Kiedy zastanawiamy się, gdzie ulokować swoje oszczędności, aby przyniosły nam jak największy zysk, warto rozważyć różne opcje inwestycyjne. Jednym z narzędzi, które może nam w tym pomóc, jest kalkulator lokat. Dzięki niemu, możemy szybko i łatwo sprawdzić, jakie zyski przyniesie nam ulokowanie pieniędzy na lokacie bankowej.

Kalkulator lokat

Wynik:

Jak działa kalkulator lokat bankowych?

Kalkulator lokat bankowych to narzędzie, które w prosty sposób pozwala oszacować przyszłe zyski z lokaty. Użytkownik wprowadza kwotę lokaty, okres trwania lokaty w miesiącach, oprocentowanie lokaty oraz rodzaj kapitalizacji odsetek (miesięczne, roczne).

 1. Kwota lokaty: To suma, którą chcemy zainwestować. Może to być dowolna kwota, zależna od naszych możliwości i oczekiwań.
 2. Okres trwania lokaty: To czas, na jaki chcemy zainwestować nasze pieniądze. Wybieramy liczbę miesięcy, na które chcemy związać swoje środki.
 3. Oprocentowanie lokaty: To procent, który określa, jakie zyski przyniesie nam lokata. Wyższe oprocentowanie oznacza wyższe zyski, ale także często wiąże się z wyższym ryzykiem.
 4. Rodzaj kapitalizacji odsetek: To sposób, w jaki odsetki będą naliczane do naszej lokaty. Może to być kapitalizacja miesięczna lub roczna.

Po wprowadzeniu wszystkich danych, kalkulator automatycznie oblicza przewidywane zyski z lokaty, pomagając nam podjąć decyzję o wyborze najlepszej oferty.

Ranking lokat bankowych

Szukasz najlepszej lokaty na rynku? Sprawdź nasz ranking lokat, porównaj oferty banków i wybierz najkorzystniejszą.

Co wpływa na oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie lokat bankowych to kluczowy element, który decyduje o atrakcyjności danej oferty. Wysokość oprocentowania nominalnego bezpośrednio wpływa na zysk netto, jaki klient jest w stanie osiągnąć, inwestując swoje środki w lokatę. Istnieje jednak kilka czynników, które wpływają na ostateczne oprocentowanie lokaty. Oto najważniejsze z nich:

 • Stopy procentowe: Oprocentowanie lokat jest ściśle powiązane z poziomem stóp procentowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski. Gdy stopy procentowe są wysokie, banki oferują lokaty z wyższym oprocentowaniem, a gdy są niskie, oprocentowanie lokat jest zazwyczaj niższe.
 • Czas trwania lokaty: Lokaty długoterminowe często oferują wyższe oprocentowanie, będące rodzajem “premii” za związanie swoich środków na dłuższy okres. Z kolei lokaty krótkoterminowe zazwyczaj charakteryzują się niższym oprocentowaniem.
 • Wielkość lokaty: Banki często oferują preferencyjne oprocentowanie dla lokat o wyższych kwotach depozytu. Oznacza to, że im więcej środków zainwestujesz, tym wyższy zysk netto możesz osiągnąć „na skali roku”.
 • Polityka banku: Każdy bank ma swoją politykę dotyczącą oprocentowania lokat, która jest związana z zapewnieniem sobie płynności oraz promowaniem określonych produktów lub docelowych grup klientów.

Co to jest podatek Belki? – Podatek od zysków kapitałowych

Podatek Belki, formalnie znany jako podatek od zysków kapitałowych dotyczy różnych form oszczędzania i inwestowania, takich jak lokaty bankowe czy konta oszczędnościowe. W pierwszych dwóch latach swojego funkcjonowania, podatek ten był obowiązkowy i wynosił 20% zysków od depozytów bankowych. Początkowo dotyczył wyłącznie oszczędności przechowywanych w bankach. Po dwóch latach, stawka podatku została obniżona do 19%, a jego zasięg rozszerzono także na zyski z inwestycji w papiery wartościowe i inne dochody kapitałowe.

