Parametry oferty faktoringu kontraktowego w FaktorOne

Rodzaj faktoringu:faktoring odwrotny
Max. limit finansowania:3,5 mln PLN
Min. limit finansowania:100 000 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka osobowa
spółka z o.o.
spółka akcyjna
spółka cywilna
Min. wiek firmy:6 miesięcy
Waluta rozliczeniowa:PLN
Max. termin płatności:365 dni
Min. termin płatności:30 dni
Finansowanie faktury (brutto):70%
Czas wypłaty:do 24h
Koszt:Zamawiam kalkulacje