaj faktoringu będzie adekwatny do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Np. jeśli minimalizujesz wszelkie koszty, to faktoring pełny może okazać się zbyt drogi, a jeżeli działasz wyłącznie na terenie Polski to oczywiste, że faktoring międzynarodowy nie będzie dla Ciebie dostępny.

Jak wybrać dobrego faktora?

Bardzo ważny jest staranny wybór firmy, która będzie świadczyć dla Ciebie taką usługę. Dlatego zwróć uwagę na koszty, które w zależności od oferty, mogą być różne. Przykładowo, dla faktury o wartości 10 000 zł brutto w jednej firmie koszt wyniesie nieco ponad 100 zł, a w innej może to być ponad 500 zł. Nie bez znaczenia jest także limit faktoringowy, czyli górna kwota, do której faktor będzie finansował Twoje należności. Równie ważny jest czas wypłaty środków.

Do poszukiwań najlepszego faktora wykorzystaj dedykowane porównywarki. Udostępniają one specjalne zestawienia, w tym ranking firm faktoringowych, dzięki czemu sprawdzisz kilka czy nawet kilkanaście różnych propozycji w jednym miejscu.