Volkswagen Bank Polska przygotowuje się obecnie do połączenia z jego niemieckim odpowiednikiem. W związku z tym zmienia ulegnie jego profil działalności. Bank wycofuje z oferty rachunki bankowe dla klientów indywidualnych.

Już w ciągu kilku najbliższych dni bank będzie wysyłał do swoich klientów listy z wypowiedzeniami umowy rachunku bankowego oraz związanej z tym umowy o kartę płatniczą. Okres wypowiedzenia wynosi dwa miesiące. Umowy będą wygasać z dniem 30 listopada bieżącego roku. Po tej dacie wszystkie rachunki indywidualne zostaną zamknięte, a wydane do nich karty płatnicze – zablokowane. Jeśli ktoś nie zdąży do tego czasu zabrać z banku swoich oszczędności, zostaną one zdeponowane na specjalnym rachunku technicznym. W celu ich odzyskania trzeba będzie jednak złożyć pisemną dyspozycję na jaki numer konta pieniądze mają zostać przelane.

Zmiany te nie dotyczą jedynie pracowników koncernu Volkswagena w Polsce. Ich rachunki bankowe będą prowadzone dalej. Jednak i klienci banku, a jest ich około 30 tysięcy, nie zostaną pozostawieni  z niczym. Bank przygotował bowiem dla nich specjalną ofertę, która została uzgodniona z konkurencyjnym bankiem.

Dotychczasowi klienci Volkswagen Bank Polska będą mogli skorzystać z oferty Euro Bank S.A. Został on wybrany z uwagi na wysoką jakość obsługi oraz ciekawą ofertę kont i lokat. Przynajmniej na początku konto prowadzone ma być za darmo. Pieniądze z VW Banku zostaną przeniesione na nowe konto w sposób automatyczny, jeśli klient na propozycję się zgodzi. Do dyspozycji klientów będzie także specjalna oferta oszczędnościowa, w tym szansa na założenie promocyjnej lokaty trzymiesięcznej z oprocentowaniem 2,5% (w wysokości do 50 tysięcy złotych).

Z takiej oferty będzie można skorzystać do końca listopada z poziomu bankowości internetowej VW Banku. Jednak nie dotyczy to klientów Volkswagen Banku Polska, którzy mają już konto w Euro Banku. Sporym udogodnieniem jest np. to, że na nowe konto do 31 marca przyszłego roku będą automatycznie przekazywane wszystkie przelewy przychodzące na konto VW Banku. Potem trzeba będzie już zadbać o to, aby nowy numer konta podać w swoim zakładzie pracy czy ZUS. W przeciwnym wypadku nadawca przelewu otrzyma informację o nieprawidłowym numerze konta. Nowy numer będzie mieć również wydawana przez Euro Bank karta płatnicza. Na nowe konto nie zostanie przeniesiona też lista zleceń stałych, poleceń zapłaty czy zdefiniowanych odbiorców. Aby takie informacje otrzymać już po zamknięciu konta, trzeba będzie zgłosić się do VW Banku i je zamówić. To jednak już wiązać się będzie z dodatkową opłatą w wysokości 20 złotych za historię każdego roku kalendarzowego.

Volkswagen Bank Polska ma teraz koncentrować się tylko i włącznie na rozwijaniu oferty przeznaczonej dla przedsiębiorców. W skład tego będzie wchodzić m.in. obsługa kont, lokat i kredytów. Dlatego też tylko w tym roku VW Bank:

  • wprowadził Lokatę Max Biznes z oprocentowaniem na poziomie 2%,
  • zrezygnował z opłat za wydawanie podstawowej karty do Plus Konta Biznes,
  • zmniejszył opłatę za wypłaty z bankomatów (z 5 do 0 zł dla wypłaty większych niż 200 złotych oraz do 1,5 zł w przypadku opłat poniżej 200 złotych),
  • wprowadził mobilną wersję bankowości internetowej.

Od teraz działalność Volkswagen Bank Polska będzie skoncentrowana tylko  na rozwijaniu oferty dla przedsiębiorców. Będzie ona sukcesywnie rozbudowywana  o nowe pozycji i usługi, tak aby wspierać przedsiębiorców w rozwijaniu ich własnego biznesu.

***

Dodaj komentarz