Bank PKO BP – najważniejsze informację

Nazwa: PKO Bank Polski S.A. 
Adres strony www: www.pkobp.pl
Infolinia: 800 302 302
Adres siedziby: ul. Puławska 15, Warszawa
Data powstania: 25 października 1948 r.
Prezes: Dariusz Szwed
KRS: 0000026438 
NIP: 5250007738
REGON: 016298263

PKO BP Kredyt kalkulator

Kalkulator Kredytowy PKO BP

Wyniki

Miesięczna rata kredytu: 0 PLN

Całkowity koszt kredytu: 0 PLN

Pożyczka gotówkowa w PKO

Bezpieczny Kredyt 2% w PKO BP

PKO BP, największy bank w Polsce, zadeklarował udział w rządowym programie “Pierwsze Mieszkanie”, którego głównym elementem jest “Bezpieczny Kredyt 2%“. Oferta ma być dostępna dla klientów już od 1 lipca 2023 r.

Bezpieczny Kredyt 2% w ramach programu “Pierwsze Mieszkanie” jest dostępny dla osób do 45. roku życia, które nie są jeszcze właścicielami mieszkania lub domu, ani nie posiadają prawa spółdzielczego do takiej nieruchomości. Dodatkowo, nie mogą one mieć zaciągniętego innego kredytu hipotecznego w ciągu ostatnich 3 lat. Maksymalna wysokość kredytu z dopłatą na zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnej wynosi 500 000 zł, a w przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego dziecka – nawet 600 000 zł. Wkład własny nie może przekraczać 200 tys. zł, ale nie jest konieczny, gdyż może być objęty gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

Bezpieczny Kredyt 2% ma być udzielany przez banki komercyjne na ich warunkach kosztowych. Państwo będzie jednak przez 10 lat dopłacało do rat kredytowych w taki sposób, aby po stronie kredytobiorcy koszt spłaty zobowiązania był stały i wynosił 2%, powiększony jedynie o marżę i prowizję banku, oraz ewentualnie inne opłaty, np. z tytułu ubezpieczenia. Co ważne, przez całą dekadę raty będą malejące, a nie równe, co pozwoli na szybszą spłatę kapitału.

Bezpieczny Kredyt 2% w PKO BP na pewno będzie tańszy od kredytu hipotecznego w standardowej ofercie banku ze względu na dopłaty państwa do odsetek przez 10 lat. Przykładowe obliczenia dla kredytu w wysokości 500 000 zł na okres 25 lat pokazują, że pierwsza rata Bezpiecznego Kredytu 2% wyniesie 2 975 zł, podczas gdy w przypadku standardowego kredytu hipotecznego w PKO BP rata wynosiłaby 3 859,08 zł (raty równe) lub 5 000 zł (raty malejące).

Najważniejsze produkty i usługi PKO Banku Polskiego SA

7,5 miliona wszystkich klientów PKO Banku Polskiego SA skupionych jest w sektorze detalicznym. 5,1 miliona korzysta natomiast z rozwiązań bankowości elektronicznej. To właśnie w tym sektorze skupione są najważniejsze produkty oraz usługi Banku. Dużą grupą posiadaczy rachunków są również właściciele MŚP (304 tysiące kont). W związku z takim rozkładem bazy klienckiej za najważniejsze produkty finansowe PKO BP uznać można:

Własny Kąt Hipoteczny

Własny Kąt Hipoteczny to oferta kredytów mieszkaniowych na sfinansowanie zakupu lub budowy mieszkania lub domu. W 2013 roku oferta hipoteczna PKO Banku Polskiego przez serwis bankier.pl została uznana za najlepszą na polskim rynku bankowym.

Najważniejsze korzyści to możliwość negocjowania indywidualnych warunków cenowych dostosowanych do możliwości klienta, finansowanie nawet do 90% wartości inwestycji i okres kredytowania rozciągnięty do 35 lat. Kredytobiorca może liczyć również na coroczne wakacje kredytowe oraz karencje w spłacie w okresie realizowania inwestycji przez okres nawet trzech lat.
-Waluta kredytu: PLN
-Możliwość zawieszania spłaty kapitału (karencji) nawet do 3 lat
-Nie trzeba przedstawiać odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości wpisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych
-Możliwa wcześniejsza spłata
-Raty równe lub malejące, możliwość zmiany formuły
-Możliwość sfinansowania wielu celów mieszkaniowych oraz łączenia celów.

Pożyczka online

Jeden z najpopularniejszych kredytów konsumpcyjnych w ofercie PKO Banku Polskiego SA. Mini Ratka to kredyt gotówkowy na dowolny cel z obniżonym oprocentowaniem na 5% w okresie do 5 miesięcy to możliwość pożyczenia krótkoterminowo do 5 tysięcy złotych (prowizja dla banku na poziomie 5%).

