Faktoring jednorazowy nazywany także faktoringiem pojedynczym jest bardzo wygodnym sposobem finansowania faktur z długim terminem płatności, jeśli interesuje Cię ta usługa tylko okazjonalnie albo jeśli korzystasz z faktoringu po raz pierwszy. To nie tylko skuteczna metoda na to, by otrzymać środki pieniężne szybciej, niż wynika to z daty na fakturze, ale też pozwalająca na weryfikację całkiem nowych kontrahentów. Może to też uratować Twoje przedsiębiorstwo przed nieprzewidzianymi kłopotami finansowymi.

Czym jest faktoring jednorazowy?

Faktoring jednorazowy polega na tym, że przedsiębiorca korzysta z usługi tylko jeden raz, sprzedając firmie faktoringowej faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Pojęciem tym można określić dwa zjawiska – pierwsze, w którym dochodzi do wykupu tylko jeden faktury i drugie, gdzie wykupowanych jest kilka faktur naraz, ale nie odbywa się to w sposób ciągły. Warto zaznaczyć, że faktoring jednorazowy de facto może się powtarzać w trakcie wieloletniej działalności firmy – np. przedsiębiorca skorzystał z usługi w 2010 roku, a potem ponownie tylko w 2023 roku.

Umowa faktoringowa zawierana jest pomiędzy dwiema stronami, ale w procedurze udział biorą trzy podmioty:

 • faktorant – jest to przedsiębiorca wystawiający faktury VAT,
 • faktor – bank albo wyspecjalizowana firma faktoringowa, która skupuje faktury i od tej pory staje się właścicielem należności,
 • kontrahent – klient nabywający towary i usługi, zobowiązany do zapłacenia faktury.

Przeciwieństwem faktoringu pojedynczego jest faktoring globalny, w którym to przedsiębiorca przekazuje wszystkie albo większość faktur faktorowi i ma to charakter długotrwały. Jeżeli przedmiotem transakcji są pojedyncze faktury, to nawet jeśli zjawisko będzie się powtarzało regularnie w okresie co kilka lat, to i tak będziemy mieli do czynienia z faktoringiem jednorazowym, a nie globalnym.

Wszystko odbywa się w ten sposób, że najpierw następuje wystawienie, a następnie finansowanie faktur – faktor wypłaca wystawcy faktur zaliczkę, wynoszącą 80-90% kwoty brutto. Tym samym dochodzi do cesji wierzytelności i przekierowania płatności. Od tej pory kontrahent jest zobowiązany uregulować należność nie na rzecz faktoranta, lecz na rzecz faktora. Pozostałą kwotę, czyli 10-20% faktor wypłaci faktorantowi po tym, jak należność zostanie uregulowana przez klienta. Termin płatności wynosi zazwyczaj od 30 do 60 dni.

Przykład. Pan Łukasz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zdarzyło się, że miał potrzebę jednorazowego skorzystania z usługi faktoringu. Swojemu klientowi wystawił fakturę z terminem płatności wynoszącym 60 dni. Kwota na fakturze wyniosła 2000 zł brutto. Od faktora Pan Łukasz otrzymał 90% tej sumy, czyli 1800 zł. Po upływie 60 dni klient opłacił fakturę, a Pan Łukasz otrzymał od faktora pozostałe 200 zł. Pan Łukasz w przyszłości nie zdecydował się na dalsze korzystanie z usług faktoringu. Wystąpił więc tutaj faktoring pojedynczy.

Jakie korzyści daje faktoring jednorazowy?

Przedsiębiorca może czerpać z faktoringu jednorazowego następujące korzyści:

 1. Zachowanie płynności finansowej. Długie terminy płatności z jednej strony świadczą o tym, że przedsiębiorca jest elastyczny i pomagają w przyciągnięciu do siebie klienta, lecz z drugiej mogą doprowadzić nawet do tego, że firma utraci płynność finansową. Faktoring pozwala tego uniknąć – zaliczka w wysokości 80-90% faktury wypłacana jest bowiem od razu.
 2. Brak konieczności zaciągania kredytu firmowego. Firma nie tylko ponosi bieżące wydatki, ale też powinna się rozwijać. Niestety, kredyt bankowy jest dość trudny do uzyskania. Szczegółowa weryfikacja przedsiębiorstwa nie musi skończyć się pozytywnie, a jeśli nawet bank udzieli zobowiązania, do koszty kredytowe również będą niemałe. Faktoring, nie dość, że jest tańszy od kredytu, to jeszcze faktor nie wymaga zdolności kredytowej od faktoranta.
 3. Sprawdzenie wiarygodności nowego klienta. Kiedy przyjdzie Ci współpracować z nowym kontrahentem, to możesz nie wiedzieć czy masz do czynienia z uczciwą osobą. Dzięki finansowaniu faktury będziesz mieć środki finansowe, a jednocześnie przekonasz się, czy klient reguluje należności terminowo.
 4. Szybka wypłata środków. Współcześnie bardzo dużym wzięciem cieszy się faktoring online. Dzięki temu zaliczkę możesz otrzymać od faktora w ciągu nawet 15 minut od momentu złożenia wniosku.
 5. Przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta na faktora. W ramach umowy z firmą faktoringową to faktor monitoruje płatności. Po jego stronie leżą też kroki windykacyjne, w razie gdyby klient nie wywiązał się z płatności.

Dobre jest także to, że faktoring jednorazowy nie nakłada na przedsiębiorcę żadnego zobowiązania. Jeśli Ci się nie spodoba, to nie musisz ponownie korzystać z usługi.

Dla kogo jednorazowy wykup faktur może być dobrą opcją?

Przede wszystkim usługa faktoringu jednorazowego będzie znakomita dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają stałych kontrahentów albo nie planują masowo sprzedawać swoich faktur. W praktyce może z tego skorzystać przedsiębiorstwo działające w dowolnej branży, chociaż najczęściej po faktoring pojedynczy sięgają podmioty rozliczające się sposobem B2B oraz firmy transportowe. Faktoring jednorazowy przyda się także temu, kto postanowił po raz pierwszy wystawić fakturę z odroczonym terminem płatności i chce się przekonać, czy faktycznie usługa będzie korzystna w jego indywidualnym przypadku.

Z jakimi kosztami wiążę się faktoring jednorazowy?

Jak każda usługa na rynku, również faktoring jednorazowy wiąże się z pewnymi kosztami, na które składają się:

 • prowizja przygotowawcza,
 • prowizja faktoringowa,
 • odsetki.

Prowizja przygotowawcza pobierana jest za analizę finansową oraz sporządzenie umowy. Wynosić może do 3% limitu faktoringowego. Nie każdy faktor nalicza tę opłatę. Prowizja faktoringowa wynosi od 0,1 do 3% wartości faktury. Przedsiębiorca może negocjować jej wysokość. Natomiast odsetki liczone są od wypłaconej zaliczki za każdy dzień faktoringowania. Ich wysokość jest ustalona ustawowo.

Inne popularne formy faktoringu