Podatek Belki jest pobierany od zysków kapitałowych, co oznacza, że jest obowiązkowy tylko od kwoty uzyskanego zysku. Będziesz zobowiązany do zapłacenia tego podatku, gdy uzyskasz przychody z różnych form inwestycji lub oszczędzania, takich jak:

 • Zyski z lokat i depozytów bankowych
 • Zyski z obligacji
 • Zyski z funduszy kapitałowych
 • Zyski od papierów wartościowych
 • Dywidendy

W kontekście lokat bankowych i kont oszczędnościowych, płatnikiem podatku jest bank. Dzięki temu, osoby fizyczne nie muszą się martwić o formalności związane z odprowadzaniem podatku, gdyż wszystko jest realizowane automatycznie przez bank w ramach bankowości internetowej. To oznacza, że podatek jest automatycznie potrącany od zysków, a klient otrzymuje już tylko kwotę netto. Warto również pamiętać, że częstsza kapitalizacja odsetek może wpływać na ostateczną kwotę podatku do zapłacenia.

Kapitalizacja odsetek na lokacie – jak to działa?

Kapitalizacja odsetek to proces, dzięki któremu odsetki generowane przez Twoją lokatę bankową są dodawane do głównej kwoty inwestycji, zwiększając tym samym bazę, od której naliczane są przyszłe odsetki. Innymi słowy, jest to sposób, w jaki Twoje oszczędności “pracują” na Ciebie, generując dodatkowe zyski poprzez reinwestowanie zarobionych już odsetek.

Kapitalizacja odsetek może następować z różną częstotliwością:

 1. Kapitalizacja dzienna: Odsetki są naliczane i dodawane do głównej kwoty każdego dnia. Jest to najkorzystniejsza forma kapitalizacji dla inwestora.
 2. Kapitalizacja miesięczna: Odsetki są naliczane i dodawane do głównej kwoty raz w miesiącu.
 3. Kapitalizacja kwartalna: Odsetki są naliczane i dodawane do głównej kwoty co trzy miesiące.
 4. Kapitalizacja roczna: Odsetki są naliczane i dodawane do głównej kwoty raz w roku.

Kapitalizacja odsetek pozwala na efektywniejsze pomnażanie Twoich oszczędności. Dzięki niej, odsetki generowane przez Twoją lokatę są reinwestowane, co prowadzi do szybszego wzrostu wartości Twojej inwestycji. Wybierając lokatę, warto zwrócić uwagę na częstotliwość kapitalizacji, gdyż może to znacząco wpłynąć na ostateczny zysk z inwestycji.

Lokata czy konto oszczędnościowe?

Zastanawiając się nad najlepszym sposobem oszczędzania pieniędzy, wielu z nas stoi przed dylematem: wybrać lokatę czy konto oszczędnościowe? Oba te produkty finansowe oferują podobne bezpieczeństwo, są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i obciążone 19% podatkiem Belki od zysków kapitałowych.

Konto oszczędnościowe daje większą elastyczność, pozwalając na wypłacanie pieniędzy w dowolnym momencie, bez utraty naliczonych odsetek. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć swobodny dostęp do swoich oszczędności.

Z kolei lokata bankowa oferuje zazwyczaj wyższe oprocentowanie, ale wymaga zablokowania środków na określony czas. W przypadku wcześniejszej wypłaty środków, możesz stracić część lub nawet całość wypracowanych zysków.

Która opcja jest lepsza? Wybór zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli planujesz oszczędzać większe kwoty i możesz pozwolić sobie na zablokowanie środków na dłuższy czas, lokata może być lepszym rozwiązaniem. Jeśli jednak cenisz sobie możliwość swobodnego dostępu do swoich oszczędności, konto oszczędnościowe będzie bardziej odpowiednie.

Najlepszym podejściem może być kombinacja obu tych produktów, co pozwoli Ci czerpać korzyści z zalet każdego z nich, maksymalizując zyski i utrzymując jednocześnie pewien poziom płynności finansowej.