Parametry oferty faktoringu light w FaktorOne

Rodzaj faktoringu:faktoring niepełny
Max. limit finansowania:300 000 PLN
Min. limit finansowania:10 000 PLN
Forma księgowości:ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka osobowa
spółka z o.o.
spółka cywilna
Min. liczba odbiorców do faktoringu:1
Min. wiek firmy:od 1 dnia działalności
Waluta rozliczeniowa:PLN
EUR
Max. termin płatności:90 dni
Min. termin płatności:5 dni
Finansowanie faktury (brutto):80% do 100%
Czas wypłaty:do 24h
Koszt:Zamawiam kalkulacje