SGB-Bank S.A. – najważniejsze informacje

Nazwa: SGB-Bank (Spółdzielcza Grupa Bankowa)
Adres strony www: www.sgb.pl
Infolinia (numer telefonu): 800 888 888
Adres siedziby: ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań
Data powstania: 1990
Prezes: Mirosław Skiba
KRS: 0000058205
NIP: 7770005362
REGON: 004848247

Kalkulator Kredytowy SGB-Bank

Wyniki

Miesięczna rata kredytu: 0 PLN

Całkowity koszt kredytu: 0 PLN

SGB-Bank S.A. – historia

SGB-Bank S.A. powstał w roku 1990 pod nazwą Gospodarczy Bank Wielkopolski S.Az inicjatywy banków spółdzielczych działających wówczas na terenie Wielkopolski i południowo-zachodniej części kraju. Pod obecną nazwą SGB-Bank działa od roku 2011, w którym to GBW S.A. po przejęciu Mazowieckiego Banku Regionalnego, zmieniło nazwę na tę, która funkcjonuje po dziś dzień. 

Obecnie SGB jest drugim co do wielkości bankiem spółdzielczym w Polsce, od ponad 30 lat zrzesza on około 200 przeróżnych instytucji działających na terenie całego kraju.

Oferta SGB-Banku S.A.

SGB-Bank S.A. posiada atrakcyjną ofertę skierowaną głównie do rolników i przedsiębiorców. Ów bank posiada również atrakcyjną dla konsumenta ofertę kont i kredytów.

Konta bankowe.

SGB-Bank S.A. oferuje swoim klientom możliwość założenia konta na kilku różnych zasadach.

“Konto TAK!”  przeznaczone jest głównie dla zwykłych konsumentów, oferuje bezpłatne prowadzenie konta przy wpływach minimalnych w wysokości 1000zł, darmową kartę debetową przy minimalnej liczbie transakcji w miesiącu wynoszącej 5 oraz bezpłatne wypłaty z bankomatów, również tych oznaczonych logiem BLIK.

ROR rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, umożliwiający lokowanie niewielkich kwot, oferuje zmienne oprocentowanie oraz dostęp do usług dodatkowych takich jak zlecenia stałe czy kredyt odnawialny.

Rachunek a-vista w walutach obcych umożliwia wpłacanie i wypłacanie walut USD, EUR, CHF, GBP w dowolnym momencie. Pozwala również na dokonywanie rozliczeń międzynarodowych.

PRP podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, dla których żaden dostawca* nie prowadzi innego rachunku płatniczego w polskiej walucie, umożliwiającego wykonywanie transakcji**.

* – o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1-3 i 9 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.), z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
** – o których mowa w art. 59ia ust. 3 u.u.p.

Oszczędności

Bank SGB prowadzi również ofertę lokat, dostępnych dla konsumentów.

Lokaty terminowe w złotych oferują minimalną kwotę wpłaty wynoszącą 50zł, stałe oprocentowanie i możliwość wyboru okresu trwania lokaty od tygodnia aż do 36 miesięcy. 

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych
 umożliwiają oszczędzanie w walutach USD, EUR, GBP, przy czym minimalna kwota inwestycji to równowartość 25 EUR. Przy wyborze lokaty bank oferuje możliwość wyboru między oprocentowaniem stałym a zmiennym, ponownie umożliwia również wybór okresu trwania lokaty, od miesiąca do 36 miesięcy.

IKE indywidualne konto emerytalne, z myślą o odkładaniu niewielkich kwot w celu podniesienia świadczeń emerytalnych. Ważną informacją jest również to, że wszelkie odsetki zwolnione są z podatku dochodowego.

Rolnicy również nie będą zawiedzeni, bank posiada ofertę lokat skierowaną także do rolników.

Lokata terminowa pozwala na inwestowanie już od 500zł, oferuje atrakcyjne oprocentowanie stałe lub zmiennie oraz atrakcyjne okresy lokowania od tygodnia do 10 lat.

Lokata terminowa w walutach wymienialnych działa na tych samych zasadach, co dla reszty konsumentów. Umożliwia inwestycję już od równowartości 25 EUR.

Kredyty i pożyczki

Bank niestety nie oferuje pożyczek. Oferuje za to ofertę kredytów dla konsumentów, firm i rolników.

Kredyt mieszkaniowy do zaoferowania ma stałą stopę procentową na okres 5 lat. Przez 60 miesięcy od zawarcia aneksu rata oraz oprocentowanie pozostaje na tym samym poziomie. Aby skorzystać z tej opcji, należy mieć oczywiście zdolność kredytową, należy posiadać aktywny kredyt lub pożyczkę zabezpieczone hipotecznie w PLN, na umowę z okresem obowiązywania dłuższym niż 5 lat i nie mieć zaległości w ich spłacie. Kredyt umożliwia również zawieszenie spłaty w ramach “wakacji kredytowych”.

Kredyt CZYSTE POWIETRZE banki SGB oferują swoim klientom środki na inwestycje ekologiczne, takie jak wymiana pieca. Umożliwia również pełen dostęp do programów rządowych i samorządowych.

