Do pojęcia leasingu Polacy przekonują się bardzo chętnie. Zwykle tą formą finansowania zajmują się specjalne towarzystwa leasingowe, jednak coraz częściej powstają oddziały banków, których zadaniem jest jedynie udzielani leasingu klientom.

Słowo leasing pochodzi od angielskiego lease, które oznacza dzierżawić, wynajmować. Oznacza to, że leasing jest umową między klientem a np. bankiem, w której klient jest leasingobiorcą, zaś bank  leasingodawcą. Instytucja oferująca leasing (np. EFL) posiada prawnie jakiś przedmiot, który przeznacza dla klienta na podstawie podpisanej umowy. Ten przedmiot przechodzi na określonych warunkach w posiadanie klienta, który musi płacić za niego raty leasingowe. Taka umowa zawierana jest zwykle na czas określony.

Dlaczego wielu przedsiębiorców korzysta z leasingu? To doskonałe rozwiązanie przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie konieczny jest nowy sprzęt do pracy. Zazwyczaj w leasingu przekazywane są sprzęty elektroniczne oraz samochody. Taka firma, która zdecyduje się na umową leasingową, nie musi brać kredytu na zakup danego przedmiotu, za to może go niejako wynająć od banku, co wiąże się zwykle z o wiele mniejszymi kwotami.

Leasing jest wygodniejszy od wzięcia kredytu i zakupu przedmiotu do przedsiębiorstwa z kilku powodów. Pierwszy to kwestia formalności: w przypadku kredytu trzeba składać wiele dokumentów, a także czekać przez jakiś czas na rozpatrzenie wniosku oraz wskazać jasne zabezpieczenie dla rat. Tymczasem w przypadku leasingu nie potrzeba aż tylu formalności, a zabezpieczenie nie jest konieczne, ponieważ w razie odstąpienia od umowy leasingobiorcy (np. niepłacenia umówionych rat) przedmiot jest po prostu odbierany.

Słowniczek pojęć

  • Rata
    Kwota, którą w ramach zaciągniętego kredytu spłaca kredytobiorca jednostce finansowej. Zawiera kwotę kredytu podzieloną przez ilość rat oraz dodatkowe odsetki umowne z tytułu przyznania kredytu przez jednostkę finansową.
  • Leasing konsumencki
    Leasing konsumencki to forma leasingu skierowana do osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to forma nabywania samochodu na warunkach podobnych do leasingu dla firm, jednak najmniej rozpowszechniona ze wszystkich sposobów wchodzenia w posiadanie samochodu. W przypadku leasingu konsumenckiego leasingobiorca może liczyć na nowe auto w dość preferencyjnych warunkach, z korzystnym ubezpieczeniem oraz równymi ratami, rozłożonymi zwykle na okres ok. 5 lat. Po tym okresie w przypadku zwykłego leasingu leasingobiorca ma prawo do pierwokupu samochodu w bardzo niskiej cenie; w przypadku leasingu odnawialnego  zyskuje do dyspozycji nowe auto. Plusem są łatwiejsze procedury w nabywaniu samochodów niż w przypadku brania kredytów na ten cel w banku. Minusem  fakt, że samochód przez okres leasingu nie jest własnością leasingobiorcy. Również osoby, które jeżdżą przez długi okres i mają własne ubezpieczenie samochodu z przysługującymi ulgami utracą je, bowiem ubezpieczeniem samochodu w leasingu zajmuje się zwykle leasingodawca.

Dodaj komentarz