Faktoring dla firm budowlanych to usługa finansowa, w ramach której dochodzi do wykupu faktur z odroczonym terminem płatności i która de facto pozwala na radzenie sobie z wieloma problemami, występującymi w branży budowlanej, takimi jak konieczność zakup materiałów budowlanych za słone sumy, widmo kary w razie niedotrzymania terminu realizacji inwestycji czy konieczność terminowego uregulowania należności na rzecz podwykonawców. Dobra wiadomość jest taka, że właściciel firmy budowlanej może skorzystać z jednego z wielu rodzajów faktoringu.

Czym jest usługa faktoringu dla firm budowlanych?

Faktoring w najbardziej ogólnym sensie polega na tym, że firma faktoringowa wykupuje faktury VAT z długim terminem płatności. Wówczas dochodzi do cesji wierzytelności i nasz kontrahent zobowiązany jest do wpłaty na rzecz nabywcy faktury. Strony całej procedury to:

 • faktorant – firma budowlana wystawiająca faktury swoim klientom,
 • kontrahent – najczęściej inwestor zlecający prace budowlane bądź wykończeniowe, zobowiązany do zapłaty faktury,
 • faktor – firma faktoringowa albo bank, który skupuje faktury VAT i staje się nowym wierzycielem klienta.

Nie od dziś wiadomo, że wydłużone terminy płatności to z jednej strony ukłon w stronę kontrahenta, ale z drugiej oznacza to czasowe niedobory pieniędzy. Rozwiązanie faktoringowe zapobiega zastojom w przepływie środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, dzięki czemu faktorant utrzymuje płynność finansową. Jest to także szansa na dalszy rozwój.

Firma budowlana może skorzystać z różnych rodzajów faktoringu, takich jak:

 • faktoring pełny,
 • faktoring niepełny,
 • faktoring mieszany,
 • faktoring jawny,
 • faktoring tajny,
 • faktoring odwrócony,
 • faktoring międzynarodowy,
 • faktoring bankowy,
 • faktoring pozabankowy,
 • faktoring wymagalnościowy.

Niektóre z tych rodzajów usługi są dość specyficzne, jak w większości przypadków przebieg procesu wygląda mniej więcej tak samo. W momencie sprzedania faktury, faktorant otrzymuje od faktora zaliczkę, w wysokości od 80 do 90% kwoty brutto. Pozostała część, czyli 10-20% jest wypłacana wówczas, kiedy kontrahent dokona płatności, ale już na rzecz faktora.

Jakie korzyści daje faktoring w branży budowlanej?

Branża budowlana nieraz i nie dwa musi sprostać bieżącym wyzwaniom, co niekiedy nie jest łatwe. Oto jakie korzyści możesz czerpać z faktoringu dla branży budowlanej:

 1. Zachowanie płynności finansowej. Jest to szczególnie ważne przy długotrwałych inwestycjach. W trakcie realizacji zlecenia musisz opłacać pracowników oraz ponosić koszty związane z wydatkowaniem energii przez sprzęt budowlany, maszyny i pojazdy. Długie terminy płatności faktur temu nie sprzyjają. Na szczęście, uzyskując od razu zaliczkę możesz dalej śmiało działać.
 2. Możliwość zrobienia zakupów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. W sytuacji, kiedy właściciel firmy budowlanej musi kupić dużo materiałów, potrzebny do rozpoczęcia pracy, to potrzebuje wówczas sporych zasobów pieniężnych. Jeżeli klient ma zapłacić dopiero za 30 czy 60 dni, to zrozumiałe, że rodzi się pytanie: skąd zatem wziąć te środki? Faktoring w związku z bardzo szybką wypłatą pieniędzy pozwala rozwiązać ten problem.
 3. Brak konieczności zaciągania kredytu firmowego. Borykając się z niedoborami finansowymi właściciel firmy może zechcieć złożyć wniosek o kredyt bankowy. W praktyce może okazać się to trudne, ze względu na konieczność posiadania wysokiej zdolności kredytowej, nienagannej historii kredytowej oraz odpowiednio długiego stażu działalności na rynku. Faktoring jest znacznie łatwiejszy do uzyskania.
 4. Zapłata podwykonawcom w terminie. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który korzysta z pomocy podwykonawców w realizacji inwestycji budowlanej, to oni wcale nie muszą Ci wystawiać faktur z odroczoną płatnością. Może się okazać, że będą oczekiwali zapłaty w terminie, kiedy jeszcze Twój klient ma czas do zapłaty albo faktura nie została mu jeszcze wystawiona. Aby nie mieć zaległości oraz utrzymać z podwykonawcami dobre relacje warto sięgnąć po usługi faktoringowe.
 5. Wykonanie inwestycji w terminie. Nie brakuje takich przypadków, w których przedsiębiorca zapłacił karę, bowiem nie dotrzymał terminu wykonania budowy. Takie opóźnienia mogą wynikać właśnie z zastojów finansowych, co nie pozwala np. na zakup materiałów czy opłacenie podwykonawców. Mając pieniądze od faktora będziesz mieć pewność, że taka kara nie zostanie nałożona na Twoją firmę.

Należy też zwrócić uwagę, że w dzisiejszych czasach dużą popularnością cieszy się wygodny i szybki sposób świadczenia usługi, jakim jest faktoring online.

Jaki faktoring jest najlepszy dla firm budowlanych?

Można mówić o paru rodzajach faktoringu, który jest korzystny dla firm budowlanych:

 1. Faktoring pełny. Po wystawieniu faktury i otrzymaniu zaliczki od faktora przedsiębiorca nie musi się martwić ewentualnym brakiem płatności ze strony klienta. Ryzyko niewypłacalności przechodzi tutaj na faktora.
 2. Faktoring cichy. Finansowanie faktury odbywa się tutaj bez wiedzy kontrahenta. Pozwala to na uniknięcie niepotrzebnych scysji pomiędzy faktorantem a jego klientem. Inwestor mógłby pomyśleć, że firma budowlana nie traktuje go jako uczciwego partnera.
 3. Faktoring odwrócony. Przydaje się wówczas, gdy jako firma budowlana musisz kupić materiały potrzebne do pracy. Działa to tak, że faktor opłaca fakturę, którą wystawił Ci sprzedawca materiałów, a Ty rozliczasz się z faktorem w późniejszym terminie. Taką płatność bardzo często można rozłożyć na raty.

Warto też zapoznać się z innymi rodzajami faktoringu, aby wybrać taką usługę, która będzie adekwatna do potrzeb Twojej firmy.

Gdzie znaleźć faktoring dla branży budowlanej?

Przedsiębiorca, który korzystał już kiedyś z usług i produktów swojego banku (np. brał tam kredyt firmowy) może zwrócić się do instytucji z zapytaniem o faktoring bankowy. Istnieje szansa, że otrzyma on preferencyjne warunki świadczenia usługi. Jednak w praktyce faktoring bankowy nie zawsze jest możliwy do uzyskania. Można więc poszukać faktoringu pozabankowego, świadczonego przez wyspecjalizowane firmy faktoringowe. Z najlepszymi, aktualnymi ofertami można się zapoznać korzystając z narzędzia, jakim jest ranking firm faktoringowych.

Inne popularne formy faktoringu