Karta kredytowa to karta płatnicza, na której klient banku otrzymuje z góry określony limit kredytowy do wykorzystania w ramach transakcji bezgotówkowych. Oznacza to, że na rachunek, do którego należy karta, nie wpłaca się pieniędzy samodzielnie – wszystkie transakcje wykonywane kartą są liczone na poczet limitu kredytowego.

Oprocentowanie zadłużenia na karcie kredytowej jest rzecz jasna wyższa niż w przypadku np. rachunku z dostępnym saldem debetowym. Jednocześnie jednak banki coraz częściej oferują korzystne rozwiązania, w tym okres bezodsetkowy. Klient, który spłaci w tym okresie całe posiadane zadłużenie nie zapłaci żadnych odsetek z tytułu tej transakcji, niezależnie od jej kwoty. Jednocześnie, należy pamiętać, że odsetki na niespłaconej karcie kredytowej rosną bardzo szybko, a także mogą doprowadzić do całkowitego zablokowania środków.

Istotne jest to, że nawet częściowa spłata zadłużenia w terminie nie sprawi, że kwota, od której liczone są odsetki, ulegnie zmianie – oblicza się je cały czas od pełnej kwoty transakcji, która spowodowała zadłużenie. Banki oferują swoim klientom dość korzystne warunki ubezpieczenia karty kredytowej, a także dogodne programy partnerskie, w ramach których można dostawać rozmaite gratyfikacje w zamian za korzystanie z karty kredytowej.

Jeżeli jednak karta kredytowa nie jest często używana, warto zastanowić się, czy faktycznie jest konieczna – zwłaszcza, że zazwyczaj płaci się za nią nawet wówczas, kiedy się z niej nie korzysta.
Słowniczek pojęć:

  • Debet (saldo debetowe)
    Debet to suma pieniędzy, która w ramach rachunku została doliczona ze strony banku dla klienta jako środki dodatkowe. Zaciągnięty debet to sytuacja, w której saldo konta jest saldem ujemnym i wymaga spłacenia należności do banku.
  • Okres bezodsetkowy
    Okres, w którym klient banku może spłacić zadłużenie bez dodatkowych odsetek, narastających po przekroczeniu tego okresu.
  • Limit kredytowy
    Określony w umowie o np. kartę kredytową limit środków oferowany przez bank dla klienta powyżej rzeczywiście posiadanych przez niego środków.

Dodaj komentarz