Klient ma możliwość wypłaty środków gotówką w kasie lub przelewem na inny rachunek już w dniu złożenia wniosku. Warunki spłaty są bardzo elastyczne i dopasowywane indywidualnie do potrzeb każdego klienta. Formalności ograniczono do minimum i wszystko załatwić można online. Co więcej od początku 2014 roku do końca drugiego kwartału klienci nie muszą posiadać zaświadczenia o dochodach. W celu pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego wystarczający jest PIT za poprzednik rok rozliczeniowy.

Leasing

Pakiet produktów leasingowych PKO BP obejmuje Pakiet Sprzedażowy Rating/Scoring, Pakiet Sprzedażowy Ekspres i Pakiet Sprzedażowy PKO Auto Leasing Mobilny. Produkty te dopasowane są do różnej grupy klientów i różnią się od siebie poziomem opłat wstępnych, prowizjami, okresem umowy leasingowej, wysokością kapitału zaangażowanego w pojedynczą transakcję i obszarem dóbr, którym objęta może być umowa leasingowa. Podstawowe z tych dóbr to jednak standardowo nieruchomości, samochody dostawcze, osobowe oraz ciężarowa.

W przypadku Pakietu Sprzedażowego Rating/Scoring opłaty wstępne wynoszą 0% a jednorazowa transakcja może wynieść nawet 1 350 000 złotych. Czas trwania umowy leasingowej to natomiast 5 lat.

Fundusz parasolowy – PKO Parasolowy

Klienci indywidualni mają możliwość skorzystania z rozbudowanej oferty tak zwanych funduszy parasolowych. Jest to rodzaj funduszu inwestycyjnego, w którym występują wydzielone subfudnusze. Wszystkie wymieniane są w prospektach informacyjnych i stanowić będą niezależne portfele. Celem tworzenia tego typu funduszy jest zmniejszenie ilości powtarzających się dokumentów oraz optymalizacja podatkowa.

Klient decyduje na jakie ryzyko inwestycyjne może sobie pozwolić oraz jak długa inwestycja go interesuje (od 1 do 60 miesięcy) i na tej podstawie wybierane są najkorzystniejsze rozwiązania. W ofercie znajdują się subfundusze papierów dłużnych, akcji, surowców globalnych, innowacji, biotechnologii, dóbr luksusowych, skarbowy, infrastruktury i budownictwa oraz MŚP. Dużą popularnością cieszy się subfundusz Zrównoważony Plus, w którym minimum 30% to instrumenty dłużne, a pozostałość to akcje. Oferta kierowana jest dla osób oczekujących zwrotu w średnim lub długim czasie przy niskim poziomie ryzyka.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (w skrócie PKO Bank Polski SA) jest największym i jednocześnie jednym z najstarszych polskich banków działającym nieprzerwanie od 8 lutego 1919 roku. Świadczy usługi banku uniwersalnego – oferta dostosowana jest do osób fizycznych, MŚP, dużych korporacji i klientów instytucjonalnych.

Na chwilę obecną PKO BP posiada 1200 własnych oddziałów, dodatkowe 1210 agencji, około 2500 bankomatów i miesięcznie obsługuje 6 milionów aktywnych rachunków. We wszystkich oddziałach banku oraz centralach administracyjnych pracuje ponad 25 tysięcy osób.

PKO Bank Polski SA kontrolowany jest przez polski Skarb Państwa, który posiada w nim niespełna 32% udziałów co zapewnia utrzymanie pakietu większościowego. PKO BP to spółka nadrzędna Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki współzależne i zależne. Ich główny obszar działania to rynek finansowy i uzupełniają podstawową ofertę Banku o produkty leasingowe, rozliczenia elektroniczne, fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz faktoring. Bardzo ważnym sektorem gospodarki, w którym działają spółki zależne PKO BP jest również rynek nieruchomości.

Informacje podstawowe o PKO Banku Polskim SA

Godziny sesji Eliksir:

  • Transakcje sesji Eliksir przychodzące w dni robocze w banku PKO BP są w tych godzinach:
    I sesja – po 10.30; II sesja – po 14.0; III sesja – po 17.00.
  • Sesje przelewów Eliksir wychodzące z banku są:
    I sesja – 09:30; II sesja – 12.30; III sesja – 16.00.

Dane kontaktowe: Kod SWIFT BPKOPLPW
Adres strony: www.pkobp.pl
E-mail: kontakt@pkobp.pl
Adres centrali: PKO Bank Polski – Centrala
ul. Puławska 15
00-975 Warszawa