efaktor faktoring

Parametry oferty faktoringu niepełnego w eFaktor

Rodzaj faktoringu:faktoring niepełny
Max. limit finansowania:15 mln PLN
Min. limit finansowania:100 000 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka cywilna
spółka osobowa
spółka z o.o.
spółka akcyjna
rolnik będący płatnikiem VAT
Min. liczba odbiorców do faktoringu:1
Min. wiek firmy:od 1 dnia działalności
Waluta rozliczeniowa:PLN
EUR
USD
Max. termin płatności:120 dni
Min. termin płatności:7 dni
Finansowanie faktury (brutto):80% do 95%
Czas wypłaty:24 h
Koszt:Zamawiam kalkulacje