Kredyt na zakup ziemi SGB Agro przeznaczony dla rolników na zakup gruntów rolnych, z możliwością wykorzystania części kredytu na zakup nieruchomości, lasów, łąk, pastwisk, plantacji wieloletnich o ile stanowią jedno przedsięwzięcie łącznie z gruntami rolnymi. O dostępność i konkretne warunki należy zapytać w lokalnym Banku Spółdzielczym SGB.

Kredyt obrotowy AGRO udzielany na okres 36 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres, w przypadku klientów o pozytywnej historii współpracy z bankiem, wymagane jest udokumentowanie prawidłowego wykorzystania jedynie 80% kwoty kredytu. 

Kredyt unijny SGB przeznaczony jest na inwestycje, które zostaną dofinansowane z zagranicznych środków pomocowych. Oferuje korzystne oprocentowanie, możliwość sfinansowania nawet do 100% przedsięwzięcia oraz możliwość karencji w spłacie kapitału.

Kredyty hipoteczne

SGB oferuje również ofertę kredytów hipotecznych.

Bezpieczny kredyt 2% to element rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, realizowany na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. W ramach programu bank ma do zaoferowania kredyt hipoteczny na warunkach preferencyjnych przeznaczony do zakupu mieszkania lub zakupu bądź budowy domu. Warunkiem do udziału w programie jest wiek nie większy niż 45 lat, przy zobowiązaniu wspólnym, warunek ten musi być spełniony przez przynajmniej jednego z wnioskodawców. W dniu udzielania kredytu wnioskodawca nie może być właścicielem lub nie może posiadać prawa własności, lub spółdzielczego prawa do innej nieruchomości, ponadto wnioskodawca musi być obywatelem RP i nie może być stroną umowy w innym kredycie hipotecznym zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Kredyt hipoteczny oferowany jest jedynie przez banki spółdzielcze, może zostać przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Karty kredytowe

SGB-Bank S.A. oferuje także korzystną ofertę karty kredytowej. Korzyści, jakie płyną ze skorzystania z oferty to między innymi nieograniczony dostęp do ustalonego limitu, atrakcyjne oprocentowanie, okres bezodsetkowy aż do 54 dni, brak odsetek za transakcje bezgotówkowe, jeśli całość zadłużenia zostanie spłacona w terminie ustalonym w umowie oraz dowolność w spłacie zadłużenia.

Ubezpieczenia

Na stronie Spółdzielczej Grupy Bankowej znaleźć można również ofertę ubezpieczeń obejmujących między innymi ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Życie Komfort ubezpieczenie to obejmuje podstawowy zakres ochrony obejmujący śmierć ubezpieczającego, może on zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe takie jak trwała i całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby czy poważne zachorowanie. 

Ubezpieczenie na życie Generali, z myślą o życiu PLUS głównym celem tego ubezpieczenia jest ochrona życia i zdrowia ubezpieczonego, zakres umowy ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego i może zostać rozszerzony o umowy dodatkowe – w zależności od potrzeb ubezpieczonego.

Generali z myślą o następstwach nieszczęśliwych wypadków oferta tego ubezpieczenia skierowana jest do osób fizycznych, oferuje wsparcie finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę przez całą dobę w Polsce i za granicą. Oferuje również całodobową ochronę i prosty sposób likwidacji szkód.

Ubezpieczenie kosztów leczenia ANTIDOTUM plus (InterRisk) jest to ubezpieczenie zdrowotne umożliwiające bezgotówkową realizację świadczeń medycznych w prywatnych placówkach współpracujących z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie EDU PLUS (InterRisk) ochrona tego ubezpieczenia obejmuje w szczególności następstwa nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały rozpoznane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

SGB-Bank S.A. – opinie

Opinie o przedstawionym wyżej banku są bardzo różne i ciężko jednoznacznie określić, czy SGB jest bankiem polecanym, czy też odradzanym. Pewne jest natomiast, że banki SGB stawiają na stacjonarne formy świadczenia swoich usług, co dla niektórych może być dużym problemem. Warto jednak dodać, że SGB stawia również na ilość swoich oddziałów, więc nie powinno stanowić problemu znalezienie jednego z nich w pobliżu miejsca zamieszkania, co klienci tego banku mocno sobie chwalą. Przeszkodą natomiast okazuje się być mało intuicyjna główna strona internetowa banku i różnice w projektach poszczególnych oddziałów. 

SGB-Bank S.A. – wady i zalety

Podsumujmy więc po krótce wszystkie wady i zalety banku SGB.

Do zalet na pewno zaliczymy:

– bardzo dużą liczbę oddziałów banku,
– sporą ofertę obejmującą różne usługi zarówno dla zwykłego konsumenta, jak i rolnika czy przedsiębiorcy.

Do wad natomiast zaliczamy:

– nacisk na stacjonarne funkcjonowanie banków, 
– mało przejrzysty interfejs strony internetowej,
– brak spójności interfejsów oddziałów banku.

Banki SGB to specyficzny rodzaj banków, który zdecydowanie nie będzie pasował każdemu, lecz gdy zaakceptujemy wszystkie minusy, otrzymamy jakość usług na dosyć wysokim poziomie, co może zrekompensować przedstawione wyżej wady.