efaktor faktoring

Parametry oferty faktoringu abonamentowego w eFaktor

Rodzaj faktoringu:faktoring odwrotny
Max. limit finansowania:100 000 PLN
Min. limit finansowania:50 000 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka cywilna
spółka osobowa
spółka z o.o.
spółka akcyjna
Min. wiek firmy:24 miesiące
Waluta rozliczeniowa:PLN
Max. termin płatności:60 dni
Min. termin płatności:14 dni
Finansowanie faktury (brutto):100%
Czas wypłaty:24 h
Koszt:Zamawiam kalkulacje