Parametry oferty faktoringu niepełnego w FaktorOne

Rodzaj faktoringu:faktoring niepełny
Max. limit finansowania:3,5 mln PLN
Min. limit finansowania:10 000 PLN
Forma księgowości:karta podatkowa
ryczałt ewidencjonowany
książka przychodów i rozchodów
pełna księgowość
Forma działalności:indywidualna działalność gospodarcza
spółka osobowa
spółka z o.o.
spółka akcyjna
spółka cywilna
Min. liczba odbiorców do faktoringu:1
Min. wiek firmy:6 miesięcy
Waluta rozliczeniowa:PLN
EUR
Max. termin płatności:120 dni
Min. termin płatności:5 dni
Finansowanie faktury (brutto):90%
Czas wypłaty:do 24h
Koszt:Zamawiam kalkulacje