Home Ranking lokat

Ranking lokat

Ranking lokat to zawsze aktualna lista najlepszych ofert lokat bankowych. Każda z ofert opisana jest nazwą banku, wysokością odsetek uzyskiwanych po odliczeniu podatku. Odsetkami przed podatkiem i wysokością oprocentowania. Podstawą rankingu są wyliczenia na podstawie hipotetycznie przyjętych wysokości lokat i czasu przechowywania na nich pieniędzy. W razie wątpliwości możesz umówić się na spotkanie z kompetentnym doradcą kredytowym. W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy.

Lokata bankowa (depozyt bankowy) to usługa tworzona w oparciu o umowę między klientem banku a bankiem, w założeniu której, klient udostępnia określoną kwotę pieniędzy na ustalony okres czasu. W zamian za to zostają mu wypłacone odsetki w stosunku miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Mogą one być kapitalizowane lub wpłacane na wskazane konto bankowe (lokata rentierska). Innymi słowy taką usługę możemy traktować jako pożyczkę dla banku, który to obracając daną kwotą, jest w stanie wypłacić swemu klientowi odsetki.

Najczęściej spotykanymi rodzajami takich depozytów są lokaty terminowe i dynamiczne. Zasadniczo różnica między nimi polega na możliwości korzystania z pieniędzy przez ich właściciela. Lokaty terminowe polegają na zobowiązaniu się tegoż do nie podejmowania użyczonych środków przez cały okres zapisany w umowie. W przypadku wypłaty przed ustalonym terminem, klient traci zgromadzone odsetki. Inaczej jest, kiedy wybieramy lokatę dynamiczną. Będąc jej posiadaczami możemy dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki na niej ulokowane. Jednakże będzie ona niżej oprocentowana niż opcja terminowa.

Przy wyborze najbardziej odpowiadającej nam opcji musimy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj i możliwości wypłat odsetek, ale także na jej oprocentowanie, stopień inflacji i tzw. podatek Belki. Ten ostatni to podatek od zysków kapitałowych, którego częstokroć banki nie uwzględniają przy podawanym oprocentowaniu (tzw. oprocentowanie nominalne). W tym wypadku jest niezmienny i wynosi 19%. Jeżeli natomiast zwrócimy uwagę na oprocentowanie samego depozytu, należy pamiętać, iż może ono być stałe lub zmienne. Podczas gdy, jak wskazuje nazwa, oprocentowanie stałe nie ulega zmianie, to drugi rodzaj charakteryzuje się zmianą stóp procentowych ze względu na aktualny stan gospodarki. Warto pamiętać, iż prócz scharakteryzowanych powyżej lokat pieniężnych, występują jeszcze lokaty np. w ziemię czy złoto, kiedy to klient staje się posiadaczem owych dóbr.

Policz i porównaj

Lokaty, konta oszczędnościowe – gdzie najlepiej trzymać kapitał

Dysponujący wolnymi środkami finansowymi, stoją obecnie przed nie lada wyzwaniem. Zastanowienie budzi to, gdzie najlepiej obecnie jest ulokować wolne środki finansowe. Tak więc, czy założyć lokatę, czy może wpłacić...

Jaką lokatę wybrać dla dziecka? Analiza i porównanie ofert

Czasy są zmienne, niepewne, a młodym ludziom żyje się zdecydowanie ciężej niż dawniej - słowa te stanowią swoisty slogan szczególnie często powtarzany ostatnio. To nie dziwi, bowiem, gdy spojrzymy...

Gdzie lepiej ulokować posiadane wolne środki? Na lokacie czy wybrać fundusz inwestycyjny?

Współczesny rynek finansowy charakteryzuje się nie tylko różnorodnością podmiotów na nim funkcjonujących ale także bogatym wachlarzem produktów. Celem każdej instytucji jest nakłonić potencjalnego klienta do powierzenia właśnie jej swoich...

Lokata bankowa czy konto oszczędnościowe?

Zarówno konta oszczędnościowe jak i lokaty bankowe należą do bezpiecznych produktów finansowych objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Aktualna sytuacja na rynkach finansowych (niska inflacja i stopy procentowe) powoduje, że odsetki...

W co inwestować?

Duża ilość produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych na rynku sprawia, że osoby, które posiadają nadwyżki finansowe i chcą pomnażać swój kapitał często mają problem z wyborem, który spełniałby ich oczekiwania...