efaktor faktoring

Parametry oferty faktoringu eksportowego w eFaktor

Rodzaj faktoringu:faktoring eksportowy
Max. limit finansowania:2 mln PLN
Min. limit finansowania:100 000 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka cywilna
spółka osobowa
spółka z o.o.
spółka akcyjna
rolnik będący płatnikiem VAT
Min. liczba odbiorców do faktoringu:1
Min. wiek firmy:od 1 dnia działalności
Waluta rozliczeniowa:PLN
EUR
USD
Max. termin płatności:90 dni
Min. termin płatności:14 dni
Finansowanie faktury (brutto):100%
Czas wypłaty:24 h
Koszt:Zamawiam kalkulacje