Jeszcze kilka lat temu lokaty terminowe były często wybieraną formą oszczędzania. Dziś powoli zastępują je rachunki oszczędnościowe, dające ich posiadaczowi o wiele większe możliwości zarządzania pieniędzmi. Rachunek oszczędnościowy otworzyć może praktycznie każda osoba, która w danym banku ma swoje konto prywatne, rozliczeniowe.

Czym więc taki rachunek różni się od zwykłego rachunku w banku? Przede wszystkim wyższym oprocentowaniem zgromadzonej na nim sumy, co przekłada się na większe korzyści dla klienta banku. Plusem rachunków oszczędnościowych jest z pewnością uzyskana możliwość stałego dostępu do zgromadzonych na koncie pieniędzy, a także możliwość wypłacenia ich bez utraty dotychczasowych odsetek. Z tego powodu na rachunek oszczędnościowy decydują się osoby, które nadmiar pieniędzy możliwy do odłożenia posiadają jedynie co jakiś czas i chcą mieć możliwość zarządzania tą sumą, mimo wpłacenia jej na rachunek.

Oprocentowanie rachunków oszczędnościowych jest niższe niż w przypadku lokat terminowych, jednak klient nie musi określać czasu, jaki pieniądze mają spędzić na koncie. Co więcej, w niektórych bankach oprocentowanie jest również zmienne, zależne np. od odłożonej na koncie sumy. Z tego powodu klient, który ma do odłożenia na rachunku większą kwotę powinien poszukać takiego banku, w którym otrzyma zmienne, adekwatnie wyższe w stosunku do wzrostu kwoty oprocentowanie.

Rachunek oszczędnościowy można zazwyczaj otworzyć bezpłatnie; często również w ofercie banku jest jego bezpłatne prowadzenie. Kosztami dodatkowymi – nieraz dużymi – obarczone są natomiast transakcje, np. wypłaty z rachunku, wykonywanie przelewów; w coraz większej liczbie ofert bezpłatnie można wykonać np. jeden przelew w miesiącu, zaś następne obciążone są opłatami.
Poznaj aktualne i najlepsze oferty kont oszczędnościowych! Ranking kont oszczędnościowych jest aktualnym zestawieniem najbardziej atrakcyjnych produktów bankowych tego rodzaju. Zestawienie to tworzą specjaliści i odnosi się ono do hipotetycznego konta z określonym średnim saldem i określonym czasem oszczędzania. Ranking podaje wysokość odsetek uzyskiwanych po odliczeniu podatku, koszty użytkowania i oprocentowanie każdego z kont. Zainteresowani ofertami wymienionymi w rankingu znajdą dalsze szczegóły poniżej każdej z nich. Jeśli okażą się one niewystarczające, można umówić się na spotkanie z doradcą kredytowym.

Dodaj komentarz